Statistikk og fakta om arbeidsliv

Gå til hovedinnhold

Statistikk og fakta om arbeidsliv

Her finner du Finans Norges statistikk og fakta om lønn, sykefravær, likestilling, kompetansebehov, og annet tilleggsmateriale fra arbeidsliv.

To personer beregner tall og statistikk. Foto.

Lønn

Lønnsstatistikken på disse sidene gjelder banker og forsikringsselskaper som er arbeidsgivermedlemmer i Finans Norge. SSB publiserer en annen statistikk som gjelder for alle bedrifter innen finanstjenester.

Arbeidstaker som føler seg syk. Foto.

Sykefravær

Sykefraværsstatistikken gir tall for legemeldt fravær i bedrifter som er arbeidsgivermedlemmer i Finans Norge. Statistikken leveres av SSB, og har grunnlag i den nasjonale fraværsstatistikken.

To personer på en arbeidsplass som snakker sammen. Foto.

Likestilling

Her finner du utvalgte nøkkelindikatorer som belyser likestillingssituasjonen mellom kvinner og menn i finans. Indikatorene er oppdatert med tall fra 2021.

Hender som gjør "high-five". Foto.

Kompetanse

Her finner du statistikk over finansbedriftenes kompetansebehov nå og i tiden fremover. Statistikken innhentes gjennom kompetansesjekken i Finans Norge.

Relevante nyheter om statistikk og fakta fra Arbeidsliv

Finansnæringen og frontfagsrammen

Endret kompetanse blant næringens ansatte, gode resultater i bedriftene og en størrelse og struktur på næringen som gjør den mer sårbar for endringer som påvirker lønnen enn andre tariffområder, er alle faktorer som bidrar til at finansnæringen har probleme...

Et puslespill som ligger på et bord. Foto.
Foto: Tademichi/AdobeStock