Finans og frontfaget – rapport og debatt

9. feb 2022kl. 08:00–09:20
Digitalt
Onsdag 9. februar vil du møte disse: Øystein Dørum, NHO, Vigdis Mathisen, Finansforbundet, Alexander Lange, Finans Norge, Anita Hoemsnes, Dagens Næringsliv, Frederick Hjertø og Runa Opdal Kerr, Finans Norge. Foto: NHO, Finansforbundet, DN, Finans Norge og CF Wesenberg

I flere år har finansnæringens samlede lønnsvekst fremstått høyere enn hva frontfaget forutsetter. Dette har medført at næringen har fått en del kritikk. Finans Norge har derfor sett nærmere på finansnæringens lønnsdannelse og vil på dette webinaret presentere rapporten «Finans og frontfaget» og debattere funnene.

Ved å sammenligne finansnæringen med andre relevante næringer ønsker Finans Norge å synligjøre hvilke mekanismer som preger lønnsutviklingen.

Er du adm. direktør, leder med personalansvar eller jobber med HR i en av Finans Norges medlemsbedrifter er dette et webinar du bør få med deg.

Program:

13.00 Velkommen
Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge

13.05 Presentasjon av rapporten «Finans og frontfaget»
Spesialrådgiver Frederick G. Hjertø og fagsjef Alexander A. Lange i Finans Norge

13.40  Fra rapport til debatt
Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge

13.45  Hva påvirker lønnsdannelsen i finansnæringen?
Runa Opdal Kerr, arbeidslivsdirektør i Finans Norge, Vigdis Mathisen, forbundsleder i Finansforbundet og Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO

Debattleder: Anita Hoemsnes, kommentator i Dagens Næringsliv

14.15    Avslutning
Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge

 

 

Finans Norges informasjonsdirektør Tom Staavi leder webinaret "Finans og frontfaget"

Rapporten "Finans og frontfaget"

Rapporten "Finans og frontfaget" blir publisert samme dag som webinaret.

Arbeidslivet i finans

Kommende medlemsmøte/Teams-webinar i møterekken «Arbeidslivet i finans» 

Torsdag 30. mars 10.30-11.00:
Mangfold på arbeidsplassen v/Frederick Hjertø og Mikkel Sund Dragnes
Fredag 28. april 14.00-14.30:
Tariffoppgjøret 2023 v/Therese Høyer Grimstad, Thomas Keiserud og Alexander A. Lange
Torsdag 25. mai 10.30-11.00:
Tema ikke fastsatt enda
Torsdag 15. juni 10.30-11.00:
Kompetanse (endelig tittel kommer) v/Frederick Hjertø og Katarina Lægreid Buzatu

Medlemsbedriftenes HR-kontakter får mail-invitasjon. Webinarene er også åpne for ledere med personalansvar i de bedriftene som er arbeidsgivermedlemmer. 
Kontaktperson: