Nyheter

Gå til hovedinnhold

Nyheter

Nytt nummer av Finansrett

Les 90 saker om rettslige rammebetingelser for finansnæringen, deriblant proposisjoner om ny forsikringsformidlingslov og endringer i forsikringsavtaleloven, utredningsarbeid om kapitalstrukturen i sparebankene og ny arbeidspakke i EU innen bærekraftig...

Bøker ved vannet i en solnedgang. Foto.
Foto: Photocreo Bednarek / Adobe Stock

Beslaglagt tyvegods til nytte i skolen

En stor mengde beslaglagt verktøy gis til Vestby videregående skole i Viken, for bruk i yrkesfaglig opplæring. Det nå beslaglagte verktøyet er tidligere stjålet fra byggeplasser i Norge og brakt ut av landet. Finans Norge fikk fraktet tyvegodset tilbake og...

Ungdom holder verktøy. Foto.
Birk Nordby og Andrea Marthinsen, Vestby videregående skole. Foto: Stine Neverdal/Finans Norge.

Budsjett, plattform og tre spennende statsråder

Finanslunsj går gjennom statsbudsjettet, regjeringsplattformen og den nye regjeringen sammen med administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer, og næringspolitisk seniorrådgiver, Lillian Andenæs, som begge har brukt uken på å analysere vår nye...

Avdigitaliser meg i tide!

Som ung og voksen borger i Norge er digitalisering den naturlige kommunikasjonsformen med omverdenen, det være seg bank, kommune, helsevesen, offentlige tjenester med mere. Men hva skjer når en borger ikke lenger takler digitale tjenester? Det skriver Finans Norges forbrukerpolitiske direktør Gry Nergård om i sitt siste blogginnlegg.

Slik hacker du: Finansieringsbeviset

Finansieringsbevis, BSU og banklån er store- og krevende utgifter når man er i starten av 20-årene. I podkasten «Voksenpoeng med Nora» fra E24 hjelper kommunikasjonssjef for bank og kapitalmarked i Finans Norge, Sveinung Sleire, lytteren med sine beste tips for å nå boligdrømmen.

NTNU-kurs i digital transformasjon for finans

Finanssektoren har et stort behov for ny kompetanse som følge av ny teknologi, nye aktører, forbruksmønstre, reguleringer og dereguleringer, samt en fremvoksende fintech-sektor. Nettkurset vil øke deltakernes kompetanse innen ny teknologi, digital økonomi,...

Illustrasjon som viser digitale koblinger
Foto: Funtap/AdobeStock

Godt utgangspunkt

Hurdalsplattformen er et godt utgangspunkt for et konstruktivt samarbeid med Støre-regjeringen. Både innen jobbskaping, digitalisering og bærekraft, vil finansnæringen ha en nøkkelrolle for at regjeringen skal klare sine målsettinger, mener Finans Norge. 

Bilde av Idar Kreutzer. Foto.
Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge. Foto: Kilian Munch

Ny anmodning om fortgang i gjennomføringen av EUs bankpakke

Finansdepartementet har i et nytt brev til statsministeren i Liechtenstein anmodet om fortgang i gjennomføringen av bankpakken og nye OMF-regler i EØS-avtalen. Finans Norge støtter initiativet, og understreker viktigheten av raskest mulig innføring av nye EU-reguleringer på finansmarkedsområdet.

Nye mål og prioriterte oppgaver for Finanstilsynet

I regjeringens forslag til statsbudsjett er det gitt nye mål og prioriterte oppgaver for Finanstilsynets arbeid i 2022. I tilsynets samfunnsoppdrag har departementet fastsatt seks målområder som omhandler solide og likvide finansforetak, robust infrastruktur, vern av investorer og forbrukere, effektiv krisehåndtering og innsats mot kriminalitet.

Finansskatten øker til nye høyder

Skatteinntektene fra den særnorske finansskatten øker med nærmere 20 prosent fra 2021 til 2022. I skatteforliket var det bred politisk enighet om at skatten skulle innbringe 3,5 milliarder kroner. Neste år er den oppe i nesten 6 milliarder. Det er skuffende...

Viktig å satse på digital deltakelse og inkludering

Regjeringen foreslår å bevilge 13 millioner kroner som skal bidra til at alle innbyggere gis mulighet til å få opplæring i bruk av digitale verktøy og tjenester fra offentlige og private leverandører. Ordningen skal bygge på strategien Digital hele livet. I...

Forbrukerpolitisk direktør Gry Nergård i Finans Norge. Foto.
– I finansnæringen ser vi at mange eldre dessverre er utsatt for svindel som følge av digitalt misbruk, sier forbrukerpolitisk direktør Gry Nergård i Finans Norge. Foto: CF Wesenberg.

Handlingsregelen for dummies

For de av oss som trenger en enkel forklaring på sammenhengen mellom oljepengebruken i statsbudsjettet, oljefondet og handlingsregelen, les Tom Staavis siste blogginnlegg. 

Et statsbudsjett for grønn omstilling og jobbskaping

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022 er det lagt vekt på behovet for grønn omstilling og fremtidig verdiskaping i norsk økonomi. – Det er gledelig å se at regjeringen med dette budsjettet legger til rette for den nødvendige omstillingen i en me...

Et stødig budsjett på veien ut av krisen

Hovedlinjene i budsjettet synes å være i tråd med Finans Norges forventninger om en mer moderat bruk av oljepenger på vei ut av pandemien. Nå som aktiviteten i norsk økonomi har hentet seg inn igjen er det viktig at de ekstraordinære tiltakene fases ut på e...

Bilde av Idar Kreutzer. Foto.
Norsk økonomi har klart seg godt gjennom pandemien, og vi skal bygge videre på dette momentet i den omstillingen vi nå skal gjennom, sier Idar Kreutzer, administrerende i Finans Norge. Foto: Kilian Munch

Vil dele naturskadedata for å forebygge

Finans Norge ønsker å dele informasjon om naturskader med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) for å bidra til forebygging av naturskader. Nå er viktige spørsmål rundt dette ute på høring.

Oversvømmelse ved hus. Foto.
Foto: NTB scanpix

Finans Norge mener «ekstra» boliglån taler for et nytt gjeldsregister

– Gjeldsregistrene burde inneholde all form for gjeld hos husholdningene, sier direktør for forbrukermarked i Finans Norge, Gry Nergård, til Dagens Næringsliv. Finans Norge vil ha et gjeldsregister som viser nordmenns samlede gjeld – både med og uten sikkerhet. Les saken bak betalingsmur i DN.

Finans Norges fem krav til statsbudsjettet

Tirsdag 12. oktober legger den avtroppende regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2022. Finans Norge forventer at dette blir et budsjett som legger opp til verdi- og jobbskaping i privat næringsliv.

Stortinget. Foto.
Finans Norge forventer at dette blir et budsjett som prioriterer vekstfremmende tiltak som bidrar til nye arbeidsplasser og grønn konkurransekraft i norsk økonomi, sier administrerende direktør Idar Kreutzer. Foto: Kilian Munch

Forbruksgjelden stabiliserer seg på 150 mrd kroner

Forbrukernes usikrede gjeld er 150 mrd kroner pr 1. oktober. Forbruksgjelden er med det tilbake til det nivået som har vært siden mars i år og ser ut til å stabilisere seg på dette nivået. Nedgangen i gjelden siste måned ser dermed ut til å ha vært...

En som holder et kredittkort klar for betaling. Foto,
Foto: SydaProductions/AdobeStock

Fra kuler og krutt til digital krig

Finanslunsj podkast: Odin Johannessen, direktør for NSR har deltatt i en rekke aktive operasjoner for Norge. Nå bruker han sin militære kunnskap som leder for Næringslivets Sikkerhetsråd i kampen mot både digital og analog kriminalitet mot norsk næringsliv....

Felles kamp mot svindel med eID

Det offentlige og finansnæringen bør stå sammen i kampen mot svindel med elektronisk ID. Den nye regjeringen kan ta fatt ved å få utredet ansvaret for misbruk av eID og e-signatur. Det skriver Finans Norges Gry Nergård og Bits Eivind Gjemdal i DN. Les...

Gjerdrum-rapport med viktige svar

Finans Norge og Norsk Naturskadepool mener det er en svært viktig rapport som er lagt frem av utvalget som har undersøkt årsaken til skredet.

Kvikkleireskredet i Gjerdrum. Foto.
Foto: Synnøve Bjerved Folkvord/Finans Norge

FinAut kartlegger robotrådgivning

Den første robotrådgiveren ble autorisert i juni og flere finansbedrifter har sluttet seg til autorisasjonsordningen. Av hensyn til videre planlegging gjennomfører FinAut nå en kartlegging av bedriftenes status og planer for robotrådgivning. Svarfrist er satt til 15. oktober. Kartleggingsskjemaet og mer informasjon finner du på FinAuts hjemmesider.

Universiteter og bærekraft

DN er på lederplass den 27. september bekymret for at det er en motsetning mellom det å utvikle fremragende kunnskap og det å ta kunnskapen i bruk. Heldigvis er det ingen ting som tyder på at avisen har grunn til bekymring.