Nyheter

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Nyheter

Mangfold – fordi det lønner seg

De senere årene har internasjonale forskningsmiljøer vist at mangfold i ledelsen og blant de ansatte bidrar til økt innovasjon og bedre lønnsomhet. Finans Norge har derfor satt mangfold på dagsordenen. 30. april arrangerer vi en konferanse sammen med Seema...

Plakat der det står "Mangfoldsledelse"

Finansnæringen samles om bærekraft

Finansnæringen ønsker å bidra til å gi Norge grønn konkurransekraft. I regi av Bergen Næringsråd møtte mer enn 30 regionale bedriftsledere Finans Norge for å diskutere hvordan. Les mer om møtet på Bergens Næringsråds nettsider.

Cybercrime, hybrid krigføring og internasjonal mafia

Finansnæringen er både kritisk infrastruktur og håndterer digitale penger. Begge deler er fristende for aktører som ikke vil oss vel. Derfor har nordisk finansnæring gått sammen om et operasjonssenter i Oslo for å slå tilbake angrep og drive trussel-etterre...

Jan Erik Fåne, Morten Tandle og Tom Staavi. Foto.
Jan Erik Fåne, Morten Tandle og Tom Staavi.

Nytt nummer av Finansrett

Et nytt nummer av Finansrett er ute. April-utgaven inneholder 73 artikler om en rekke ulike finansregulatoriske temaer. I dette nummeret kan du lese om det nye norske regelverket som gjennomfører EUs reviderte betalingsdirektiv (PSD2), et nytt rundskriv om taushetsplikt fra Finanstilsynet, samt at 155 rettsakter på finansområdet nettopp er tatt inn i EØS-avtalen.

Finans Norges forhandlingsutvalg i mellomoppgjøret

Finans Norge møter hhv. Finansforbundet og LO til forhandlinger rett etter påske, 24. og 25. april. Årets oppgjør er et såkalt mellomoppgjør der partene skal forhandle om eventuelle lønnsreguleringer for 2. avtaleår i tariffperioden.

Kurs i personlig økonomi til flyktninger brukes over hele landet

Over 40 kommuner i hele landet melder at de har tatt i bruk et kursopplegg i personlig økonomi som Finans Norge har utarbeidet sammen med Bærum kommune. Tilbakemeldingene er svært gode. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi, mener kurset kan brukes s...

Kortbruk økte med seks prosent i mars

Tall fra Nets og Vipps AS viser at det i mars ble utført 160,8 millioner kortkjøp, en vekst på 6 prosent i forhold til mars 2018. Betalingskortene ble benyttet til å handle for 50,5 milliarder kroner, en økning på 0,5 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Søk stipend fra Stiftelsen for bank- og finansstudier

Planlegger du et forsknings- eller utredningsarbeid som er relevant for bank- og finansnæringen i Norge? Da kan du søke støtte fra Stiftelsen for bank- og finansstudier. Prosjektet må være direkte knyttet til bransjespesifikke temaer av betydning for bank- og finansnæringen og fristen for søknad er 15. april og 15. oktober.

Ny pris til European Money Quiz i Brüssel

European Money Quiz har vunnet enda en pris i Brüssel. Denne gangen er det prisen for «Best Association Partnership”. Gjennom prosjektet setter finansnæringen i mange europeiske land fokus på behovet for å gi de unge opplæring i personlig økonomi.

Logo til Ehe european association awards 2019

Ni ting vi tok med oss fra Finansnæringens dag

Sjekk ut ni ting vi tok med oss fra Finansnæringens dag. Skaff deg f.eks. global oversikt med Espen Barth Eide. Eller len deg tilbake og lytt til Janove og Haddy.

Espen Barth Eide. Foto.
Foto: Kilian Munch

Livsforsikring og pensjon i tall og grafikk

Få full oversikt over livsforsikrings- og pensjonsmarkedet i Norge. Hvilke selskaper er størst? Hvor mange er det som har en innskuddsordning, og hvor mange pensjonskapitalbevis finnes det?

Store endringer på gang i pensjonsmarkedet

Ved utgangen av 2018 var det til sammen 248 milliarder kroner i oppsparte midler i innskuddsbaserte pensjonsordninger, viser statistikk fra Finans Norge. Dette er en økning på 10 prosent siden i 2017, men nær en dobling på fem år. Nå kommer nytt system med...

Eldre mennesker sitter på en benk og ser utover havet. Foto.

Kompetansesjekken 2019

Finans Norge gjennomfører årlig en undersøkelse om næringens behov for ny kompetanse. Årets spørreundersøkelse sendes ut i dag. 

undersøkelse.PC.survey

Sysselsettingsutvalget med viktige forslag

Andelen sysselsatte i befolkningen i Norge har falt over lengre tid. Med vår omfattende velferdsstat og en aldrende befolkning er ikke dette bærekraftig for fremtidige generasjoner. Sysselsettingsutvalget foreslår interessante tiltak for å få flere i jobb. Noen av tiltakene er politisk kontroversielle. Håpet er at forslagene vil sparke i gang en viktig debatt om hvilke...

H.K.H. Kronprinsen til Finansnæringens dag

Kronprinsen vil delta på Finansnæringens dag. Tema for dagen er «Det store kappløpet»: kampen om internasjonal makt, hodene og pengene. Mer enn 900 deltakere er påmeldt.

Kronprins Haakon. Foto.
Foto: Jørgen Gomnæs/Det kongelige hoff

Uendret gjeldsvekst i februar

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk gjeld til publikum (K2) forble uendret på 5,7 prosent i februar, ifølge tall fra SSB. Ikke-finansielle foretak erfarte en marginal nedgang i veksten, mens veksten tok seg opp i kommuneforvaltningen. For husholdningene ble det ingen endring av veksttakten.

Ny podkast: Gir hard Brexit kaos?

Hør NHO og Finans Norges «utenriksministre» snakke om konsekvensene ved ulike utfall av Brexit de neste ukene. Kommer fisken frem? Hvordan vil finansmarkedene takle det? Og hvorfor skal vi feire EØS-avtalen? I «Finanslunsj» møter du de internasjonale direkt...

Tom Staavi, Tore Myhre, Ellen Bramness Arvidsson og Jan Erik Fåne. Foto.
FINANSLUNSJ: Tom Staavi, Tore Myhre, Ellen Bramness Arvidsson og Jan Erik Fåne.

Nordmenn lurt for minst 300 millioner kroner

Av alle typer svindler, er det jakten på kjærlighet og investeringer i falske selskaper som tapper nordmenns lommebøker mest, viser helt ny statistikk fra Bits AS.

Par som går på togskinnene. Foto.
Noen nordmenn taper penger i jakten på kjærligheten. (Adobe Stock Photo)

Klasse 9A ved Grong barne- og ungdomsskole er norgesmestere i pengequiz 2019

Vinneren i den norske finalen i pengequiz er kåret. Klasse 9A fra Grong barne- og ungdomsskole vant den tøffe konkurransen i personlig økonomi blant klasser i ungdomsskolen. Blant de 28 landene som har avholdt landsfinaler til nå, er Norges finale den...

Bilde av klasse 9A Grong ungdomsskole
Jubelen sto i taket hos klasse 9A. Foto: Tonje Lerfald Nilssen