Nyheter

Gå til hovedinnhold

Nyheter

Vannskader i kjølvannet av ekstremnedbør

I høst er det registrert svært mange vannskader på grunn av ekstremnedbør i deler av landet. Hittil i år er det meldt inn vannskader for over 2,3 milliarder kroner i boliger og hytter, viser tall fra Finans Norge. Dette er en økning på fem prosent...

Bil kjører gjennom vann. foto.
Styrtregn fører til flere vannskader, viser Finans Norges skadestatistikk for tredje kvartal. Foto: Aleksandr Lesik/Adobe

Skadestatistikk etter tre kvartaler

Skadestatistikken etter tredje kvartal er klar. Statistikken viser at det har vært mange vannskader, men litt færre brannskader. Hittil i år er det også vært mer tyveri av og fra motorkjøretøy, mens det er noe mindre glasskader.  Her er alle tallene (excel)

Et regulatorisk fremskritt

Finanstilsynet har offentliggjort kriteriene for deltagelse i den regulatoriske sandkassen. Dette er et stort skritt i riktig retning selv om nåløyet for deltagelse er trangt.

Sviktende grunnlag for skjerpet boliglånsforskrift

Veksten i boligpriser og gjeld i 2016 ga grunn til bekymring, og innstramninger i boliglånsforskriften fra januar 2017 var begrunnet. Forskriften virker nå etter sin hensikt, og bør derfor ikke strammes inn ytterligere, skriver Erik Johansen og Dag Henning Jacobsen i Finans Norge i et innlegg i Finansavisen 12. november.

Kompetanse er avgjørende

Tilgang til god kompetanse er avgjørende for finansnæringen. For å bidra til dette ønsker Finans Norge å påvirke kompetansepolitikken og legger nå frem en bred kompetansepolitisk posisjon for høyere utdanning og livslang læring. Neste skritt er en...

Bilde av en som sitter og lærer foran en pc med hodetelefonene på

Joffen og politikerne live

Hvorfor har finansnæringen så høy tillit? Er det økonomene på 70-tallet som har gjort at ingen vil sprenge sparegrisen oljefondet? Og hvorfor stoler vi på norske politikere og embedsverk? Vi snakker om det norske gullet, tillit, i «Finanslunsj live» med...

Tom Staavi og Jan Erik Fåne har besøk av Frithjof Jacobsen, Rigmor Aasrud og Henrik Asheim. Foto.
Tom Staavi og Jan Erik Fåne har besøk av Frithjof Jacobsen, Rigmor Aasrud(Ap) og Henrik Asheim(H).

Hvordan manøvrere i landskapet av informasjon om klimarisiko

Med økende oppmerksomhet om finansiell risiko knyttet til klimaendringer etterspør finanssektoren nå mer informasjon om klima relevant for sine beslutninger. En ny rapport fra CICERO gjennomgår hva slags informasjon som i dag tilbys og hvordan ulike kilder kan brukes til å forstå klimarisiko.

Invitasjon: Videre arbeid med alternative referanserenter

Arbeidsgruppen som har utredet alternative referanserenter i Norge har tidligere anbefalt Nowa som et egnet alternativ. Arbeidet går nå inn i en ny fase hvor en bredere gruppe inviteres til å delta. Se Norges Banks hjemmeside for invitasjon og mer informasjon om arbeidet.

Kraftig vekst av kontaktløse betalinger

Tall fra Nets og Vipps AS viser at det i oktober ble utført 167,9 millioner kortkjøp, en vekst på 3,5 prosent i forhold til oktober 2018. Betalingskortene ble benyttet til å handle for 54 milliarder kroner, en økning på 2 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Finansiell stabilitet 2019

Norges Bank publiserte 5. november rapporten «Finansiell stabilitet 2019». Norges Bank påpeker her at de viktigste sårbarhetene i det norske finansielle systemet er høy gjeld i husholdningene, høye boligpriser og høye næringseiendomspriser, men at den samle...

Graf fra Finansiell stabilitet. Norges Bank.

Eie bolig sammen med OBOS?

Konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj besøker «Finanslunsj». Vi snakker oss gjennom OBOS som boligbygger i hele Norge og i Sverige. Selskapet har tett opp til 5000 nye boliger under bygging. Hva skal til for at OBOS kan bygge billigere boliger? Hvor stor andel ...

Jan Erik Fåne, Daniel Kjørberg Siraj og Tom Staavi. Foto.
Jan Erik Fåne, Daniel Kjørberg Siraj og Tom Staavi.

Varsel om farlig vær på mobilen

Meteorologisk institutt og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) står bak en ny varslingstjeneste på mobilen. Hensikten er å kunne varsle folk i tide om ventet uvær. – Dette er et strålende tiltak som bidrar til både beredskap og forebygging, sier...

Bølger slår innover land. Foto.
Foto: NTB scanpix

Arbeidstidsregler til besvær

Fremtiden blir mer og mer digitalisert, noe som åpner for en mer fleksibel arbeidshverdag. Da kan arbeidstidsregler være til besvær, skriver arbeidslivsdirektør i Finans Norge, Runa Opdal Kerr på sin blogg. 

Økt gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk gjeld til publikum (K2) økte til 5,8 prosent i september, ifølge tall fra SSB. Detaljene viser at det var særlig veksten hos ikke-finansielle foretak som bidro til å trekke opp hovedindikatoren. Kommuneforvaltningen...

Graf viser tolvmånedersvekst i innenlandsk lånegjeld (K2).

Finanslunsj: Forsikring og big data

30.000 kunder hos forsikringsselskapet Fremtind kjører rundt med en boks som måler hvordan de kjører. Forsiktig kjøring blir premiert med lavere pris på forsikringen. Svein Skovly, som leder Fremtinds innovasjonslab, forteller om hvilke erfaringer de har...

Bilde av Gry Nergård og Svein Skovly
Gry Nergård og Svein Skovly er gjester i ukens Finanslunsj

Verktøykassen ga førsteplass på likestilling

Sparebanken Sogn og Fjordane viser at systematisk arbeid med likestilling og mangfold gir resultater. Arbeidet har resultert i topplassering i SHE-indeksen, en likestillingsmåling fra SHE Community og EY. Oppskriften er finansnæringens egen.

Bilde av Eirik Rostad Ness Sparebanken Sogn og Fjordane
– Vi jobber systematisk med likestilling og mangfold ved rekruttering, og måtte gå en ekstra runde ved ansettelse av leder for privatmarkedet. Først i runde to meldte det seg kvinnelige søkere, og en av dem ble også ansatt, forteller Eirik Rostad Ness.

Banker ber deg aldri oppgi BankIDen din

Blir du spurt om BankID per telefon eller mail, eller bedt om å bekrefte at kortet ditt er sperret – da er du trolig offer for svindel.

Utklipp fra mail. viser klikk her. svindel
Banker ber deg aldri bekrefte at bankkortet ditt er blokkert. Dette er svindel.

Frykter dårligere forbrukervern

– Det er vanskelig å se hvordan Forbrukertilsynet skal kunne ivareta sitt samfunnsoppdrag og sørge for godt forbrukervern de neste to, tre årene uten tilføring av ekstra midler. Det sa forbrukerdirektør Gry Nergård i budsjetthøring i Stortingets familie- og...

Bilde av dørskiltet til høringssal 2 på stortinget
På budsjetthøring i Stortingets familie- og kulturkomite.

Ikke behov for innstramninger i boliglånsforskriften

Det er ikke grunnlag for innstramninger i boliglånsforskriften siden den i dag fungerer etter hensikten. Fleksibilitetskvoten bør være på minimum 10 prosent for hele landet, og kravet til maksimal gjeld bør videreføres på fem ganger inntekt. Det fremhever...

Bilde av to vinduer med balkonger - fra Karl Johan
Særkravene for Oslo bør avvikles og fleksibilitetskvoten bør være på minimum 10 prosent for hele landet.

Uendret styringsrente

Norges Banks hovedstyre holder styringsrenten uendret på 1,5 prosent og forventer en stabil renteutvikling fremover.  

Forbrukslån: La tiltakene som nå er iverksatt få virke før nye innføres

Det er iverksatt en rekke tiltak på finansområdet for å stoppe gjeldsveksten, som egen forbrukslånsforskrift og gjeldsregister. Disse tiltakene må få tid til å virke før man kommer med nye. Det var Finans Norges hovedbudskap på Justiskomiteens åpne høring...

Bilde av Gry Nergård og Carl Flock fra Finans Norge, sammen med to representanter fra Virke
Finans Norges Gry Nergård og Carl Flock (fra venstre) sammen med representanter fra Virke på høring i Stortinget