Nyheter

Gå til hovedinnhold

Nyheter

Fagsjef for restverdiredning (RVR)

Restverdiredning (RVR) er et samarbeid mellom brannetatene og forsikringsnæringen for å redde mest mulig av gjenværende verdier etter brann, vannlekkasjer og andre uønskede hendelser. RVR er en del av Finans Norge Forsikringsdrift, hvor det jobbes med fellesløsninger for forsikringsnæringen. Vi trenger nå en ny fagsjef for RVR. Les stillingsutlysningen på FINN.no.

Vannskadene kommer hvert 8. minutt

Vannskader oppstår oftere enn innbrudd og brannskader i norske boliger og hytter. Hvert åttende minutt blir det meldt inn vannskader til forsikringsselskapene, viser tall fra Finans Norge.

Mann samler opp vann fra skadet tak i en bøtte
Foto: Shutterstock

Klare råd i dagens høring om ny finansavtalelov

Finans Norge hadde flere viktige budskap til Stortingets justiskomite på høringen om ny finansavtalelov. Stortinget bør konsentrere seg om å innføre de reglene som må innføres for å implementere EU-direktivene vi allerede er på etterskudd med å lovfeste. De...

Foto: Fra høringen i justiskomiteen torsdag 17. september, da Henning Lauridsen fra Eiendom Norge la frem deres innspill
Fra høringen i justiskomiteen torsdag 17. september, da Henning Lauridsen fra Eiendom Norge la frem deres innspill

Justeringer i lånegarantiordningen

Den statlige lånegarantiordningen er i dag justert for å gi bankene noe mer fleksibilitet i vurderingen av lånesøknader fra små bedrifter knyttet til kriteriet for økonomiske vanskeligheter.

Vern mot uønsket gjeld

Jeg unner ingen å bli utsatt for uønsket gjeld. Det er iverksatt mange, og vil bli iverksatt flere tiltak for å unngå nettopp det. Det skriver Finans Norges forbrukerpolitiske direktør Gry Nergård i et debattinnlegg i VG. Les innlegget hos VG.

Elektroniske søppeltyver og hvorfor Norge er et 2,4 land

Bjørn Arild Thon, CEO i Renas, gjester "Finanslunsj med klimalederne". Renas gjenvinner alt fra heisekraner og transformatorstasjoner, til brødristere, vaskemaskiner og lekeduppedingser fra McDonalds. Hvordan er forretningsmodellen? Hva blir gjenbrukt?...

Tom Staavi og Jan Erik Fåne. Foto.

Nye rammebetingelser for bærekraft i eiendomssektoren

Bygg- og eiendomssektoren møter stadig nye krav og insentiver for bærekraft. Finans Norge, i samarbeid med Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom, har laget et kort informasjonsskriv om EUs klassifisering av grønne bygg.

Støtter forslag om å modernisere høyere utdanning

Høyre foreslår i sitt utkast til stortingsvalgprogram at undervisningsmateriale skal legges ut gratis på nett, at utdanningstilbud over fire år digitaliseres, og at næringslivet og akademia må knytte tettere bånd. Finans Norge er positiv til forslaget.

Illustrasjonsbilde digitalt kurs; En som studerer foran laptop

Forbruker- og finanstrender 2020

Rapporten fra årets Forbruker- og finanstrender kan du nå se i sin helhet. Det er Kantar TNS som har gjennomført den landsrepresentative spørreundersøkelsen som omfatter ca 2.200 intervjuer blant personer som er 18 år og eldre. 

De midlertidige fleksibilitetskvotene kuttes

Finansdepartementet har i dag besluttet at de midlertidige endringene i boliglånsforskriften og forbrukslånsforskriften ikke vil bli videreført etter tredje kvartal. Fleksibilitetskvotene i boliglånsforskriften settes da til de opprinnelige nivåene på 10 prosent generelt og 8 prosent for Oslo.

Vil du bli Finans Norges nye nettredaktør?

Finans Norge søker nettredaktør. Vi søker en person med god redaksjonell forståelse og som er i stand til å manøvrere i en organisasjon med sterke fagmiljøer. Les hele stillingsutlysningen på FINN.no.

IPS er en del av pensjonsforliket

Arbeiderpartiet vil ha omkamp om IPS-ordningen. Det bryter både med pensjonsforliket som de selv var en del av og løftet man har gitt til forbrukerne som allerede er i gang med en langsiktig spareordning. 

Finansdepartementet om utbyttebegrensning for norske banker

Finansdepartementet har i en nyhetsmelding 9. september gjentatt budskapet om at bankene bør avvente med å utdele utbytte i lys av usikkerheten om den økonomiske utviklingen som følge av koronapandemien. Departementet presiserer i meldingen at det legger til grunn at norske banker venter med å dele ut utbytte eller kjøpe tilbake aksjer til usikkerheten er ytterligere reduser...

ManpowerGroup første selskap utenfor finansbransjen med medlemskap i FinAut

ManpowerGroup har som første selskap utenfor bank- og finansbransjen blitt medlem av FinAut. – Vi ønsker ManpowerGroup velkommen som medlem i FinAut. Det vil åpenbart styrke kvaliteten i informasjon og veiledning til kunde at også vikarer får relevant kompetanse og behandler kundene i tråd med reglene for God skikk, som er bransjen norm for etisk og god kundebehandling, sier...

Nye EU-retningslinjer for innvilgning og overvåking av lån

Finanstilsynet har besluttet å utrede innføring av nye EU-retningslinjer om bruk av digitale boligtakster ved innvilgelse, refinansiering og overvåkning av boliglån. Finanstilsynet inviterer finansnæringen til dialog om innføring av retningslinjene i Norge.

Nytt EU-regelverk om obligasjoner med fortrinnsrett

Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) er den viktigste kilden til markedsfinansiering for norske banker. EU har vedtatt å harmonere regelverket for OMF på tvers av landegrensene i Europa, herunder det norske markedet.

Nord-Korea og en 2500 år gammel strategi mot cyberangrep

Lars Eirik Berg, sikkerhetsdirektør i DNB, gjester Finanslunsj og forteller om angrep på banken fra globale aktører. Hør hvordan du og jeg kan verne oss mot digitale angrep ved å tenke som Sun Tzu som levde om lag 500 år før år null. Det er summen av hva du...

Lars Eirik Berg og Jan Erik Fåne. Foto.
DNBs sikkerhetsdirektør, Lars Eirik Berg, gjester Finanslunsj med Fåne og Staavi.

Norske Selskab

Det har den senere tid vært stor oppmerksomhet rundt spørsmålet om å åpne for kvinnelig medlemskap i Norske Selskab. Det har også blitt reist spørsmål om det er mulig å være for likestilling og mangfold, og samtidig være medlem av og ha verv i en forening som ikke åpner for kvinnelige medlemmer. For egen del er problemstillingen aktuell, fordi jeg er for likestilling, og er...

Markedsstatistikk for livsforsikring 2. kvartal

Innbetalingene til innskuddspensjonsordninger fortsetter å øke, og samlet innbetaling så langt i år er i underkant av 17 milliarder. Dette utgjør 76 % av de samlede innbetalingene til tjenestepensjon fra arbeidsgivere i privat sektor.

Innstramming i utlånsreguleringen må skje gradvis

Innstramming i utlånsreguleringen må skje gradvis, og en avklaring rundt rente- og avdragsfrihet ut over den opprinnelige perioden på 6 måneder må komme på plass så snart som mulig for å unngå økende grad av mislighold. Det skriver Finans Norge i et høringssvar til Finansdepartementet angående avvikling av midlertidige endringer i utlånsreguleringen.

Norske finansinstitusjoner er sterke og ser ikke behov for utbytteforbud

Norsk næringsliv er avhengig av at finansnæringen investerer og yter lån for å skape ny vekst. Norske banker og forsikringsselskaper er svært solide og er en del av løsningen på de økonomiske utfordringene som følger av Covid-19.  Finanstilsynets anmodning ...

Foto av Idar Kreutzer, adm.dir i Finans Norge
Idar Kreutzer, adm.dir i Finans Norge. Foto: Killian Munch.

Norske finansforetak er i førersetet på bærekraftrapportering

Norske bedrifter har fortsatt en lang vei å gå når det kommer til rapportering på bærekraft, det viser Finanstilsynets første kartlegging av rapportering på bærekraft for noterte foretak. Imidlertid viser undersøkelsen at finansforetakene skiller seg positi...

Lavere kredittkortbruk

Trenden for usikret gjeld er fortsatt nedadgående. Benyttet rammekreditt har falt med ca. 7,9 mrd. siden januar, og i løpet av siste måned er nedgangen på 0,9 mrd. Dette viser tall fra Norsk Gjeldsinformasjon pr 1. september.

Illustrasjonsbilde: Hånd som holder kredittkort

Bedret lønnsomhet i finansforetakene i andre kvartal

Lønnsomheten i norske finansforetak ble redusert i første halvår som følge av koronapandemien. Likevel er det bedret lønnsomhet i andre kvartal sammenlignet med første kvartal. Det skriver Finanstilsynet i siste utgave av resultatrapport for finansforetakene.