Arbeidslivsdagen 2022

24. nov 2022, kl. 04.00–10.00
NHO, Næringslivets Hus i Middeltunsgate 27, Majorstuen i Oslo

Finans Norge inviterer til Arbeidslivsdagen 2022 den 24.november!Arbeidslivsdagen er for alle som jobber med HR og ledelse i Finans Norges medlemsbedrifter. Dagen samler deltakere fra bank, forsikring og andre finansbedrifter.Våre medlemmer ga klare signaler etter fjorårets samling at de vil samles fysisk. Dette for å bl.a. få inspirasjon, nye ideer og ikke minst gjøre erfaringsutvekslinger med kollegaer i andre medlemsbedrifter.Vi har i år, som i tidligere år noen faste poster på formiddagen, mens vi etter lunsj ser på erfaringene vi har gjort oss de siste par årene og hvordan vi sammen skal få på plass gode løsninger for fremtidens arbeidsliv og hvordan næringen deltar i racet for rett kompetanse på rett plass.

Årets program (oppdatert 8.november):

08.30 - 09.00 Registrering og morgenkaffe 

09.00 - 09.05 Velkommen

ved arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr   

09.05 - 10.00 Nytt fra arbeidsrettsområdet

ved advokatene Therese Høyer Grimstad, Marianne Pedersen og Thomas Keiserud

10.00 - 10.30 Pause 

10.30 - 11.45 Nytt innenfor tariff    

  • Inflasjon, lønnsvekst og frontfag
  • Endring i bedriftsavtalemalen

ved fagdirektør Alexander A. Lange, spesialrådgiver Frederick G. Hjertø og advokat Thomas Keiserud 

11.45 - 12.45  Lunsj

12.45 - 13.45 Hvordan rekruttere og beholde attraktiv arbeidskraft i en ny tid?

  • Tove Selnes, Konserndirektør People Storebrand ASA:
    Tove har jobbet i Storebrand siden 2015. Tove jobber med organisasjonsutvikling, strategi og kultur, endringsledelse og digitalisering. Tove sitter også i Finans Norges hovedutvalg arbeidsliv. Hun var styreleder i HR Norge frem til februar i år. Hun har tidligere vært Chief Human Officer i Opera Software. Tove sitter også som styremedlem i Skagenfondene, Storebrand Fonder og i Voxt. Om Storebrand.

  • Evi Seljevoll, Head of Tietoevry Connect

Evi har jobbet som leder i selskaper som Crayon og Inmeta, og siste 10 år har hun jobbet i Tietoevry. Hun har blant annet ledet offentlig sektor, før hun 1.januar 2022 gikk inn i rollen som Head of Connect Norway. Om Tietoevry

Diskusjon rundt bordene

13.45 - 14.00  Pause

14.00 - 14.55 Gjennomgang av funn fra medlemsundersøkelsen om fremtidens arbeidsliv

ved advokatene Therese Høyer Grimstad og Katarina Lægreid Buzatu 

Hvordan være en attraktiv arbeidsgiver i fremtiden?

  • Solfrid Skilbrigt, HR- og strategidirektør i Sopra Steria har gjennom 30 år vært med å bygge opp Sopra Steria fra å være et lite hardware-selskap til å bli et av Norges største konsulentselskaper. Sopra Steria er kåret til Norges beste arbeidsplass fem år på rad av Great Place to Work, og Solfrid Skilbright ble kåret til «Årets HR-personlighet» i 2022. Om Sopra Steria.

Diskusjon rundt bordene 

14.55 - 15.00 Avrunding og slutt

Det kan komme mindre justeringer i programmet.

Vi gleder oss til å møte dere 24.november i NHOs lokaler på Majorstuen i Oslo.

Hvordan du kommer deg dit?
Det er både flybuss, T-bane med forbindelse til Oslo S og bytrikk innen kort avstand. Adressen er: Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27, Majorstuen – like ved Frognerparken.

Vi ses!

Har du spørsmål om Arbeidslivsdagen 2022 - ta kontakt med arbeidslivsavdelingen