Privatøkonomi: Økonomi- og gjeldsrådgivning

Gå til hovedinnhold

Privatøkonomi: Økonomi- og gjeldsrådgivning

Ikke utsett et økonomisk problem. Bankene kan hjelpe sine kunder med råd om privatøkonomi og gjeldssituasjon. Her er en oversikt over hvordan bankene kan bidra. Bruk oversikten til å forberede deg til en eventuell samtale med rådgiver.

Ta kontakt med banken

Ikke utsett et økonomisk problem, men ta kontakt med banken straks problemet oppstår, slik at du kan få råd om hva du kan gjøre.

Du kan ta kontakt med banken dersom

  • du har god økonomi, men trenger noen tips for å skaffe deg bedre oversikt
  • du er i en mer utfordrende situasjon og ser at pengene ikke strekker til
  • du trenger hjelp til å komme over en midlertidig økonomisk kneik
  • du er i økonomisk krise

Vær klar over at ikke alle bankene kan hjelpe til med alt på denne listen. Du bør derfor ta kontakt med banken for å avklare hva som kan være aktuelt for deg i din situasjon.