Nyheter

Gå til hovedinnhold

Nyheter

Webinar om alternative referanserenter

Arbeidsgruppen for alternative referanserenter (ARR) inviterer til webinar 26. og 28 oktober. Mer informasjon og registrering er tilgjengelig på arbeidsgruppens sider hos Norges Bank.

Vårens "vakreste" eventyr

Tariffoppgjøret i finans er ferdig forhandlet. Det er ikke jubel i taket noen steder, til det var forventningene på begge sider noe annerledes enn resultatet ble. Les Finans Norges arbeidslivsdirektørs betraktninger om forhandlingsresultatet i hennes blogg.

Illustrasjonsbilde: Mynter i tre stabler

Norsk realtids-løsning tilpasses internasjonal standard

​På oppdrag fra Bits AS, bank- og finansnæringens infrastrukturselskap, har Nets nå ferdigstilt og levert en ny betalingsinfrastruktur for realtidsbetalinger i Norge. Løsningen forbedrer den eksisterende realtidsløsningen både hva gjelder betalingsinfrastrukturen mellom bankene og Norges Bank, og kundenes bruksmuligheter for betalinger i realtid.     

Nytt nummer av Finansrett

Et nytt nummer av Finansrett er ute med til sammen 63 saker. Status i Stortingets arbeid med ny finansavtalelov, forslag til forskriftsregulering av bankenes utlånspraksis og Privacy Shield (Schrems II) er noen av de viktigste sakene denne gangen.

Finansministeren varsler forlengelse av lånegarantiordningen

Finansdepartementet arbeider med å forlenge perioden for innvilgelse av lån under den statlige lånegarantiordningen etter utløpsfristen den 31. desember 2020, det varslet finansminister Jan Tore Sanner i en direktesending med Finans Norge.

Enighet i tariffoppgjøret i finans

Etter to dager med forhandlinger mellom Finans Norge og hhv. Finansforbundet og LO kom partene i finans til enighet om et anbefalt forslag. Forslaget innebærer at det gis et generelt tillegg på lønnsregulativets satser på 0,3 prosent, minimum 1500 kroner pe...

Illustrasjonsbilde av noen som trykker hverandres hånd

Signaliserer permanent utlånsregulering

Mye tyder på at boliglånsforskriften med små endringer kan bli gjort permanent. På boligkonferansen som Eiendom Norge og Finans Norge holdt tirsdag, ga statssekretær Geir Olsen uttrykk for synspunkter som peker i den retning.

NoRe godkjent som Nibor-administrator

Finanstilsynet har i dag godkjent Norske Finansielle Referanser AS (NoRe) som administrator for Nibor. Les mer på NoRes hjemmeside.

Tariffoppgjøret 2020 har startet

Seks måneder forsinket på grunn av koronapandemien, men nå er tariffoppgjøret i gang. Mandag 12. og tirsdag 13. oktober forhandles det for fullt på Hotel Opera i Oslo. Finans Norge forhandler parallelt med Finansforbundet og LO.

Bilde av tariffavtalene

Jobbskapertallet, 40.000 mobiler og vann på avveie

Med 7 milliarder kroner i utbetalte forsikringsskader og 13.000 leverandører, har forsikringsselskapet Fremtind store muligheter til å bevege samfunnet i bærekraftig retning. Fremtind har alene 40.000 mobilskader i året. Å reparere en av dem fremfor å...

Boligpriser er politikk

Vi har forståelse for myndighetenes bekymring for husholdningenes gjeldsnivå, og dagens regulering kan i hovedsak sies å samsvare med godt bankhåndverk. Men den foreslåtte innstrammingen i reguleringen har problematiske sider. Det skriver Idar Kreutzer og Henning Lauridsen, adm. direktør i Eiendom Norge, i VG.

Se sendingen med finansminister Jan Tore Sanner

En uke etter fremleggelsen av statsbudsjettet for 2021, og midt i en tid preget av stor usikkerhet, møtte finansminister Jan Tore Sanner finansnæringen på livestream. Se opptaket her.

Strammere boliglånsforskrift kan forsterke nedturen

Med en innstramning i boliglånsforskriften vil store deler av landet bli behandlet for en sykdom det ikke har og sannsynligvis aldri vil få. Det skriver Sparebankforeningens styreleder, Jon Håvard Solum, i et innlegg i DN.

Kompetansekrav også for informasjonsgivere

Fra før av skal alle som gir finansielle råd i bank og forsikring autorisere sin kompetanse gjennom Finansnæringens autorisasjonsordninger (FinAut). Nå er det også innført kompetansekrav for personer som gir informasjon om finansielle instrumenter,...

Illustrasjonsfoto: Tre personer som sitter sammen og ser på dokumenter

Ber Stortinget om å øke bevilgningen til flom- og skredsikring

I regjeringens forslag til statsbudsjett er bevilgningen til Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) til å forebygge flom og jordskred uendret. Finans Norge mener at Stortinget bør prioritere flom- og skredsikring for å gjøre Norge mer klimarobust.

Et budsjett med plusser og minuser

Det er skuffende at regjeringen bryter skatteløftet til finansnæringen og øker provenyet på finansskatten med 1,5 milliarder mer enn hva man opprinnelig mente skatten skulle innbringe. Samtidig leverer regjeringen innenfor våre forventninger til...

Utvidelse av gjeldsregistrene må fremskyndes

Statsbudsjettet varsler ingen endringer som innebærer utvidelse av gjeldsregistrene, til tross for at det tidligere er varslet en gjennomgang av lovverket i 2021.

Handlingsregelen for dummies

Tom Staavi har oppdatert sin blogg om handlingsregelen. Anbefales varmt til alle som trenger en enkel forklaring på sammenhengen mellom oljepengebruken i statsbudsjettet, oljefondet og handlingsregelen.

Tom Staavi. foto.

Regjeringen bryter skatteløftet til finansnæringen

Med virkning fra 2017 ble det innført en særskilt skatt på finansnæringen. Den gangen ble det sagt at det skulle hentes inn 3,5 milliarder kroner ekstra i skatt fra finansnæringen for å kompensere for at kundene i finansnæringen ikke betaler moms.

Jan Erik Fåne. Foto.
Skuffende at regjeringen bryter skatteløftet, sier kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne.

Forventer et budsjett for jobbskaping og omstilling

Onsdag 7. oktober legger regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2021. Finans Norge forventer at dette blir et budsjett som legger til rette for økonomisk gjenopphenting og de nødvendige omstillingene Norge står overfor i veien ut av koronakrise...

Jan Tore Sanner. Foto.
Finans Norge forventer at finansminister Jan Tore Sanner legger fram et budsjett som bidrar til å skape nye arbeidsplasser. Foto: Marte Garmann.

Å skape jobber er jobb nummer 1

I løpet av de neste 50 årene må Norge gå fra 2,7 millioner sysselsatte til 3,8 millioner for å opprettholde velferdsnivået. Det betyr at vi må øke antallet arbeidsplasser med netto 25.000 hvert eneste år fremover. I praksis må det skapes mange flere fordi d...

Illustrasjonsbilde
I 2060 må Norge ha en million flere arbeidsplasser enn i dag. Foto: Adobe Stock Photo.