Webinar om ny lånegarantiordning

14. nov 2022, kl. 09.00–10.00
Digitalt, Teams Påmeldingsfrist Dette arrangementet er kun for medlemmer i Finans Norge. Lenke til arrangementet vil bli sendt ut direkte til medlemsforetakene. Ingen påmelding er påkrevd og arrangementet er gratis.

Invitasjon til medlemsmøte om den nye lånegarantiordningen til næringslivet, som følge av høye strømpriser. Ordningen er godkjent av EFTAs overvåkingsorgan (ESA), og er nå operativ. I møtet vil Eksfin gi en nærmere presentasjon av ordningen.

Den nye lånegarantiordningen til næringslivet som følge av høye strømpriser er godkjent av EFTAs overvåkingsorgan (ESA), og er nå operativ. Lånegarantiordningen gjør at banker får redusert risiko til utlån ved at Eksfin garanterer for 90 pst. av lånebeløpet. Ordningen er midlertidig, og vil vare ut mars 2023.

For å gi bankene best mulig informasjonsgrunnlag om den nye ordningen, inviterer vi til et informasjonsmøte mandag 14. november, kl. 14 på Teams (vedlagt kalenderinvitasjon). I møtet vil Eksfin gi en nærmere presentasjon av ordningen.

Agenda for møtet

14.00 – 14.20: Introduksjon om lånegarantiordningen og hvordan søke om tildelt ramme v/ Eksfin, avdelingsdirektør SMB Ivar Rekve

14.20 – 14.40: Innføring i Eksfins garantitilbud v/ Eksfin, fagdirektør kredittforsikring Erica Blakstad og advokat Bernhard Haukali

14.40 – 14.50: Spørsmål og svar om ordningen  

Lenke til webinaret

Dette arrangementet er kun for medlemmer i Finans Norge. En egen e-post invitasjon er sendt ut til samtlige medlemsforetak ved adm. direktør, der vi ber om at denne videreformidles internt i deres organisasjon. Invitasjonen vil inneholde lenke til webinaret mandag 14. november kl. 14.00, som vil foregå på Teams live event. Hvis du ikke har mottatt lenke til webinaret mandag før kl. 11, vennligst send en epost til sveinung.sleire@finansnorge.no

Opptak av webinaret

Medlemmer av Finans Norge kan logge inn på våre medlemssider for å se opptak av webinaret. Her kan du opprette medlemsbruker.