Nyheter

Gå til hovedinnhold

Nyheter

Facebooks Diem snart klar for lansering

– We are almost clear to go, sa Director of Policy i The Diem Association, Julien Le Goc, på Finans Norge og Eys webinar om «nye smarte penger» torsdag 14. januar. Allerede i februar ser han for seg at de kan tilby den Facebook-initierte kryptovalutaen Diem...

Skjermdump fra Diems hjemmeside. Bilde av en afrikansk kvinne i en landsby, og teksten Welcome til the Diem project
Snart kommer kryptovalutaen Diem til Norge

Samspill og tillit digitaliserer Norge

Onsdag 13 januar inviterte statsminister Erna Solberg og distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland til nettmøte om digitalisering under koronapandemien. Finansnæringen har stått helt sentralt i dette arbeidet, og derfor var også...

Skjermdump av nettmøtet
Skjermdump av nettmøtet

Nødvendige eiendeler hentes for skredrammede

De skredrammede i Gjerdrum får i løpet av de to neste ukene hentet ut noen nødvendige eiendeler for å greie seg i hverdagen. Brannfolk skal gå inn i rundt 150 boenheter og hente ut det aller nødvendigste nå.

Gjerdrum-skredet. Foto.
Foto: Terje Haug, Finans Norge.

EUs bankpakke må tilpasses bankenes størrelse

Bankregulering er et komplekst saksfelt, og med innføringen av EUs nye bankpakke har dette blitt enda mer komplisert. EU-myndighetene erkjenner dette, og har lagt vekt på å gjøre regelverket mer tilpasset foretakenes størrelse og kompleksitet.

Hard Brexit for finansielle tjenester

Storbritannia og EU ble enige om en samarbeidsavtale om handel på ettermiddagen på julaften 2020. Etter 11 måneders intense, og ofte vanskelige, forhandlinger ble man enige om en avtaletekst som nå også er godkjent av ambassadørene i EUs medlemsstater. Derm...

Spiller nøkkelrolle i en bærekraftig omstilling av norsk økonomi

Regjeringen la nylig frem en helhetlig plan for hvordan Norge skal nå sine klimamål i tråd med Paris-avtalen. I Klimaplan 2021-2030 løftes finansnæringen frem som en viktig pådriver i overgangen til en bærekraftig omstilling, og det legges vekt på behovet for å styrke næringslivets rapportering om bærekraft og klimarisiko.

Hva nå 2021?

Sammen med Idar Kreutzer snakker vi oss gjennom Gjerdrum, pensjonsrevolusjonen vi er midt inne i, boligmarkedet som stiger som en rakett, at verdens beste kapitalforvaltere skal bo på Hønefoss i fremtiden og betydningene av Brexit. Hold deg fast, 2021 komme...

Tom Staavi og Jan Erik Fåne. Foto.

Foreløpig 900 millioner i naturskadeerstatninger etter skredet i Gjerdrum

Skredet i Gjerdrum 30. desember gir foreløpig naturskadeerstatninger på rundt 900 millioner kroner. Det viser anslag fra Finans Norge og Norsk Naturskadepool over de materielle skadene. Såpass kort tid etter skredet er vi fortsatt i en tidlig fase, tallene ...

Gjerdrumskredet. Rasgropa med hus på kanten.
Foto: Terje Haug, Finans Norge.

Oljefondet bygger forvaltermiljø i Norge: – Klokt og fremtidsrettet

Den nye sjefen for Oljefondet, Nicolai Tangen, ønsker at fondet skal bli en drivkraft i det norske kapitalforvaltningsmiljøet, og vil bygge opp fondets største forvalterteam for aktiv aksjeplukking i Oslo. Finans Norges Idar Kreutzer mener dette er kloke...

Idar Kreutzer. Foto.
Oljefondets styrking av forvaltermiljøet i Oslo kan styrke Norge som et tyngdepunkt for kapitalforvaltning i Norden, mener Idar Kreutzer. Foto: Kilian Munch

Sterk konkurranse og lave priser på innskuddspensjon

DN har de siste dagene publisert påstander om at pensjonsleverandører angivelig selger dyre løsninger til bedriftene som kjøper innskuddspensjonsløsninger for sine ansatte. DN har satt flere regnestykker på trykk uten å angi hvilke forutsetninger som er gjort. Det skriver informasjonsdirektør i Finans Norge, Tom Staavi, i et innlegg i Dagens Næringsliv.

Webinar om konfliktberedskap

Finans Norge arrangerer Teams-webinaret: «Konfliktberedskap: Frikrets – hva, hvorfor og hvordan?» onsdag 13. januar. Alle medlemsbedriftenes HR-kontakter har fått invitasjon, men det er også mulighet for ledere med personalansvar å melde sin interesse for...

Bilde av hovedavtalene i finans

Endringer i håndbok for samvirkeordningen

Samarbeidsutvalget for Oppgjørs- og driftskredittordningen foretok i møte 23. november 2020 endringer i håndbok for samvirkeordningen pkt. 3.3.2 ved at anbefalingen om særskilt redusert kredittgiving til produsentene i verdikjeden for fjørfekjøtt tas ut.

Nedgang i usikret gjeld til tross for økt julehandel

Til tross for julehandel gikk total usikret gjeld ned med 200 millioner kroner i desember. I januar 2020 var den totale usikrede gjelden på 175,8 mrd. kroner. Nå er den 159,8 mrd. kroner, noe som betyr en nedgang på hele 16 mrd. kroner i løpet av det siste...

Bilde av kredittkort

Finans Norges høringsuttalelse om EUs taksonomiforordning

Innføringen av EUs klassifiseringssystem for bærekraftige aktiviteter, taksonomiforordningen, er et viktig verktøy for å fremskynde det grønne skiftet i Europa. Finans Norge har sendt et høringssvar til EU-kommisjonen for å peke på kritiske forhold med hensyn til innføringen av forordningen i Norge.

Human and Social Capital Management webinar

Tidligere i desember arrangerte det norske generalkonsulatet i New York webinaret «Human and Social Capital Management: Can disclosure drive substantial change?». Der delte nordiske og amerikanske ledere sine erfaringer og perspektiver om arbeidsplassmangfold. Admin.dir i Finans Norge, Idar Kreutzer, delte sine refleksjoner. Se videoen nederst i saken.

Opptak av Norge på Singapore Fintech Festival

Her kan du se hele opptaket av de norske bidragene på Singapore Fintech Festival. Blant annet kan du se og høre paneldebatten om hvordan vi klarte å lage kompensjasjonsordning.no på bare tre uker med finansminister Jan Tore Sanner, Kjerstin Braathen, CEO DNB og Hans Christian Holte som var direktør for Skatteetaten da ordningen ble utviklet. Samtalen ledes av Idar Kreutzer,...

Egen pensjonskonto på engelsk

Informasjonen om egen pensjonskonto er nå også tilgjengelig på engelsk. Blant annet spørsmål og svar om egen pensjonskonto.

Motsyklisk kapitalbuffer holdes uendret

Motsyklisk kapitalbuffer for bankene holdes uendret på 1 prosent. Norges Bank skriver i pengepolitisk rapport for desember at sentralbanken vil gi råd om økt bufferkrav i løpet av 2021, slik den nå vurderer den økonomiske utviklingen og utsiktene til tap og...

Kilde: Norges Bank
Kilde: Norges Bank