Jobbskapertallet

Gå til hovedinnhold

Jobbskapertallet

Jobbskaperbarometeret med jobbskapertallet er en kvartalsrapport fra Finans Norge som viser hvordan Norge ligger an i målet om å skape 1 million nye jobber innen 2050.

Jobbskapertallet: 88 900. Illustrasjon.

Jobbskapertallet: Privat jobbskaping øker mest

For andre kvartal på rad siden før pandemien, vokser privat sysselsetting nå raskere enn offentlig. Finans Norges jobbskapertall viser en oppgang på hele 88 900 sysselsatte det siste året per 4. kvartal 2021. Det er jobbvekst i alle regioner og i alle næringer. Jobbtallene er nå over den målsatte banen frem mot 2050.

Derfor trenger vi et jobbskapertall

For å opprettholde velferdsnivået må Norge øke antallet arbeidsplasser med netto 25 000 hvert eneste år fram til 2050. Jobbskapertallet viser hvordan Norge ligger an i forhold til målsatt vekst.

Å skape jobber er jobb nummer 1

Finans Norge, NHO og Virke ønsker å løfte viktigheten av å skape nye arbeidsplasser. Korona har satt Norge tilbake og utfordrer alle til å ta de rette valgene og omstille seg. Jobbskapertallet skal være en temperaturmåler for jobbskapingen i Norge.

Statistikkgrunnlag

Samling av interaktive grafer til jobbskapertallet. Her kan du hente ut bakgrunnstall og ytterligere informasjon.