Finans - Nyheter

Gå til hovedinnhold

Nyheter

Nye regler treffer bedrifter som benytter deltidsansettelse

Med virkning fra 1. januar 2023 styrkes deltidsansattes rettigheter etter arbeidsmiljøloven. Det innføres en ny bestemmelse om at hovedregelen i arbeidslivet skal være ansettelse på heltid. Arbeidsgiver får drøftelses- og dokumentasjonsplikt ved bruk av...

Et puslespill med menneskeiconer på. Illustrasjonsbilde

Et dypdykk i digitale sentralbankpenger

Finanslunsj podkast: De aller fleste av verdens sentralbanker utforsker nå digitale sentralbankpenger (DSP), men hva vil vi med disse pengene og hva blir konsekvensene? Kan DSP bli en ny plattform for innovasjon i offentlig sektor og bærekraftig...

Bjørn Kjærand Haugland i Skift og Glenn Sæstad, strategisk designer i Lokalt Byrå og universitetslektor ved Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo er ukens gjester i Finanslunsj. Foto.
Bjørn Kjærand Haugland i Skift og Glenn Sæstad, strategisk designer i Lokalt Byrå og universitetslektor ved Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo er ukens gjester i Finanslunsj. Foto: Finans Norge

Lille julaften på bulketoppen

Hvert år topper det seg med bulkeskader i julestria. En god del opplever å få småskader på bilen 22. og 23. desember, viser tall fra Finans Norge. 

To biler som krasjer. Foto.
Foto: Pavel Shishkin/Adobe Stock

Kloke vurderinger om videreføring av bankenes kapitalkrav

Finansdepartementet besluttet fredag 16. desember å utsette innføring av økt systemrisikobufferkrav for standardmetodebanker til utgangen av 2023. Videre er forslaget om å øke risikovekter for IRB-bankenes bolig- og næringseiendomslån ikke fulgt opp. En klo...

Finansdepartementet. Foto.
Finansdepartementet. Foto: Finans Norge

Betalingskampen

Finanslunsj podkast: Det er mange aktører som kjemper om å vinne kampen om hvordan vi skal betale. Fintech-selskapet Dintero vil gjøre betaling sømløs ved å være en one-stop-shop for alle betalingsmetoder. Finanslunsj har besøk av Daro Navaratnam, gründer o...

Daro Navaratnam, gründer og eier av Dintero og Tom Høiberg, fagdirektør for digitalisering og betaling i Finans Norge er ukens gjester i Finanslunsj. Foto.
Daro Navaratnam, gründer og eier av Dintero og Tom Høiberg, fagdirektør for digitalisering og betaling i Finans Norge er ukens gjester i Finanslunsj. Foto: Finans Norge

Problemer med register over reelle eiere

Register over reelle eiere settes i drift med store mangler og fortsatt ubesvarte spørsmål, skriver Atle Roaldsøy, advokat/fagdirektør økonomisk kriminalitet i Finans Norge, i en kronikk i Dagens Næringsliv. 

Norges Bank hever styringsrenten til 2,75 prosent

Norges Bank har besluttet å heve styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 2,75 prosent. Slik rentekomiteen vurderer utsiktene fremover, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt videre opp i løpet av første kvartal neste år.

Bygning. Norges Bank. Foto.
Norges Bank. Foto: Espen Schive

En av ti ansatte med innskuddspensjon har arbeidstakerinnskudd

Innskuddspensjon med arbeidstakerinnskudd gir ansatte mulighet til å spare selv i bedriftens pensjonsordning, i tillegg til det som spares fra arbeidsgiver. Omtrent 3 prosent av bedriftene og 9 prosent av de ansatte har en slik ordning.

Risikerer bunnløs gjeld med uforsikret elsparkesykkel

Fra 1. januar må alle som eier og bruker elsparkesykkel forsikre den. På samme måte som med moped og bil, blir det lovpålagt å ha ansvarsforsikring for elsparkesykler og andre små elektriske motorvogner.

Person på elsparkesykkel
Foto: Vladimir Poplavskis/Adobe Stock

Nettokjøpte verdipapirfond for 7,3 milliarder i november

Fondssparerne er igjen positive til å putte nye penger inn i verdipapirfond. Totalt for alle kundegrupper ble det nettokjøpt verdipapirfond for 7,3 milliarder kroner i november. Av dette ble 4,1 milliarder plassert i aksjefond, mens 3,8 milliarder ble plassert i ulike typer rentefond. Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Velkomne lettelser i utlånsforskriften

I en evaluering av gjeldende utlånsforskrift har Finansdepartementet besluttet å videreføre dagens krav, med enkelte lettelser.  – Evalueringen av utlånsforskriften med lettelser viser at departementet har vært lyttende til flere av finansnæringens innspill...

Mann i dress. Foto.
– Departementet har lyttet til flere av finansnæringens innspill, kommenterer Erik Johansen på utlånsforskriften. Foto: CF - Wesenberg

Bankkonkurranse i et stigende rentemarked

Finanslunsj podkast: Tiden med rekordlave renter er forbi. Hvordan bør man som næringslivs- og privatkunde opptre i et stigende rentemarked? Daglig leder i Fixrate, Brynjar Ellingsen og medgründer av Clinsj, John Sætre forteller hvordan man kan utnytte...

Daglig leder i Fixrate, Brynjar Ellingsen og medgründer av Clinsj, John Sætre poserer med Finanslunsj-logo. Foto.
Daglig leder i Fixrate, Brynjar Ellingsen og medgründer av Clinsj, John Sætre er ukens gjester i Finanslunsj.

En solid finansnæring i urolige tider

I Finanstilsynets halvårlige rapport «Finansielt utsyn» trekkes igjen høy gjeld i husholdningene og høye priser på boliger og næringseiendom frem som de største sårbarhetene i det norske finansielle systemet. – I en tid preget av større usikkerhet er det st...

Byggefasaden til Finanstilsynet. Foto.
Finanstilsynet legger torsdag frem årets andre «Finansielt utsyn»-rapport. Foto: Finans Norge

Ny veileder for arbeid med naturrisiko i finansnæringen

Finans Norge, Verdens naturfond (WWF) og Deloitte lanserer en veileder for norsk finansnæring for å arbeide med naturrisiko. Veilederen peker på viktigheten av kompetansebygging og etablering av samarbeidsarenaer.

Hogst i regnskog og lastebiler. Luftfoto. Foto.
Foto: Moderngolf1984/AdobeStock

Tanker om arbeidslivet i finans

Etter seks år som leder for arbeidslivsområdet i Finans Norge har avtroppende arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr gjort seg noen tanker om hvilke utfordringer næringen står overfor på arbeidslivssiden. Mangfold, kompetanse, organisasjonsgrad og lønnsdannels...

Finans Norges arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr. Foto.
Finans Norges arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr.

Strengere krav til formidlere av alle typer lån til forbrukere i Norge

I oktober la Finansdepartementet frem forslag til ny lov om låneformidling. Loven gir et bredere virkeområde enn det som kreves etter EUs boliglånsdirektiv. Nå vil alle som ervervsmessig formidler lån til forbrukere omfattes av konsesjonsplikt.

En som sitter over en bunke papirer og en kalkulator og holder mange kredittkort i hånden. Foto.
Illustrasjonsfoto: F/AdobeStock

Forbruksgjelden har økt med 1,4 mrd

I november var det en økning i forbrukslån på 1,4 mrd. Folks bruk av kredittkortgjeld økte med 0,4 mrd. De unge står for den største prosentvise økningen. Les hele meldingen fra Norsk Gjeldsinformasjon.

Nytt lovforslag styrker arbeidstakernes vern

Presisering av arbeidstakerbegrepet, en utvidelse av arbeidsgivers plikter i konsern og en generell rett til fast ansettelse etter midlertidig ansettelse i tre år, var endringsforslag til arbeidsmiljøloven som regjeringen kom med 18. november. Mye tyder på ...

En mann i dress som peker på iconer som viser vekt, klubbe, lovbok og personer.Illustrasjon.
Illustrasjonsfoto: Murrstock/AdobeStock

Kutter i forebygging av naturskader

Regjeringspartiene og SV har i sitt budsjettforlik kuttet 20 millioner kroner til flom- og skredsikring. Oppsiktsvekkende og helt feil retning å gå, mener Finans Norge.

Bilde av Hege Hodnesdal
Hege Hodnesdal, direktør for skadeforsikring i Finans Norge. Foto: CF-Wesenberg

Svekker BSU-ordningen

Budsjettforliket mellom regjeringen og Sosialistisk Venstreparti innebærer en svekkelse av BSU-ordningen. Finans Norge mener at dette vil gjøre det enda vanskeligere for unge å spare opp tilstrekkelig egenkapital for å komme inn på boligmarkedet. Dette grep...

Boligfasader i Oslo. Foto.
En av endringene som er avtalt i budsjettforliket er å redusere satsen for skattefradraget på BSU (Boligsparing for ungdom) fra 20 pst. til 10 pst. Foto: dudlajzov/Adobe Stock

Fremtidens arbeidsliv i finans krever nytenkning

Fleksibilitet, kompetanseutvikling, sosialt felleskap og ikke minst; en jobb med mening er hva finansnæringen må levere til sine ansatte, ifølge en fersk undersøkelse blant Finans Norges arbeidsgivermedlemmer. Både erfaringene fra pandemien, men også et...

En dame som sitter foran en pc-skjerm og deltar på et nettmøte.Foto.
Illustrasjonsfoto: Vectorfusionart/AdobeStock

Forebygging av klima- og naturskader må få høyere prioritet

Klimaendringene kommer med mer og kraftigere styrtregn. Det gir mer overvann i byene og økt fare for skred på Vestlandet. Forebygging av klimarelaterte skader er nøkkelen til klimatilpasning i Norge.

Bilde av Hege Hodnesdal
Hege Hodnesdal deltok på innspillsmøte om ny stortingsmelding for klimatilpasning den 29. november. Foto: CF-Wesenberg