Finans - Nyheter

Gå til hovedinnhold

Nyheter

Digital inkludering er også bankenes ansvar

For å unngå digitalt utenforskap vil Finans Norge på Forbrukerkonferansen 1. september lansere en bransjenorm for å sikre digital inkludering for analoge bankbrukere. – Bankene har et ansvar for å levere banktjenester til alle, også de som ikke er digitale,...

Se program og foredragsholdere og meld deg på Finans Norges Forbrukerkonferanse, 1. september.

Vi trenger ikke rentetak

Forbruksgjelda må ned, men maksrente er en dårlig løsning, skriver Gry Nergård,  forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge, og Christina Åhlander, adm.dir. I Finansieringsselskapenes forening. Les kommentaren på NRK Ytring sine sider her. 

Forbruksgjelden økte med 1,9 mrd. i fellesferien

Bruk av kredittkort og kontokreditter økte forbruksgjelden med 1,6 mrd. siste måned. Det er en liten økning i rentebærende kredittkortgjeld på 0,3 mrd. – Etter fellesferien ser vi at flere ikke betaler alt de har utestående av forbruksgjelden sin, sier Svein Ove Karstensen i Norsk Gjeldsinformasjon. Se statistikken på deres nettsider.

Høy tilslutning og høy aktivitet for autorisasjonsordningene

FinAuts statistikk for andre kvartal er klar, og det er for første gang tatt ut tall for autorisasjonsordningene i forsikring næringsliv. Det har vært en svært høy tilslutning med 71 innmeldte bedrifter og høy aktivitet med godt over 1000 innmeldte kandidater i hver av autorisasjonsordningene. Se hele statistikken hos FinAut.

Økt formuesskatt for norske sparebanker rammer skjevt

Både regjeringen og sparebankene har et felles mål om å bygge sterke lokalsamfunn over hele landet. Økt formuesskatt for norske sparebanker er derfor et skritt i feil retning. Les debattinnlegget til Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge og fungerende direktør for Sparebankforeningen, i Dagens Næringsliv. 

Lovendringer med virkning fra 1. juli på arbeidslivsområdet

Det er flere lovendringer på arbeidsrettens område som trer i kraft fra 1. juli: Endringer i reglene for hjemmekontor, slutt på midlertidig ansettelse på generelt grunnlag, videreføring av enkelte korona-regler og opphør av retten til å søke om refusjon av...

Bøker stablet etter hverandre.Foto.
Illustrasjonsfoto: Bednarek/AdobeStock

Tre år med kraftig nedgang i forbruksgjeld

I dag er det tre år siden gjeldsregistrene åpnet. På disse tre årene har den usikrede gjelden sunket med mer enn 25 milliarder kroner. Norsk Gjeldsinformasjon var et av selskapene som ble etablert etter at Solbergregjeringen ga klarsignal i 2019. Nå er den...

En som klipper kredittkortet i to.Foto.
Foto: Cunaplus/AdobeStock

Sparebankforeningen på Arendalsuka

Den 15. august inviterer Sparebankforeningen til Arendalsuka, med en rekke spennende og aktuelle temaer på menyen. Arrangementene holdes i Sparebanken Sørs lokaler i Arendal sentrum.

Illustrasjon med kaffekopp og teksten "Møt sparebankforeningen på Arendalsuka"

Et forventet angrep mot Norge

Flere offentlige og private nettsteder er i løpet av natten blitt angrepet med et såkalt DDoS-angrep. Som en følge av stor trafikk som blir rettet mot sidene, er noen av dem nede. BankID-tjenesten er godt sikret, den fungerer som normalt og er trygg å bruke.

Person. Foto.
Den russiske hackergruppen Killnet publiserte dette bildet av utenriksminister Anniken Huitfeldt på meldingstjenesten Telegram. Skjermdump fra Telegram.

Slik setter bankene boliglånsrenten

Ved endringer i Norges Bank styringsrente mottar Finans Norge ofte en rekke spørsmål om endringer i bankenes utlånsrenter. Her er en kort introduksjon til hvordan bankene setter boliglånsrenten.

Hvordan setter banken rente på boliglån? Foto.

Et norsk grønt industriløft

Regjeringen har nylig lansert et veikart for et grønt industriløft i Norge. – Finans Norge støtter regjeringens satsing på et grønt industriløft, et viktig tiltak for å sette fart på den omstillingen som vi nå står i og skal igjennom, sier Idar Kreutzer,...

Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge. Foto.
Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge mener regjeringen konkretiserer arbeidet med grønn konkurransekraft i veikartet og bygger videre på viktige tiltak for hvordan norsk økonomi kan omstilles i en mer bærekraftig retning. Foto. Kilian Munch

Nytt nummer av Finansrett

Les 69 saker om rettslige rammebetingelser for finansnæringen, deriblant forslag til forskrifter, ny finansavtalelov er sendt på høring, endringer i regelverket for obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) og endringer i naturskadeforsikringsordningen vedtatt a...

Bøker ved vannet i en solnedgang. Foto.
Foto: Photocreo Bednarek / Adobe Stock

Norges Bank hever styringsrenten til 1,25 prosent

Norges Bank har besluttet å heve styringsrenten til 1,25 prosent. Utviklingen i norsk økonomi tilsier at det er behov for at styringsrenten nå settes videre opp, kommenterer Idar Kreutzer, adm.dir. i Finans Norge.

Norges Bank. Bygning. Foto.
Foto: Espen Schive, Norges Bank

Finansnæringen er sentral for bærekraftig omstilling

En ny rapport fra Boston Consulting Group (BCG) viser at Norge kan nå sine klimamål innen 2050, og at finansnæringen vil ha en sentral rolle i den bærekraftige omstillingen.

Gustav Gotteberg fra BCG presenterte rapporten under Finansnæringens Dag 2022. Foto.
Gustav Gotteberg fra BCG presenterte rapporten under Finansnæringens Dag 2022. Foto: Kilian Munch

Finans Norge invitert til regjeringens naturrisikoutvalg

Hurdalsplattformen stadfester at regjeringen ønsker å gjennomføre en naturrisikoutredning av norsk økonomi. Utvalget ble oppnevnt torsdag 22. juni og Finans Norges administrerende direktør Idar Kreutzer er en del av utvalget.

Klage på SSBs vedtak til Nets om opplysningsplikt

Statistisk sentralbyrå (SSB) sendte 9. mai 2022 et vedtak om opplysningsplikt for betalingstransaksjoner med BankAxpet fra Nets Branch Norway (NBN). Finans Norge har sendt et brev til Datatilsynet der vi stiller oss bak de momentene som går frem av klagen fra NBN.

Svært lønnsomt å forebygge

Investeringer i viktige klimatilpasningstiltak gir høy lønnsomhet. Samfunnet kan spare seks kroner per investerte krone, ved å velge de mest lønnsomme tiltakene. Det viser et forprosjekt og rapport fra Menon Economics og NGI.

Skredsikring i Stryn var blant tiltakene som ble undersøkt i forprosjektet. Bildet er fra et jordskred i Oldedalen i 2013. Foto: Krister Kristensen / NGI.

Robuste banker i krisescenario

Finanstilsynets stresstest viser at de fleste norske banker er robuste mot nedgangstider. Les innlegget fra Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge, publisert i Dagens Næringsliv 16.06.

Tjenestepensjon og individuell sparing blir enda viktigere

Pensjonsutvalgets rapport viser tydelig verdien av et helhetlig pensjonssystem der alle tre pilarene; folketrygden, tjenestepensjon og individuell sparing, må ses i sammenheng for å sikre både den økonomiske og sosiale bærekraften i samfunnet.

Finans Norge ber om utsettelse av Finanstilsynets SREP-rundskriv

Finans Norge har avgitt kommentarer til Finanstilsynets utkast til revidert rundskriv om vurdering av risiko og kapitalbehov i bankene. Finans Norge mener rundskrivet må vurderes etter den kommende evalueringen av pilar 2-rammeverket, og derfor utsettes til høsten.

Finansnæringens rolle i skjebnefellesskapet

Finanslunsj podkast: Mer enn noen gang trenger vi en samlet finansnæring for å møte utfordringene verden står overfor. Hva er finansnæringens rolle, og hvordan kan vi konkret bidra til omstilling, verdiskapning og økt produktivitet? På Finansnæringens dag 2...

Ukens gjester i Finanslunsj er Nanna Ringstad, PwC, Shahzad Rana, Microsoft, Inge Kjønnøy, Mastercard og Mario Blazevic fra Tietoevry. Foto.
Ukens gjester i Finanslunsj er Nanna Ringstad, PwC, Shahzad Rana, Microsoft, Inge Kjønnøy, Mastercard og Mario Blazevic fra Tietoevry. Foto: Finans Norge

Finans Norge går sammen med NHO

Finans Norge blir fra 1. januar 2023 en egen landsforening i NHO. Det er klart etter ekstraordinært årsmøte i Finans Norge, og vedtak i styret i NHO.

Bilde av NHO-sjef Ole Erik Almlid og administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge (t.h.). Foto.
NHO-sjef Ole Erik Almlid og administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge (t.h.) Foto: Moment Studio / Kilian Munch