For rådgivere i bank og NAV: Rådgivning når gjelden blir for stor

30. mar 2022, kl. 09.00–10.00
Digitalt Påmeldingsfrist Webinaret skjer digitalt på Teams Live og er gratis.Påmeldingsfrist: Innen mandag 29.mars kl 15.00.PåmeldingslenkeDu mottar en lenke til arrangementet på ettermiddagen, dagen før

I dette webinaret møter du rådgivere fra DNB og NAV som tar for seg et praktisk case i gjeldsrådgivning, der de hjelper familien Krise som har alvorlige økonomiproblemer. Hvordan kartlegger rådgiverne familiens økonomi, hvilke råd vil de gi og hvordan kan de hjelpe familien ut av de økonomiske problemene?

Opptak av webinaret

Presentasjonene:

Finans Norges presentasjon 30.03.22.pdf

NAVs presentasjon 30.03.22.pdf

NAV Forenklet kartleggingsskjema - Kompetansesenteret.docx

30mars 2022 webinar spørsmål og svar chat.pdf

Bedre rådgivning

For å gi god informasjon for rådgiverne arrangerer vi felles webinarer for rådgiverne i NAV og bank slik at de er informert om og blir inspirert til å ta bedre samtaler med kunder som er i en vanskelig situasjon. I forrige webinar diskuterte bank og NAV med utgangspunkt i et case om familien Khaos som trengte hjelp til å få bedre styring på økonomen sin.

Deltakerne har ønsket flere webinarer, og nå følger vi opp med et webinar om familien Krise som er i en veldig vanskelig situasjon. Webinaret er et tilbud til rådgivere/ veiledere i begge organisasjoner, og formålet er å lære av hverandre.

Du treffer

Hanne Winnberg som er gjeldsrådgiver i NAV og avdelingslederne Jaran Koppen Sunde og Anders Bråthen fra DNB. Deltakerne får presentert et case med en tenkt familie som har økonomiske utfordringer. Gjennom en samtale får du høre hvordan banken og NAV vil gripe an rådgivningen. Det blir mulig å stille spørsmål underveis i weinaret. Samtalen ledes av Hilde E. Johansen, fagsjef i Finans Norge.

Bakgrunn

Finans Norge og NAV samarbeider for at NAV og bankenes rådgiverapparat skal kjenne bedre til hva den andre kan bidra med. Det gjør rådgivningen mer helhetlig. På denne måten vil vi kunne gi best mulig hjelp til de som trenger det og bidra til at den enkelte gjenvinner kontroll over egen økonomi. Her får man en oversikt over de samlede virkemidlene som vi har til rådighet: Privatøkonomi: Økonomi- og gjeldsrådgivning | Finans Norge

Tema

Hva kan rådgivere i bank og NAV lære av hverandre slik at de kan gi enda bedre rådgivning til forbrukere som har økonomiske utfordringer?

 Jaran Koppen Sunde, Anders Bråthen, Trygve Rossebø og Hanne Winnberg møter du på Finans Norges webinar. Foto.

Målgruppe

Ansatte i bankene og NAV som driver med rådgivning.

Du møter

  • Fra DNB: Jaran Koppen Sunde, avdelingsleder Løsningssenter og Anders Bråthen, avdelingsleder Kundetjenester, Spesialengasjement.
  • Fra NAV Kompetansesenter gjeldsrådgivning: Trygve Rossebø, koordinator/ seniorrådgiver og Hanne Winnberg, gjeldsrådgiver
  • Hilde E. Johansen, fagsjef i Finans Norge