Nyheter

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Nyheter

Forsikringssvindel bør straffes strengt

Høyesterett har nylig avgjort at fengselsstraff kan brukes i en sak der et forsikringsselskap ble forsøkt svindlet for 58.000 kroner. – Det er positivt at Høyesterett har slått fast at svindel bør straffes hardt også av allmennpreventive hensyn, sier...

Kamera, solbriller, mobiltelefon, kart, kompass, sko mm som skal illustrere reise. Foto.
Foto: Shutterstock

Renta, boligprisene og hvordan vi skal takle å bli som Japan?

Finanslunsj med Fåne og Staavi har invitert sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen til en prat om de nært forestående renteøkningene. Blir det en økt rente fremover? Og hva vil skje med boligmarkedet er sentrale temaer. Andreassen mener Norge og...

Tom Staavi, Jan Ludvig Andreassen og Jan Erik Fåne. Foto.
Tom Staavi, Jan Ludvig Andreassen og Jan Erik Fåne

Iman Winkelman til Finans Norge

Iman Winkelman er ansatt som seniorrådgiver, næringspolitikk og myndighetskontakt i Finans Norge. Winkelman kommer fra stillingen som leder for Virke Inkasso, og starter hos Finans Norge 1. oktober.

Iman Winkelman. Foto.

Ny personopplysningslov

Den nye personopplysningsloven trådte i kraft 20. juli, og med det er EUs personvernforordning – GDPR – gjennomført i Norge.

Foto. Hånd som trykker på skjerm.

Endelig blir personlig økonomi viktig i skolen

Kunnskapsdepartementet og Sanner tar grep. Fra høsten 2020 blir personlig økonomi del av kjerneelementene i matematikk og samfunnskunnskap. Det er et gledelig og riktig grep for å sikre at ingen ungdommer går over i de voksnes rekker uten kompetanse i...

Studentlue og eksamensbevis. Foto.

Arendalsuka 2018: Vi inviterer til Finanskafé

Noen sier at finansnæringen er litt som St. Peter når det skal bestemmes hvem som får lån eller ikke. Dette stemmer ikke helt, men vi har en viktig rolle i den omstillingen som Norge står foran. Hva som kreves for å lykkes med denne omstillingen og flere...

Arendalsuka logo

Rekord i kortbruk

Tall fra Nets og BankAxept AS viser at det i juni ble satt ny rekord i kortbruk i Norge. Bare denne måneden ble det gjennomført 175,2 millioner kortkjøp, en vekst på 4,9 prosent i forhold til juni 2017. 

Bilde av kjøpssituasjon med kort

Ikke la deg lure – ring en autorisert rådgiver

De siste ukene har DN gjennom en rekke gode artikler avdekket hvordan pågående og useriøse «finansrådgivere» har forledet særlig eldre til å sette sparepengene sine i uforståelige prosjekter der pengene ofte forsvinner. Norsk finansnæring tar avstand fra...

Gry Nergård og Idar Kreutzer. Foto.

Godt fornøyd med rådgivningen

FinAut har egne spørsmål Forbruker- og finanstrender. Kundene kjøper nå flere finansprodukter digitalt, men det er variasjoner mellom produkter og kundegrupper. De som har fått rådgivning fra en rådgiver, er gjennomgående svært godt fornøyd med denne.

Illustrasjonsfoto fra en finansiell rådgivningssamtale

Turid Grotmoll årets «business woman»

Finans Norges styreleder, Turid Grotmoll, er kåret til årets norske «business woman of the year» av det britiske magasinet CEO Today. Grotmoll er til daglig adm. direktør i SpareBank 1 Gruppen. Les om kåringen i CEO Today

Hvorfor og hvordan skjer yrkesskadene?

Ny yrkesskaderapport for 2018 er klar med oppdatert årsakstatistikk på yrkesskader/arbeidsskader. Denne rapporten gir opplysninger om type skade og omstendighetene rundt yrkesulykker og yrkessykdommer. Kunnskap om hvorfor slike skader oppstår, gir grunnlag for gode og målrettede skadeforebyggende tiltak. 

Tilgang til Folkeregisteret – trenger likevel ikke forevise konsesjon

Finans Norge videreformidlet i en melding 18. juni 2018 på sine nettsider en beskjed fra Skatteetaten om at finansforetak i søknad om utvidet tilgang til Folkeregisteret må forevises konsesjon. Bakgrunnen var at overgangsordningen i forbindelse med ny lov om folkeregistrering avsluttes i oktober 2018.

Apple hindrer konkurranse

Europeiske myndigheter har sprengt opp finansnæringen, bankene må åpne for andre aktører gjennom det noe kryptiske PSD2-regelverket. Det samme kravet til åpenhet bør gjelde for Apple og deres Applepay. Det skriver Bits-direktør Eivind Gjemdal og Tom Staavi ...

Tom Staavi og Eivind Gjemdal
Tom Staavi og Eivind Gjemdal

Slik kan Oslo bli et grønt vekstsenter

Hvorfor dro Finans Norge til Shanghai sammen med Siv Jensen og Yngve Slyngstad i oljefondet? Hvordan er det egentlig å drive virksomhet i Kina? Hva skal til for at Oslo skal bli et grønt vekstsentrum og skape mange nye arbeidsplasser? Hvorfor skal vi lage e...

Jan Erik Fåne, Tom Staavi, Kjetil Lund og Idar Kreutzer. Foto.
Jan Erik Fåne, Tom Staavi, Kjetil Lund og Idar Kreutzer.

Forenkling for flere typer lånesøknader

Samtykkebasert lånesøknad skal ikke lenger bare gjelde ved søknader om lån med pant i eiendom. Fra 1. oktober utvides ordningen til å gjelde de fleste typer lån.

Nytt nummer av Finansrett

Nytt nummer av Finansrett med 77 artikler. Denne gang inneholder Finansrett omtale av en rekke nye lover som nettopp er vedtatt, bl.a ny hvitvaskingslov, ny personopplysningslov (GDPR) og ny verdipapirhandellov (MiFID II). I tillegg omtales noen nyere sentrale rettsavgjørelser, samt en oppdatering av den internasjonale regelverksutviklingen på finansområdet.

Lavere gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk gjeld til publikum (K2) ble redusert med tre tideler til 6 prosent i mai, ifølge tall fra SSB. Endringen skyldtes svakere vekst hos husholdninger og ikke-finansielle foretak. Kommuneforvaltningen opplevde på sin side at veksten tok seg opp.

Personlig økonomi blir del av skolens kjerneelementer fra 2020

Skolen får nye læreplaner fra høsten 2020. Nå har Kunnskapsdepartementet besluttet hva som skal være det viktigste i hvert fag, de såkalte kjerneelementene. Personlig økonomi blir del av kjerneelementene i matematikk og samfunnskunnskap.

Norsk gjennomføring av virksomhetsreglene i PSD2

Regjeringen fremmet 22.06.18 ved Prop 110 L (2017–2018) et forslag fra Finansdepartementets til endringer i finansforetaksloven mv. Forslaget gjennomfører de offentligrettslige bestemmelsene i EUs andre betalingstjenestedirektiv (direktiv 2015/2366 – PSD2) i hhv. finansforetaksloven, finanstilsynsloven, betalingssystemloven og finansavtaleloven

Viste frem norsk finans i Kina

Onsdag bidro finansminister Siv Jensen til at norsk finansnæring fikk presentert seg for kinesiske interesser i Shanghai. For første gang ble det arrangert et kapitalmarkedseminar i Kina. 

Idar Kreutzer, Siv Jensen, Geir O Pedersen (ambassadør) og Knut Sørlie (Innovasjon Norge). Foto.
Idar Kreutzer, Siv Jensen, Geir O Pedersen (ambassadør) og Knut Sørlie (Innovasjon Norge). Foto: Jan Erik Fåne.

Sol, sommer, båt og finansteknologi

Sol, sommer, båt og finansteknologi i denne utgaven av Finanslunsj med Fåne og Staavi. Det er full jubel for Applepay, men Apple stenger andre aktører ute fra sine telefoner. Hvordan blir konkurransen om betaling fremover? Og hvorfor vil egentlig Avfall...

Fem menn som deltar i podkasten. Foto.

Skal drive gjeldsportal

Barne- og likestillingsdepartementet har nå gitt konsesjon til selskapet Norsk Gjeldsinformasjon AS, som eies av Finans Norge, til å drifte en ny gjeldsinformasjonsportal. Dette bidrar til at bankene kan gjøre en grundigere kredittvurdering av en kunde som...

Grafer på vegger og i tak. Foto.
Foto: Shutterstock