Nyheter

Gå til hovedinnhold

Nyheter

Avklaring av takbestemmelsen i bankenes krisehåndteringsregler

Finanstilsynet har sluttet seg til Finansdepartementets vurdering av hvordan krav til summen av ansvarlig kapital og konvertibel gjeld (MREL) skal fastsettes for norske banker. Finans Norge mener norske myndigheter har funnet en riktig og god løsning, i trå...

Bygninger på Barcode i Oslo. Foto.
Foto: kaflor/AdobeStock

Slik skal Europa digitaliseres

Finanslunsj podkast: Våre liv blir i stadig større grad digitalisert. Da må vi sørge for forbrukerbeskyttelse, sikre våre digital infrastruktur mot cyberkriminelle og legge rammene for at vi kan utnytte de fantastiske mulighetene digitaliseringen gir. EUs...

EUs digitale agenda

Finans Norge lanserer temaside med informasjon om EUs digitale agenda der vi gir lett tilgjengelig oversikt og mulighet til fordypning, og hvilken betydning dette vil ha for finansnæringen.

Bilde av Ellen Bramness Arvidsson som smiler. Foto.
Direktør for strategi og internasjonale forhold i Finans Norge, Ellen Bramness Arvidsson. Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven

IPS er pensjonssparing for alle

Finans Norges informasjonssjef Tom Staavi blogger om hvordan dagens IPS-ordning er genialt konstruert. IPS er en mildt skattefavorisert ordning som norske pensjonssparere har sluttet opp om. Les hele blogginnlegget.

Et mer likestilt utdannings- og arbeidsmarked

Den avtroppende regjeringen har nylig lagt fram en viktig strategi for et mer likestilt utdannings- og arbeidsmarked. Dette er noe finansnæringen har høyt på sin agenda og som vi gjennom lang tid har jobbet aktivt med. 

En som holder opp et kvinne og mann-symbol foran en folkemengde.Foto.
Foto: 1STunningART/AdobeStock

– Klar til å samarbeide med ny regjering

Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge, ser frem til samarbeid med ny regjering og mener at finansnæringen vil uansett regjering være avgjørende for å omstille Norge.

Bilde av Idar Kreutzer. Foto.
Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge. Foto: Kilian Munch

Nytt initiativ for å styrke sparebanknæringen

Gjennom et nytt initiativ samarbeider Sparebankforeningen, Finansforbundet og LO Finans om å få frem betydningen av en sterk sparebanknæring i Norge. Målet med initiativet er å få frem rollen sparebankene og de ansatte i næringen spiller for aktivitet, vekst og utvikling lokalt og regionalt.

Snart blir bankbytte enda enklere

I høst starter Bits et pilotprosjekt for å få på plass en selvbetjent flytting av AutoGiro-avtaler fra en annen bank til en annen. Innen utgangen av neste år vil de aller fleste banker ha en selvbetjent flytteløsning på plass. – Bankbytte skal være enkelt og når dette er på plass blir det enda enklere. Ikke minst er det viktig for å sikre god konkurranse i markedet, sier...

Gjennomgang av finanstilsynsloven og tilsynets virksomhet

Finansdepartementet jobber med ny lov for Finanstilsynet. Det kan gi tilsynet økt uavhengighet, men også færre virkemidler. – Vår posisjon har hele tiden vært at departementet må ha det helhetlige ansvaret for finansreguleringen, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge til Finansavisen (for abonnenter).

Ny strategi for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren

Den digitale virkeligheten i arbeidslivet må inn i alle fag på alle utdanninger, slik at studentene får den digitale kompetansen de trenger på vei inn i jobb. Det går frem i regjeringens presentasjon av ny strategi for digital omstilling av universitets- og...

Foto: BluePlanetStudio/AdobeStock

Slik vil politikerne få fart på privat sektor

Finans Norges jobbskapertall viser at hele veksten i sysselsettingen har kommet i offentlig sektor. Nå svarer politikerne på hvordan de vil skape flere arbeidsplasser i privat sektor.

Bilde utenfor Stortinget. Foto.
Foto: journey2008/AdobeStock

Se opp for kjærlighetssvindel

Kjærlighetssvindel har blitt en nytt og dessverre litt for mye brukt ord de siste årene. Og det betyr ikke først og fremst at noen har påført deg hjertesorg, men at noen har stukket av med BankIDen din og/eller kredittkortene dine og påført deg store økonom...

Person i hettegenser som taster på en telefon.Foto.
Foto: Vadym/Adobe Stock

– Likviditetstiltakene var ikke en myndighetsforsømmelse

– Myndighetenes likviditetstiltak til bankene under finanskrisen var ikke en forsømmelse – tvert om kunne tilbakeslaget i norsk økonomi vært kraftigere uten slike tiltak. Les replikk i Dagens Næringsliv fra Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge.

Oppdaget og informert om feil skatt- og avgiftsgrunnlag

Næringsorganisasjonen Finans Norge har oppdaget feil knyttet til håndteringen av foreningens medlemskontingent. Dette har medført at Finans Norge ikke har gjennomført riktig beregning av utgående merverdiavgift, og kan ha gitt medlemmene i organisasjonen fe...

Broen til Barcode byggene i Bjørvika. Foto.
Foto: Didrich Stenersen

Diskrimineringsnemnda om BankID

Bank nektet en kvinne, med verge oppnevnt av Statsforvalteren, BankID fordi det er risiko for at vergen bruker den. Diskrimineringsnemnda er uenig. Forbrukerdirektør Gry Nergård mener bankene står i en spagat mellom det å tilby gode tjenester til kundene og det å sørge for at sikkerheten rundt BankID blir ivaretatt. Les hele saken i DN (bak betalingsmur).

Bankenes utbyttebegrensinger normaliseres

Finansdepartementet opplyser i en pressemelding at norske banker kan forholde seg til de ordinære rammene for utdeling av utbytte. Finans Norge mener at en solid norsk banknæring har vært en viktig støttespiller gjennom pandemien.

Positiv til utredning av kapitalstruktur og regelverksspørsmål

Finansdepartementet varslet i går en utredning om kapitalstrukturen i sparebanksektoren og andre regelverksspørsmål som har tilknytning til sparebanker. Finans Norge og Sparebankforeningen ser frem til å dele sine innspill med myndighetene innen 1. november...

En person som gjør regnskap. Foto.
Foto: Natee Meepian / AdobeStock

Bærekraftig omstilling skriker etter kompetanse

Finanslunsj podkast: Næringslivet har et stort behov for økt kompetanse om bærekraft. Over 40 prosent av alle ansatte i finansbedriftene vil i løpet av de neste fem årene trenge økt kompetanse om bærekraft og klimarisiko. Ukens gjester er statsråd Henrik...

Autorisert rådgiver ilagt advarsel og pålagt ny etikkprøve

Brudd på bransjenormen God skikk har ført til at FinAuts disiplinærutvalg har gitt advarsel og pålagt ny etikkprøve for en autorisert rådgiver i skadeforsikring og i personforsikring. Saken gjaldt interne rutiner for salg og rabatter i forsikring. Les hele avgjørelsen hos FinAut.

Solid finansnæring gjennom pandemien

Den norske finansnæringen har oppnådd bedre resultater i første halvår 2021 sammenlignet med samme periode ett år tidligere. Det skriver Finanstilsynet i den siste resultatrapporten for finansforetak. En solid finansnæring har vært en viktig forutsetning for norsk økonomi gjennom pandemien.

Forpliktende avtale ga økt kvinneandel i britisk finans

I England viser femårsrapporten til Women in Finance Charter UK nå at kvinneandelen har økt. Kvinner i Finans Charter, et tilsvarende norsk initiativ, der Finans Norge er en av eierne, har stor tro på at vi skal få minst tilsvarende effekt i Norge. Les mer om rapporten hos Dagens Perspektiv (for abonnenter).

Forbruksgjelden har falt med 4,8 mrd den siste måneden

Den totale usikrede gjelden til forbrukerne har gått markant ned den siste måneden, ifølge tall fra Norsk Gjeldsinformasjon. Pr. 1. september var gjelden 146,4 mrd kroner som er 4,8 mrd kroner lavere enn for en måned siden.

Sparegris og penger. Foto.
Trenden med å spare ved å nedbetale lånene sine ser ut til å fortsette Foto: Fotofabrikken/AdobeStock

Norske banker gikk ikke konkurs under finanskrisen

I et innlegg i Dagens Næringsliv imøtegår Finans Norge påstanden om at norske myndigheter reddet aksjonærer i finansinstitusjoner som var konkurs under finanskrisen. – Påstanden er uriktig, skriver Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge.