Nyheter

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Nyheter

Norden bør bli ledende i omstillingen til lavutslippssamfunnet

Ny rapport viser at arbeidet med å kutte utslipp og skape verdier på vei mot lavutslippssamfunnet er høyt på agendaen i ledende virksomheter i Norden, og det er ønske om en mer ambisiøs klimapolitikk utformet i tettere dialog med næringsliv og sivilsamfunne...

Forsiden av rapporten Nordic businesses on climate transition

Det viktigste innholdet i fremtidens skole

Utdanningsdirektoratet har hatt den siste innspillsrunden om det som skal være det viktigste innholdet i ny fagplan for grunnutdanningen. Finans Norge mener det er bra man foreslår at personlig økonomi skal inngå i fagene utdanningsvalg og matematikk, men v...

Foto av en studentlue og eksamensbevis
Foto: Shutterstock

Lønnsoppgjøret 2018 er i gang

Forhandlingene i finans startet med kravoverlevering mellom Finansforbundet og Finans Norge kl. 10.00 onsdag 18. april. Kravoverlevering mellom LO og Finans Norge skjedde kl. 11.30. Planlagt forhandlingsavslutning er satt til 25. april. 

Runa Kerr og Pål Hellman. Foto
Runa Opdal Kerr i Finans Norge og Pål Adrian Hellman i Finansforbundet

Oppdatert veiledning om frysbestemmelser fra UD og Finanstilsynet

Utenriksdepartementet og Finanstilsynet har oppdatert veilederen om frysbestemmelsene som pålegger finansforetak og andre rapporteringspliktige plikter knyttet til sanksjonsregelverk. Veilederen ble først utgitt 27.06.16. Finans Norge har i samarbeid med næringen i tillegg laget en minimumsstandard for screening av egen kundedatabase mot sanksjonslistene.

Nøkkeltall fra norsk skadeforsikring

Sammendraget av Finans Norges forsikringsstatistikk kommer nå i ny versjon. Vi er først ute med skadeforsikring. I år får du oversikten med dynamiske grafer, dvs. at du i større grad kan velge hva du vil se.

Finanslunsj med Fåne og Staavi

Hør Jan Erik Fåne og Tom Staavi i podkasten «finanslunsj med Fåne og Staavi». Den første podkasten handler om hvordan vi skal finne kapital til alle arbeidsplassene som ennå ikke er laget. Du møter Aksel Mjøs som ledet det regjeringsoppnevnte kapitaltilgang...

Utlånspraksis bør styres av banken selv

I Finans Norges høringsuttalelse om boliglånsforskriften blir det slått fast at bankene selv bør ha det fulle ansvar for egen utlånspraksis. Dersom boliglånsforskriften videreføres, må den gis en konkret opphørsdato og en vesentlig fleksibilitetskvote må...

Idar Kreutzer. Foto.

Håp om endret finansskatt

I forrige uke fremmet Arbeiderpartiet, SP, SV og KrF et privat forslag om å endre innretningen på finansskatten i Stortinget. De ønsker å fjerne den ekstra arbeidsgiveravgiften som ble innført i finansnæringen i fjor, og heller innhente skatten på annen måte. Dermed er det et mulig flertall på Stortinget for å endre finansskatten.

Gjeldsportal kan bety slutten på luksusfellen

Gjeldsportal med oversikt over folks gjeld fra kredittkort og forbrukslån vil bli bra for både folk og banker. – For folk blir denne nyheten hjelp til å unngå luksusfellen, mens det for bankene betyr oversikt over hvilken gjeld kundene faktisk har, sier Dag...

Bunke med kredittkort. Foto.
Foto: Shutterstock.

Handlet for mer til tross for påske

Tall fra BankAxept AS og Nets viser at vi brukte betalingskortene for 50,3 milliarder kroner i mars, en økning på 2,2 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Antall kortkjøp gikk imidlertid litt ned i forhold til mars 2017. Kontaktløse betalinger steg med 43 prosent.

Til London for å prate ned boliglånsrenten din

Handelskrig, Brexit og en gryende renteoppgang. Det er bakteppet når en samlet norsk finansnæring, finansminister Siv Jensen, sentralbanksjef Øystein Olsen og finanstilsynssjef Morten Baltzersen møter over 100 analytikere og pengeforvaltere fra hele verden ...

London i sol. Foto.
Foto: Shutterstock.

Krig og fred og personvern og sånn…

Vips – så ga alle kortnummeret sitt til Facebook! I det godes sak ga 73 000 nordmen bort kortnummeret sitt til Facebook før påske. Forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge, Gry Nergård , blogger om prinsippene som forsvant.

Facebook-logo og kredittkort. Foto.
Foto: Shutterstock.

EØS og følelser

Da vi byttet justisminister i påsken, hørte jeg en teori om at alt bråket egentlig var en kjempestor avledningsmanøver for å sikre flertall i Stortinget for EUs tredje energipakke og norsk tilslutning til EUs reguleringsmyndighet på energiområdet ACER. Ellen Bramness Arvidsson , direktør for strategi og internasjonale forhold i Finans Norge blogger om EØS.

Proposisjon om ny personopplysningslov

Justis- og beredskapsdepartementet fremmet 23. mars proposisjonen til ny personopplysningslov. Lovforslaget viderefører i all hovedsak forslaget slik det var i høringen, men det er noen endringer og presiseringer. Endringen er i tråd med det Finans Norge foreslo i sitt høringssvar.

Banker og forsikringsselskaper er ikke databehandlere for kundene

Finans Norge fraråder både sine medlemsbedrifter og deres næringslivskunder å inngå databehandleravtaler ved ordinære kundeforhold. Fordi avtalene ikke vil stemme overens med den nye personvernforordningens regulering, kan de føre til uklare ansvarsforhold og potensielt også påføre partene et større ansvar enn de har etter regelverket.

Flere unge tar ansvar for egen pensjonssparing

I 2014 var det bare ni prosent av de unge mellom 18 og 29 år som svarte at de sparte til alderdommen. Fem år senere er andelen mer enn doblet; 22 prosent av de unge sier nå at de sparer til pensjonslivet.

Kortbetaling trumfer kontantbetaling

Folk velger å betale med kort åtte av ti ganger når de er på handletur, uansett beløpsstørrelse. I 2008 var tallet fire av ti ganger. Det viser Finans Norges undersøkelse Forbruker- og finanstrender 2018. – Dette viser at de fleste har startet på den...

Betaler på betalingsterminal. Foto.

1,4 millioner med innskuddspensjon

Rundt 1,4 millioner arbeidstakere er i dag omfattet av en innskuddspensjonsordning. Arbeidstakere hadde ved utgangen av 2017 i underkant av 145 milliarder kroner oppspart hos livselskapene, i tillegg er 74 milliarder kroner knyttet til pensjonskapitalbevis. Det viser livstatistikken for 4. kvartal 2017.

Vårens vakreste eventyr

Finans Norges arbeidslivsdirektør, Runa Opdal Kerr, blogger om det forestående lønnsoppgjøret. Forhandlingene i finansnæringen starter 18. april, med forhandlingsfrist 25. april.

120.000 elever fikk i fjor økonomiopplæring via Skolemeny-nettverket

Unge mennesker må ikke havne i luksusfellen når de flytter hjemmefra og skal styre sin egen økonomi. For å unngå det, må de ha kunnskap om hvordan de skal håndtere privatøkonomien. Skolemeny-nettverket, som administreres av Finans Norge, bidro i fjor til at...

Illustrasjonsbilde av fire ungdommer
Foto: Shutterstock

På bare tre år har tre av fire nordmenn tatt i bruk Vipps

Vipps ble lansert 30. mai 2015 og feirer snart tre år. På disse tre årene har 75 prosent av befolkningen, eller nesten 2,9 millioner nordmenn, tatt i bruk betalingsløsningen. – Dette er en så enkel og brukervennlig løsning at de fleste, også de eldste, har Vipps på mobilen, sier forbrukerpolitisk direktør Gry Nergård i Finans Norge. Nå blir Vipps enda bedre.

Finansrett med nytt nummer

Et nytt nummer av Finansrett er ute. Denne gangen har Finansrett til sammen 72 saker om alt fra forslaget om ny hvitvaskingslov til egen pensjonskonto. Finansrett holder deg oppdatert om rammebetingelser for finansnæringen.  Nettstedet  finansrett.no  er tilgjengelig for medlemmer av Finans Norge og abonnenter.

Turid Grotmoll ny styreleder i Finans Norge

Årsmøtet i Finans Norge valgte tirsdag 20. mars konsernsjef i SpareBank 1 Gruppen, Turid Grotmoll, til ny styreleder i Finans Norge.

Bilde av Turid Grotmoll
Turid Grotmoll. Foto: SpareBank 1

Stadig økende behov for teknologikompetanse i finansnæringen

Kraften i digitaliseringen i finansnæringen fortsetter med uforminsket styrke. Det viser en nylig gjennomført kompetanseundersøkelse blant Finans Norges medlemsbedrifter. Behovet for og etterspørselen etter kompetanse innenfor tradisjonell økonomi og finans...

Illustrasjonsbilde: Vitnemål og studenthatt
Foto: Shutterstock