Nyheter

Innskuddspensjon ytterligere opp

Innskuddspensjon fortsetter å befeste sin stilling som den mest foretrukne tjenestepensjonsordningen. I 2016 økte innbetalingene til denne pensjonsordningen med 14 prosent, mens innbetalingen i ytelsesbaserte ordninger gikk ned med 25 prosent. Dette viser...

Bilde av et eldre ektepar på en benk i parken

Fremtiden er førerløs, men ikke ansvarsløs

Finans Norge støtter et lovforslag som åpner for utprøving av selvkjørende kjøretøy på veiene, men mener at enkelte forsikringsjuridiske spørsmål kunne vært grundigere vurdert.

Selvkjørende bil. Foto.
Foto: Shutterstock

Fra rydding til forebygging

– Vi kan ikke kun fokusere på tekniske løsninger for å oppnå klimatilpasning av bygninger og infrastruktur. Innovasjonen bør i enda større grad komme på det politiske og strukturelle plan, skriver SINTEF Byggforsk i en ny rapport, som er skrevet i samarbeid...

Bilde av flom
Foto: Magnus Reneflot, Samfoto

Uendret styringsrente på 0,5 prosent

Selv om arbeidsledigheten er lavere enn Norges Bank anslo i desember og man tror den økonomiske veksten skal ta seg noe opp og arbeidsledigheten gradvis skal avta, holder Norges Bank styringsrenten uendret. Norges Bank skyver i tillegg første renteheving lenger ut i tid enn det man anslo i desember. 

Forsikringssvindlerne skal tas

De som prøver seg på svindel med uføreforsikringer krever i gjennomsnitt 700 000 kroner på uriktig grunnlag. Det viser Finans Norges svindelrapport. I fjor sto nordmenn bak forsikringssvindel for til sammen 353 millioner kroner.

Bilde av en bil som er forsøkt senket i et vann
Flest saker gjelder skadeforsikring, mens de største beløpene dreier seg om svindel med uføreforsikring og ulike typer livsforsikring

Skyggerating og kapitalmarkedet

Finans Norge mener at EU kan bygge på gode norske erfaringer for å utvikle kapitalmarkedene og at EU kan lære av den norske praksisen med skyggerating.

Vekst tross færre dager

Tall fra Nets og BankAxept AS viser at betalingskortene i februar ble benyttet 133,3 millioner ganger, en økning på 2 prosent. I løpet av måneden ble det handlet for 43,2 milliarder kroner med betalingskortene.

Bilde av betalingsterminal

Sparegrisens fremtid

Viktige beslutninger om oljefondet og derfor norsk økonomi i ti-år fremover, tas nå. Den bør interessere flere enn bare de innvidde. Det skriver Tom Staavi i sitt siste blogginnlegg.

Bilde av sparegris, kalkulator og penn
Foto: Shutterstock

Seniorpolitikk i finansnæringen

Finans Norge, Finansforbundet og Senter for seniorpolitikk  har i samarbeid initiert prosjektet «Seniorpolitikk i finansnæringen». 

Vil bedre likelønnsituasjonen i finansnæringen

Tariffpartene i finanssektoren sitter vanligvis på hver sin side av bordet når det snakkes om lønn. Nå vil partene samarbeide og gå konkret til verks for å nå målet om likelønn og likestilt deltakelse for kvinner og menn i finans.

Bilde av en møtesituasjon

Ber om avklaringer om boliglånsforskriften

Finans Norge ber i et brev til Finanstilsynet om avklaringer av flere forhold i boliglånsforskriften. Det er særlig når det gjelder forholdet til næringsvirksomhet forskriften er uklar.

Klima vil prege alt fremover

– Vi beveger oss mot en verden der vi ikke helt vet hva som skjer og der klima vil prege alt, sa Hans-Olav Hygen, leder for klimatjenesten ved Meteorologisk institutt, på Finans Norges bærekraftkonferanse tirsdag 28. februar. Han ønsket seg enda tettere...

Hygen fra Meteorologisk Institutt forteller at de har et godt samarbeid med forsikringsbransen, men at de ønsker å styrke dette i tiden fremover

Økt gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (K2) steg med to tideler til 5,1 prosent i januar, ifølge tall fra SSB. Økning i veksten kom som følge av en sterkere vekst i undergruppene ikke-finansielle foretak, husholdninger og kommuneforvaltningen.

Telefonkontakten med kundene

Heller enn å innta rollen som «spurven» som blir angrepet med kanoner, bør vi være den nyttige høna som legger eggene forbrukerne vil spise. Og vi må for all del unngå å være kråka, skriver Gry Nergård i et innlegg i DN om næringens telefonkontakt med...

Kvinne som snakker i telefonen. Foto.

–Snart er det eneste du får i postkassen uadressert reklame og brev fra finansnæringen

Myndighetene forskjellsbehandler privat og offentlig finansnæring når det gjelder muligheten for digital kommunikasjon med kundene. Tror myndighetene at vi utelukkende kommuniserer med pensjonister, spør Odd Arild Grefstad, konsernsjef i Storebrand og...

Odd Arild Grefstad. Foto.
Finansbransjen må også få lov til å kommunisere digitalt med kundene, skriver Odd Arild Grefstad.

Peter Bakker til Finans Norges bærekraftkonferanse

Bakker er president i World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) og en av kommisærene for rapporten Better Business, Better World  som ble lagt frem under toppmøtet i Davos i januar i år. 

Bilde av Peter Bakker

Elektronisk person - smak på det

EU jobber på harde livet med ny lovgivning om roboter. Det berører i stor grad forsikring. Les om dette i Ellen Bramness Arvidssons blogg.

Mann håndhilser på robot. Foto.
Foto: Willyam Bradberry/Shutterstock

Behandlingsforsikring stadig mer utbredt

PRESSEMELDING: Over en halv million nordmenn har nå tegnet privat behandlingsforsikring. Også antallet som forsikrer seg mot kritisk sykdom øker, og passerer snart 400.000.

Bilde av en teddybjørn med termometer i munnen

Lønnsveksten i finans omtrent som anslått ramme

Teknisk beregningsutvalg, TBU, presenterte foreløpige tall for årslønnsveksten i 2016 mandag 20. februar. Lønnsveksten for medlemsbedriftene i Finans Norge er anslått til 2,5 prosent, tett opptil anslått lønnsramme i tariffoppgjøret i 2016 som var på 2,4...

Bilde fra en arbeidsplass der folk er i bevegelse