Nyheter

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Nyheter

Ønsker forskrift om forbrukslån

Finansdepartementet ber Finanstilsynet om å utarbeide utkast til forskrift som fastsetter nærmere krav til finansforetakenes utlånspraksis når det gjelder forbrukslån. Det varsler finansminister Siv Jensen.

Tæppe - nytt ord for kontaktløs betaling

Det norske folk har talt. Det nye norske ordet for kontaktløs betaling kalles å tæppe.  I de fleste butikker og kafeer trenger du ikke lenger taste kode eller «dra kortet» når du skal betale småbeløp. Teknologien som ligger bak heter «near field communication». Og fra nå av kalles kontaktløs betaling å tæppe. Les mer om dette hos BankAxept.

Vil tyskere og spanjoler snart Vippse?

Det er hjemme alene fest i «Finanslunsj med Fåne og Staavi». Gjester i studio er Elisabeth Haug, viseadministrerende direktør i Vipps og Jan Digranes fra Finans Norge. Det handler om betalingsformidling og alt som skjer. Kan Vipps bli den aktøren som endeli...

Tom Staavi og Jan Erik Fåne. Foto.
Hjemme alene-fest i ukens Finanslunsj da Jan Erik Fåne måtte melde forfall

Ja til fusjon mellom Vipps, BankID og BankAxept

Fusjonen mellom BankID Norge, BankAxept og Vipps er godkjent av Finansdepartementet. Nå starter arbeidet med å bygge selskapet som blir Nordens største innen betaling og identifisering.

Ny hvitvaskingslov vedtatt

Ny lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) ble vedtatt av Stortinget 22. mai og sanksjonert av Kongen i statsråd 1. juni. Loven gjennomfører store deler av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv i norsk rett og følger også opp mangler i lovverket som ble påpekt av Financial Action Task Force (FATF) sin evaluering av Norge fra 2014. 

Godt år for skadeforsikring i Norge

Foreløpig resultat i norske skadeforsikringsselskaper viser et samlet overskudd på litt under 16 milliarder kroner før skattekostnad for 2017. Det forsikringstekniske resultatet anses som godt med en kombinertprosent på 87. Dette skriver sjefaktuar Kari Mørk, Finans Norge og aktuarvikar Roxicca Thirumeny, Finans Norge i en artikkel i siste utgave av Nordisk Forsikringstidskr...

Trender i livsforsikrings- og pensjonsmarkedet

I 2017 ble det totalt innbetalt rundt 93 milliarder kroner for livsforsikrings- og pensjonsprodukter i Norge, i henhold til Finans Norge statistikk. Innbetalinger til tjenestepensjonsavtaler for ansatte i privat og kommunal sektor utgjør nær 80 prosent. Fagsjef Randi Mørk, Finans Norge omtaler i den siste utgaven av Nordisk Forsikringstidskrift trender i livsforsikrings- og...

Nytt soliditetskrav for pensjonskasser

Finansdepartementet har i dag fastsatt et nytt soliditetskrav for pensjonskasser. Kravet er en forenklet versjon av Solvens II-regelverket som gjelder for forsikringsforetak, og skal fange opp risikoen i pensjonskassene på en bedre måte enn det gamle regelverket gjorde. Dermed får pensjonskassene tilnærmet lik regulering som livselskaper. 

Finansnæringen redder klimaet og får pris

I ukens Finanslunsj med Fåne og Staavi er det godt humør etter en begivenhetsrik uke. Vi har Eivind Gjemdal, adm dir i Bits i studioet for å fortelle om hvorfor finansnæringen fikk Difis store digitaliseringspris og hvordan vi vil effektivisere Norge fremov...

Åpner for pensjonssparing i infrastruktur

Regjeringen har i dag åpnet for at livsforsikringsselskaper og pensjonskasser kan plassere kundemidler i infrastrukturprosjekter. Det er gledelig for pensjonssparerne og samfunnet.

Broer, tog, bybilde. Grafikk.
Foto: Shutterstock

Mye kortbruk i mai

Tall fra Nets og BankAxept AS viser at det i mai ble gjennomført 166,5 millioner kortkjøp, en vekst på 4,4 prosent i forhold til mai 2017. Betalingskortene ble benyttet til å handle for 56,1 milliarder kroner, en økning på 3,5 prosent sammenlignet med samme...

Betaling med kort i butikkterminal. Foto.

Samtykkebasert lånesøknad vant Difis digitaliseringspris

På Difis digitaliseringskonferanse onsdag 6. juni ble «Samtykkebasert lånesøknad» stemt frem som vinneren av digitaliseringsprisen 2018. – Gøy at vi nå har fått det første av mange fellesprosjekter med staten i mål, og ekstra gøy at vi da får en så stor...

Bilde av tre glade vinnere
Torstein Hoem (Skatteetaten), Cat Holten (Brønnøysundregistrene) og Nils Inge Brurberg (Bits). Foto: Thomas Eckhoff, Difi

Finansielt utsyn: Varsler tematilsyn av utlån til næringseiendom

Næringseiendom har historisk påført bankene store tap i kriser, og Finanstilsynet frykter at en negativ utvikling innenfor næringseiendom vil gi økte utlånstap i bankene. Bankenes tapsrisiko mot næringseiendom er imidlertid redusert de siste årene.

Finansielt utsyn: Sterk vekst, men betydelige risikofaktorer

Finanstilsynet har i dag publisert sin halvårlige rapport om norsk økonomi og finansiell stabilitet. Tilsynet viser det til at den økonomiske veksten er sterk og vekstutsiktene gode mens finansforetakenes soliditet er god. Men, internasjonale og nasjonale risikofaktorer kan også føre til en utvikling som øker risikoen for finansiell ustabilitet .

Finansnæringen skal bidra til reduksjon i klimagassutslipp

Nå har også finansnæringen samlet seg bak et klimaveikart. Gjennom å gi lån til grønne prosjekter, bruke renta for å dreie utviklingen over til bærekraftige investeringer, plassere kundemidler i fremtidsrettede prosjekter og selskaper, samt prise forsikring...

Ola Elvestuen, Geir Olsen og Idar Kreutzer. Foto.
Idar Kreutzer overrekker veikartet til statsråd Ola Elvestuen og statssekretær Geir Olsen onsdag 6. juni

Streiken i finansnæringen er over

Streiken i finansnæringen er over etter at Finans Norge og LO i ettermiddag ble enige hos Riksmekleren. – Finans Norge er fornøyd med at vi er blitt enige om en løsning, og at streiken blant LOs medlemmer i finansnæringen nå er over, sier arbeidslivsdirektø...

Personlig økonomi fortsatt en del av samfunnsfag

Finans Norge og flere andre høringsinstanser har reagert negativt på forslaget fra Utdanningsdirektoratet om at personlig økonomi og forbrukerrettigheter fjernes fra samfunnsfaget i forbindelse med fornyelse av skolefagene. Nå har direktoratet lyttet til...

Bilde av elever og lærer rundt et bord

Meklingsresultatet mellom Finans Norge og Finansforbundet

Finans Norge og Finansforbundet kom i meklingen til enighet om et anbefalt forslag torsdag 31. mai.  Forslaget innebærer en ansvarlig økonomisk ramme og viktige skritt for å modernisere tariffavtalen. Forslaget er akseptert av Finans Norges hovedstyre og Finansforbundets styre, og ny tariffavtale med Finansforbundet er dermed inngått.

Streik, riksmekling og finansskatt

Podkasten "Finanslunsj med Fåne og Staavi" er ute med ny episode, "Streik, riksmekling og finansskatt. Med seg har de Finans Norges arbeidslivsdirektør, Runa Opdal Kerr som har noen søvnløse døgn bak seg denne uka.

Jan Erik Fåne, Runa Opdal Kerr og Tom Staavi. Foto.
Jan Erik Fåne, Runa Opdal Kerr og Tom Staavi

Markedsstatistikk for 1. kvartal 2018

Markeds- og regnskapsstatistikken for 1. kvartal 2018 er ferdigstilt. Statistikken viser at det så langt i 2018 er innbetalt om lag 25 mrd. kroner til livsforsikrings- og pensjonsavtaler. Innbetalinger til produkter med investeringsvalg står for 38 prosent av de innbetalingene.

Stortinget vil endre finansskatten

En enstemmig finanskomite vil pålegge regjeringen å fremme forslag om en ny finansskattemodell. Regjeringen får frist til statsbudsjettet for 2020 med å fremme forslaget.