Nyheter

Gå til hovedinnhold

Nyheter

#jobbifinans-kampanjen fyller 1 år

Første post ble publisert 13. september 2018. Ett år har gått. 141 innlegg. 38 stories. Dette for å vise mangfoldet av jobbmuligheter i finansnæringen. 

Illustrasjon av logo til #jobbifinans.
Kampanjen #jobbifinans fyller 1 år fredag 13. september. Målsettingen for kampanjen er å vise mangfoldet av yrkesmuligheter i finansnæringen for studenter og nyutdannede.

Når krisen oppstår må slukningsarbeidet virke

Krisehåndteringsregelverket (BRRD) har virket i Danmark siden 2015. Nå skal det tre i kraft i Norge. Visedirektør i Finansiel Stabilitet, Jens Verner Andersen, delte sine erfaringer torsdag.

Mann på konferanse, forteller til publikum. Foto.
Jens Verner Andersen fra den danske krisehåndteringsmyndigheten fortalte om BRRD til 120 ivrige deltakere på krisehåndteringsseminar torsdag formiddag.

Boliglånsforskriften: Dramatisk for unge og folk i livskriser

Lager vi sosiale skiller i samfunnet av å stramme inn kredittmuligheten for kredittverdige kunder? Hvem rammes? Hvorfor vil Finanstilsynet stramme inn når boligmarkedet er i balanse, gjeldsveksten er på vei ned og gjeldsregisteret gir full oversikt over...

Foto av Dag Henning Jacobsen, Toril Steinmo, Christian V Dreyer og Tom Staavi
Gjester i studio: Dag Henning Jacobsen, Toril Steinmo og Christian V Dreyer sammen med Tom Staavi

Ny rekord i kortbruk

Tall fra Nets og Vipps AS viser at det i august ble satt ny rekord i kortbruk i Norge. Det ble utført 180,9 millioner kortkjøp, en vekst på 4,9 prosent i forhold til august 2018. Betalingskortene ble benyttet til å handle for 59,1 milliarder kroner, en økni...

Illustrasjonsfoto av kontaktløs betaling i butikk

Kredittverdige unge uten foreldrehjelp er taperne

Finanstilsynet foreslår å stramme inn boliglånsforskriften. Den såkalte fleksibilitetskvoten skal reduseres til 5 prosent og være lik for hele landet. Tilsynet ønsker også å redusere kravet som regulerer maksimal gjeld i forhold til inntekt fra 5 ganger...

Boligblokker. Illustrasjonsfoto

Møte om regelendringer for garanterte pensjonsprodukter

Forsikringsforeningen inviterer 18. september til medlemsmøte om forslag til regelendringer for garanterte pensjonsprodukter. Finanstilsynet har på oppdrag fra Finansdepartementet utarbeidet høringsnotat med forslag til endringer i regelverket for slike produkter. I medlemsmøtet vil Finanstilsynet presentere forslagene, og vi får kommentarer fra næringen og Pensjonistforbund...

Svaret er ikke mindre, men mer kapitalisme

Økende ulikhet og stagnerende lønninger mange steder skaper politisk ustabilitet. Det er lett å skylde på kapitalismen og globaliseringen. Men kanskje er ikke svaret mindre kapitalisme, men mer. I betydning av flere selskaper i hver sektor og økt konkurrans...

Storfisk spiser småfisk. Illustrasjonsfoto.

Brexit og finansnæringen akkurat nå

Her er en kort orientering om informasjon fra norske myndigheter og fra EU-kommisjonen mot bakteppet av en kaotisk situasjon i britisk politikk. Hovedvekten legges på det som er relevant for finansnæringen.

Illustrasjonsfoto.
Foto: Rawf8/Adobe Stock Photo.

Kraftig vekst i pensjonskapitalbevis

I løpet av to år har pensjonssparernes beholdning av pensjonskapitalbevis steget fra 64 milliarder kroner til i dag 97 milliarder kroner. Det er viktig å få på plass regelverket for egen pensjonskonto, slik at pensjonskapitalbevisene kan samles.

Forum for eierstyring og selskapsledelse

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES), der Finans Norge er et av medlemmene, inviterer til forum 23. oktober. Program og mer informasjon finner du på NUES’ nettsider.

Naturskadeordningen: Åpenbart mangelfullt utredet

Dagens naturskadeordning fungerer godt, og til alle innbyggernes beste. Vi kan ikke gjennomføre store endringer i en så viktig ordning, uten at det er basert på et godt faktagrunnlag som alle kjenner seg igjen i, og uten å ha sett på konsekvensene.

Bilde av et hus midt i en flom
Foto: If

Finans Norge søker jurist/advokat

Finans Norge søker en erfaren jurist/advokat til juridisk enhet innenfor fagfeltet økonomisk kriminalitet, hvitvasking og terrorfinansiering . Søknadsfrist snarest og senest innen 18. september.

Sustainable Edge: vurdering av klimarisiko i selskap

Finanssektoren etterspør bedre informasjon om klimarisiko i selskapene de investerer i. I prosjektet ‘Sustainable Edge’ utvikler Cicero et praktisk verktøy for investorer og utlånere. Finans Norge er en av deltakerne i prosjektet. 

Alle som deltok på kickoff hos Cicero. Foto.
Partnerne fra finanssektoren og Enova var samlet hos CICERO i august.. Foto: CICERO

Løsningen er ikke penn og papir

Ingen vil svekke sikkerheten, men det betyr ikke at vi skal bremse digitaliseringen. Dette skriver Tom Staavi i et leserinnlegg i Dagens Næringsliv mandag 2. september, etter at avisen i en lederartikkel har vært kritisk til digital signering av testamenter.

Illustrasjonsfoto: Signering med penn på en avtale med digitaliseringskoder som vannmerke over bildet
Foto: Mongkolchon-AdobeStock

Vi søker erfaren analytiker

Finans Norge søker erfaren analytiker til område Bank og kapitalmarked. Området har ansvar for organisasjonens arbeid med finansiell stabilitet, bankregulering, makroovervåkning og kapitalmarkeder. Søknadsfrist 20. september.

Renter snudd på hodet: Få penger av banken for å låne

I Danmark har nå de første privatkundene fått utbetalt renter på boliglånet sitt. Ja, du oppfattet det riktig. Negativ nominell rente på boliglån er et faktum. Og innskuddskunder med store innskudd må i enkelte banker betale banken for å oppbevare pengene....

Jan Erik Fåne, Trond Mellingsæter, Ragnar Juelsrud og Tom Staavi. Foto.

Skadestatistikk for første halvår er klar

Erstatningene i første halvår er 21,7 milliarder kroner (eks. naturskader). Sammenlignet med første halvår i fjor, er det en økning på fire prosent. Økningen skyldes i hovedsak økte erstatninger på motorkjøretøy, personprodukter og reiseforsikring.

Ti spørsmål om negative renter

Flere land i Europa opplever at rentenivået er negativt. Også i Norge er rentenivået svært lavt, og enkelte spekulerer i om vi også her i landet kan få oppleve negative renter. Hvordan vil dette slå ut, og hva slags praktiske følger vil det ha? Her er ti...

Tegning av sedler

En viktig og grønn dag for norsk ekspertise

I dag ble det kjent at staten via Enova støtter Equinors planer for å bygge ut et havvindprosjekt med kapasitet til å produsere 88 megawatt strøm og gi utslippsreduksjon på 200.000 tonn CO2. Beslutningen om å støtte prosjektet og således realisere det, blir...

Illustrasjon på bærekraftige energikilder; vindmølle og solcelleanlegg

10 mål som bør legges til grunn for en god økonomiopplæring

Finans Norge har lenge arbeidet for at elevene skal få mer systematisk opplæring i personlig økonomi. Det siste utkastet til læreplaner er ambisiøst, og det kan bli krevende å gjennomføre. Finans Norge har derfor formulert 10 mål som vi mener bør legges til grunn for en god økonomiopplæring. Det skriver Hilde E. Johansen i siste utgave av fagbladet Utdanning. Les hele...

Alt i en bank, Libra og den statsløse sentralbanken kalt Facebook

"Finanslunsj" har invitert Christoffer Hernæs, direktør for IT og forretningsutvikling i Sbanken, til en prat om denne høstens mest spennende marked, nemlig bankmarkedet. Du som kunde kan bestemme hvilke nye aktører eller andre banker som skal få lov til å ...

Jan Erik Fåne, Christoffer Hernæs og Tom Staavi. Foto.
Jan Erik Fåne, Christoffer Hernæs og Tom Staavi.

Styringsrenten uendret

Hovedstyret i Norges Bank har besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,25 %. Ifølge sentralbanken er renteutsiktene lite endret siden forrige rentemøte, men risikobildet internasjonalt gir usikkerhet om den videre utviklingen i styringsrenten.

Fra pengepolitisk rapport. Foto.