Nyheter

Ny hvitvaskingslov

Regjeringen har i dag lagt frem forslag til ny hvitvaskingslov. Lovforslaget gjennomfører store deler av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv i norsk rett og er ment å danne grunnlaget for en enda bedre bekjempelse mot hvitvasking, terrorfinansiering og annen økonomisk kriminalitet.

Sentralbanksjefens årstale: Finansnæringen lykkes med omstillinger

Sentralbanksjef Øystein Olsen roste i sin årstale finansnæringen i Norge for tidlig å ha utnyttet digital teknologi og bli mer produktive. Han understreket at publikum har spart kostnader og vi har et av verdens mest moderne og kostnadseffektive...

Sentralbanksjef Øystein Olsen. Foto.

En av fem har byttet eller reforhandlet

Litt over en av fem har enten byttet boliglånsbank eller reforhandlet boliglånet sitt det siste året. Det er en liten nedgang siden i fjor. De som ikke har byttet oppgir som hovedgrunn at de er fornøyd med den banken de har og tror det er lite å spare på...

Illustrasjonsfoto av sparegris og kalkulator

Komfyrvakt redder liv

Komfyrbrann er den vanligste enkeltårsaken til brann i norske hjem. Tørrkoking rammer alle aldersgrupper, fra unge som lager nattmat, til småbarnsfamilier med mange forstyrrelser rundt matlagingen, og eldre som kan glemme eller sovne fra komfyren. Alle trenger komfyrvakt.

Færre uforsikrede siden nyttår

Tallet på uforsikrede bilister går nedover. Det viser tall fra Trafikkforsikringsforeningen (TFF). Det er 15 prosent færre uforsikrede siden nyttår, dermed er det nå rundt 97 000, eller 2,4 prosent uforsikrede kjøretøy i Norge. 

Skader for 37,6 milliarder kr i 2017

Finans Norges skadestatistikk for landbasert norsk forsikring viser at erstatningsbeløpet økte med 2,8 prosent fra året før.

Optimismen bredt forankret over hele landet

PRESSEMELDING: Optimismen for norsk økonomi er stigende viser Forventningsbarometeret for 1. kvartal 2018. Folk i Trøndelag og Nord-Norge er nå mer positive, og jevnt over ønsker flere nordmenn enn før å bruke penger på reise og større anskaffelser. 

Hoppende glade mennesker. Illustrasjonsfoto.

Likelønn og likestilt deltakelse i finansnæringen

Tariffpartene i finanssektoren har nylig utarbeidet rapporter om likelønn og likestilt deltakelse i finansnæringen. – Dette temaet må ha høy prioritet hos toppledelse og styre og det bør skje i samarbeid med de tillitsvalgte, sier arbeidslivsdirektør Runa...

To figurer, kvinne og mann. Foto.

Felles betalingsinfrastruktur i Norden

En gruppe store norske, svenske, danske og finske banker har tatt et initiativ for å etablere en nordisk betalingsinfrastruktur med felles produkter. Finans Norge ser positivt på initiativet og understreker viktigheten av å samspill med det enkelte lands...

– Vi ser positivt på initiativer som kan bidra til enda raskere, billigere og bedre betalinger på et nordisk nivå, sier Idar Kreutzer i Finans Norge

Fortsatt vekst i kortbruk

Tall fra Nets og BankAxept AS viser at det i januar ble utført 139,8 millioner kortkjøp, en vekst på 2,5 prosent i forhold til januar 2017. Betalingskortene ble benyttet til å handle for 45,3 milliarder kroner, en økning på 2,6 prosent sammenlignet med samm...

Kortbruk. Foto.

Samarbeid om klimakonsekvenser

DSB og Finans Norge har mandag 5. februar inngått et samarbeid for å forebygge uønskede hendelser, og ha en effektiv ulykkes- og krisehåndtering.

Idar Kreutzer i Finans Norge og Cecilie Daae i DSB. Foto.
Idar Kreutzer i Finans Norge og Cecilie Daae i DSB

«Lurendreierne» – hvem er de?

DN skriver på lederplass mandag 29. januar om «Lurendreierne» - pent kledde finansielle rådgivere som lurer eldre mennesker til å investere i ulønnsomme prosjekter.

Fremtidens kompetanse i finans

Kompetanse var hovedtema da Finans Norge og Finansforbundet møttes til fellesseminar denne uken. – Vi må synliggjøre hvilken kompetanse næringen trenger for å levere på samfunnsoppdraget, oppsummerte Finans Norges arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr.

93 milliarder til forsikring og sparing

I 2017 ble det innbetalt totalt 93 milliarder kroner til livsforsikringer og pensjonsordninger, viser ny statistikk fra Finans Norge. Innbetalingene økte med en prosent fra året før og kundenes rettigheter til pensjon økte med åtte prosent. 

illustrasjonsbilde mynter og søyler

Finansnæringens dag 2018: Innenfor - utenfor

Vi ser globale og lokale trender som kan skape økte forskjeller. Blir flere stående utenfor, og blir avstanden til de som er innenfor større?  Tema for Finansnæringens dag 20. mars er "innenfor-utenfor" . Programmet for dagen er nå klart.

Banner for Finansnæringens dag 2018

Uendret styringsrente

Som forventet annonserte Norges Bank torsdag 25. januar at styringsrenten forblir på dagens nivå på 0,5 prosent.

Mangelfullt om Bankens sikringsfond

I sin spalte «På innsiden» 18. januar skriver Bård Bjerkholt i Dagens Næringsliv om den norske innskuddsgarantiordningen. Her blir det hevdet at fondet utgjør 1,22 prosent av garanterte innskudd. Det er ikke korrekt.

Kompetansesjekken 2018

Høsten 2016 gjennomførte Finans Norge en undersøkelse om næringens behov for ny kompetanse. Nå har det gått ett drøyt år og utviklingen går raskt. En ny  kompetanseundersøkelse er derfor sendt ut til arbeidsgiverne i finansnæringen.

undersøkelse.PC.survey

Finans Norge ønsker oversikt over forbruksgjeld

I dag har ikke banker oversikt over en lånesøkers eventuelle forbruksgjeld – med mindre kunden selv opplyser om dette. Finans Norge har søkt konsesjon om å drive gjeldsregister.

Hånd som holder kredittkort. Foto.
Foto: Shutterstock