Nyheter

Gå til hovedinnhold

Nyheter

Kan Vipps ta over verden?

Hør julepod-spesial med Vipps-sjef Rune Garborg! I ukas episode kan du høre hvordan Vipps har fjernet 30 millioner papirfakturaer, om vippsing på julaften, nye produkter og tjenester som kommer og hvordan Vipps tenker om konkurransen med globale giganter.

Tom Staavi, Rune Garborg, Jan Erik Fåne

Økte kapitalkrav for norske banker

Finansdepartementet informerte i pressemelding 11.12.19 om at det vil fastsette endringer i bankenes kapitalkrav med virkning fra utgangen av 2020, men nye krav skal gjelde for mindre banker først fra utgangen av 2022. Endringene innebærer at systemrisikobufferkravet økes fra 3 til 4,5 prosent, og at det innføres gulv for IRB-risikovekting av eiendomslån.

Skjerpede krav til arbeidsgiver - oppdatert veileder

Fra nyttår skjerpes arbeidsgivers plikt til å jobbe med å fremme likestilling og hindre diskriminering ytterligere. Se oppdatert veileder om arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt og les mer om regelendringene.

Kan vi leve av fintech etter oljen?

Norsk finansnæring har digitalisert og drevet fintech siden 60-tallet. Men likevel er fintech oppfattet som det noe nytt. Teknologi og finans smelter sammen. Hvordan kommer dette til å se ut fremover, hva gjør norske myndigheter og hva ga finansminister Siv...

foto, fire mennesker
I ukas podkast er Erlend Engh Brekke i DNB og Liv Freihow fra IKT Norge gjester i studio til Jan Erik Fåne og Tom Staavi. Kan vi leve av Fintech etter oljen?

170 millioner kortkjøp i november

Tall fra Nets og Vipps AS viser at det i november ble utført 170,2 millioner kortkjøp, en vekst på 3,5 prosent i forhold til november 2018. — I november var det fire dager med mer enn sju millioner kortkjøp, noe som er et tydelig tegn på at julehandelen er...

Betalingsterminal
I november var det fire dager med mer enn sju millioner kortkjøp, melder Stein-Arne Tjore i Nets Norge.

EUs kapitalkravsregler trer i kraft fra nyttår

Finansdepartementet informerte torsdag denne uken om at EUs kapitalkravsregler for banker trer i kraft 31. desember i år. Departementet opplyste videre at det om kort tid vil avklare enkelte endringer i norske kapitalkrav, blant annet forslaget om økt...

EU-flagg og klubbe.
– Finans Norge er fornøyd med at EUs kapitalkravsregelverk trer i kraft, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge.

Alkoholkulturen i norsk arbeidsliv kan være problematisk

Alkovettorganisasjonen Av-og-til har undersøkt hvilken rolle alkohol spiller for inkludering og mangfold på norske arbeidsplasser.  – Vi oppfordrer våre medlemsbedrifter om å være sitt ansvar bevisst og følge Av-og-tils tre råd for hvordan sosiale...

Alkoholkulturen på arbeidsplasser i Norge kan oppleves ubehagelig og ekskluderende for mange arbeidstakere. Nylig lanserte Av-og-til en rapport som understreker denne problematikken. Foto: Kelsey Chance/Unsplash

Mer enn 3800 pengemuldyr avslørt i internasjonal kampanje mot hvitvasking

Politi og finansnæring i 31 land har fra september til november samarbeidet om å gjennomføre en kampanje for å avdekke pengemuldyr og hvitvasking av penger. 228 er arrestert, og det er avverget tap på 12.9 millioner euro. 

Illustrasjon. cyber crime.
Et pengemuldyr er en person som mottar penger fra en person og overfører dem videre til en annen - mot betaling. Dette kan være i forbindelse med hvitvasking. Finans Norge er med i en informasjonskampanje sammen politiet for å spre kunnskap om fenomenet. Foto: Adobe Stock

Støtter forslag om pliktig tilslutning til klageordning

Forslaget om at foretak som tilbyr finansielle tjenester skal være tilsluttet en klageordning, vil styrke forbrukervernet. Da vil flere ha reell tilgang til en ny vurdering av sin sak, også for forbrukere som har kjøpt tjenester av EØS-foretak. I tillegg vil en slik plikt styrke konkurransen mellom aktørene i finansmarkedet og gi incentiver til å yte gode og tillitsfulle...

Vil satse mer på forebygging av vær- og naturskader

Finans Norge mener samfunnet i større grad må tilpasses endrede vær- og klimaforhold. Representanter fra forsikringsnæringen har møtt klima- og miljøminister Ola Elvestuen, for å rette oppmerksomheten mot forebygging av skader.

mennesker rundt bord
Klima- og miljøminsiter Ola Elvestuen tok godt i mot Turid Grotmoll, Styreleder Finans Norge og adm.dir Fremtind Forsikring, Helge Leiro Baastad, adm.dir Gjensidige Forsikring.

Teleselskapene må kontrollere identiteten på sine mobilkunder bedre

Finans Norge støtter forslaget om å tydeliggjøre kravene til at teleselskapene skal sørge for sikker identifisering av sluttbrukere ved inngåelse, endring og oppsigelse av mobiltelefonavtaler. Det er viktig for å motvirke at mobiltelefonen blir brukt i svindelforsøk. Les høringssvaret her.

Ledelse i en raskere og smidigere verden

Det blir ikke lett, hverken for ledere eller medarbeidere fremover. Vi står sammen overfor store utfordringer og må endre oss, ikke bare i finansnæringen. Det skriver Finans Norges arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr i sitt siste blogginnlegg.

Debatt om grønne rabatter i EU

EU-kommisjonen ser på såkalte grønne kapitalkravsrabatter som et mulig verktøy for å øke kapitalstrømmene til grønne prosjekter, men forslaget møter motstand blant annet fra Den europeiske sentralbanken (ESB). Forslaget innebærer reduserte kapitalkrav til banker for utlån til grønne prosjekter. 

Finans Norge søker kommunikasjonsrådgiver

Vil du være med å utvikle en av Norges mest spennende næringsorganisasjoner, og jobbe i skjæringspunktet mellom næringsliv, politikk og kommunikasjon?

Lavere gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk gjeld til publikum (K2) ble redusert til 5,6 prosent i oktober, ifølge tall fra SSB. Detaljene viser at det var en nedgang i veksten hos ikke-finansielle foretak og husholdninger som bidro til å trekke hovedindikatoren ned. Kommuneforvaltningen erfarte økt gjeldsvekst i perioden.

Klimalederne: Det nye norske gullet

Vi har bare sett begynnelsen på hvilken verdiskapning vi kan få ut av ren norsk vannkraft og annen fornybar energi. Vi må koble oss tettere på det europeiske kraftmarkedet med flere kabler. Da vil pengene renne inn i statskassen. Bjørn K. Haugland, leder av...

Foto. To menn i radiostudio.
Bjørn K. Haugland, leder av Skift har tatt med den nye konsernsjefen i Agder Energi, Steffen Syvertsen, som denne månedens klimaleder.

Verktøy for å forebygge og håndtere seksuell trakassering

– Finansnæringen skal ha arbeidsplasser der ansatte behandler hverandre med respekt. Seksuell trakassering bryter klart med dette og er totalt uakseptabelt, sier Finans Norges arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr. Nå har Likestillings- og diskrimineringsombu...

Illustrasjonsfoto: Utstillingsdukker - mann og kvinne

Hvordan setter du penger inn i banken?

Det å skaffe kontanter oppleves som enkelt og tilbys som tjeneste mange steder. Bankkunder kan enkelt få tatt ut det beløpet de har behov for uavhengig av hvor de bor i landet. Men myndighetene har vært bekymret for i hvilken grad det å få gjort innskudd bl...

Norske pengesedler
Selv om avtalen "Bank-i-post-i-butikk" utløper vil innskudd fortsatt være mulig. Foto: Adobe stock

Mer effektiv og riktig pensjon

1,4 millioner nordmenn har innskuddsbasert tjenestepensjon. Nå skal det bli enklere for arbeidsgiverne å gi informasjon til pensjonsselskapene, og arbeidstagerne bli sikrere på at de får riktig pensjonsinnbetaling.

Kvinne som sitter i sofaen med en laptop.Illustrasjonsfoto.

Negativt omslag i folks økonomiske fremtidstro

Norske husholdninger har fortsatt god tiltro til økonomien fremover, men Forventningsbarometeret for 4. kvartal 2019 viser et bredt stemningsskifte i negativ retning i alle grupper av befolkningen. Samtidig viser tallene at folks spareønske aldri har vært...

Bilde av bekymret mann som betaler regninger

Nå skal det satses på mer personlig økonomi i skolen

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner la i dag frem de nye læreplanene som innføres fra neste høst. Personlig økonomi blir da del av det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring og skal inngå i fagene matematikk, samfunnsfag og samfunnskunnskap. 

En klasse som får undervisning. Foto.

Er markedene i ferd med å monopoliseres?

Store aktører blir stadig større gjennom oppkjøp og fordi forbrukerne velger dem. Kanskje har de venner i politikken og får gjennomført reguleringer som effektivt holder nykommere ute. Alt dette fører til monopoltendenser i mange markeder i USA. Er dette på...

Fire mennesker og radiomikrofon.
I ukas utgave av Finanslunsj med Jan Erik Fåne og Tom Staavi er Mathilde Fasting i tankesmien Civita og Lars Sørgard, konurransedirektør, i studio for å snakke om monopoltendenser.