Nyheter

Gå til hovedinnhold

Nyheter

Et stort skritt mot realtidsbetalinger i Norge

Bits lanserer i disse dager en ny betalingsinfrastruktur for realtidsbetalinger i Norge. Prosjektet er et stort samarbeidsprosjekt mellom Norges Bank, Nets, bankene og Bits. Prosjektet er nå i en pilotfase og løsningen vil rulles ut til alle banker i løpet av første halvår.

Kritisk til endringer i Solvens II-direktivet

Finans Norge har avgitt høringssvar til EIOPAs forslag om endringer i Solvens II-regelverket. I høringssvaret stiller vi oss svært kritiske til flere av EIOPAs forslag, og peker på de uheldige konsekvensene forslagene vil kunne ha for norsk og europeisk forsikringsnæring.

Er du vår nye kommunikasjonsrådgiver for forsikring?

Finans Norge er en sentral næringspolitisk aktør på forsikringsområdet og deltar aktivt i diskusjonene på ulike arenaer. Vi utlyser nå en spennende og nyopprettet stilling for en person som skal styrke kommunikasjonen ut i samfunnet og inn mot medlemmene i Finans Norge på forsikringsområdet. 

Kinas superapper og overvåkningssamfunn

Jeg hadde venner som ble kalt inn til intervju etter å ha delt politiske vitser i sosiale medier, sier Camilla Longva som har bodd og arbeidet i Kina i fem år. Hun forteller hvordan det er å bli overvåket og gitt en sosial skår av myndighetene. Skårer du...

Jan Erik Fåne, Camilla Longva og Tom Staavi. Foto.
Camilla Longva har bodd fem år i Kina, og forteller om sine opplevelser til Jan Erik Fåne og Tom Staavi.

Fra klimarisiko til klimamuligheter

16. januar arrangerer Juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen konferansen "Investere i fremtiden, bygge bro fra fortiden. Fra klimarisiko til klimamuligheter", som en del av Klimafestivalen §112. Klikk her for å lese mer på festivalens hjemmeside. 

Mulig jeg er en idiot, men bankene flår altså ikke kundene sine

Denne uken har jeg hatt gleden å bli idiotforklart i mailboksen og beskyldt for ansvarsfraskrivelse i lederartikler i en hel haug Amedia-aviser. Jeg føler et behov for å oppklare. Det skriver Tom Staavi i et blogginnlegg etter en uke i rentemarginens tegn.

Tom Staavi. Foto.

Festen er over, det blir mindre kake

De tre siste ti-år med eventyrlig vekst i norsk økonomi og norske lønninger, er helt unike. Men dessverre, det vil neppe gjenta seg. De neste ti årene kan vi få til lavere inntektsvekst, kanskje ikke vekst i realinntektene i det hele tatt. Hva betyr det for...

Festen er over og i ukas episode av Finanslunsj med Fåne og Staavi møter du Kari Due-Andresen, sjeføkonom Handelsbanken Norge, og Steinar Juel, samfunnsøkonom i Civita for en titt inn i glasskula.

Enighet om hovedavtalen i finans

Etter forhandlinger 8. og 9. januar ble det oppnådd enighet om endringer i Hovedavtalen med henholdsvis Finansforbundet og LO v/Handel og Kontor og Fagforbundet. Det anbefalte forslaget skal behandles i organisasjonene før det får virkning. Denne fristen er...

Bilde av de to hovedavtalene, med LO og Finansforbundet

Mange forsikringssaker etter parkeringshusbrannen

Bileiere som har fått bilene sine skadet i brannen i parkeringshuset på Stavanger lufthavn må kontakte forsikringsselskapet sitt. De som har kasko- eller delkaskoforsikring er dekket for brann.

Sola lufthavn, parkeringshuset etter brann. Foto.
Gjensidige var et av forsikringsselskapene som var på plass etter brannen i parkeringshuset på Sola. Foto: Gjensidige.

Året da kontaktløs betaling ble vanlig

Tall fra Nets og Vipps AS viser at det ble satt flere nye kortrekorder i løpet av 2019. – Aldri før er kortene benyttet så flittig som i 2019, både når vi ser året samlet og i løpet av en enkelt dag. Bruken av kontaktløs betaling har økt betraktelig og mot...

Hånd holder kredittkort. foto.
I 2019 ble det satt kortbrukrekord. I tillegg var dette året da en virkelig begynte å benytte seg av kontaktløs betaling, da en av fire kortkjøp i Norge mot slutten av 2019 var kontaktløs.

Naturskader for over en halv milliard i 2019

Også i fjor herjet uvær mange steder. Erstatningsutbetalingene etter naturskader er på over en halv milliard kroner for 2019, viser tall fra Finans Norge og Norsk Naturskadepool. 

Trevelt over hus etter vind. Foto.
Foto: NTB scanpix

Hovedavtaleforhandlinger med Finansforbundet og LO

Onsdag 8. og torsdag 9. januar forhandler Finans Norge med henholdsvis Finansforbundet og LO om endringer i eksisterende hovedavtaler. 

Finans Norges forhandlingsutvalg. Foto.
FINANS NORGES FORHANDLINGSUTVALG: Eldar Kjendlie (SpareBank 1 Østlandet), Brita Alsos (DNB), Laila Lygre (Nordea), Runa Opdal Kerr (forhandlingsleder, Finans Norge), Even Kokkvoll (Rørosbanken) og Per-Espen Magnussen (Gjensidige). I tillegg deltar representanter fra Finans Norges administrasjon.

Uendret gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk gjeld til publikum (K2) forble uendret på 5,6 prosent i november, ifølge tall fra SSB. Detaljene viser at det var en nedgang i veksten hos ikke-finansielle foretak  som bidro til å trekke hovedindikatoren ned....

K2 november 2019. Graf.

Nye artikler i Nordisk Forsikringstidskrift

En ny utgave av Nordisk Forsikringstidsskrift (NFT) er publisert. Tidsskriftet er det eneste nordiske fagtidsskrift for forsikring, og inneholder denne gangen 11 artikler om aktuelle forsikringsemner. 

Vi søker seniorrådgiver Arbeidsliv

Finans Norge ser etter deg som kan lede og drive prosjekter knyttet til det nye arbeidslivet, både alene, i team, og sammen med Finans Norges medlemmer og andre interessenter. Søknadsfrist 12. januar.

Høring om endringer i hvitvaskingsloven og hvitvaskingsforskriften

Finansdepartementet har sendt ut et høringsnotat fra Finanstilsynet om endringer i hvitvaskingsloven med tilhørende forskrifter. Med i høringsrunden følger også et notat fra Finans Norge som påpeker behovet for at norsk lovverk ikke skal stå i veien for deling av nødvendige kundeopplysninger mellom rapporteringspliktige over landegrensene.

Finansielle ubalanser avtar: Uendret styringsrente

Norges Bank holder styringsrenten uendret på 1,5 prosent. Veksten i husholdningenes gjeld er lavere enn Norges Bank forventet. Risikobildet og utsiktene fremover taler for at styringsrenten holdes uendret i tiden fremover.

Graf, fra Norges Bank

#Jobbifinans-kampanjen avsluttes

I halvannet år har #Jobbifinans bidratt til å spre informasjon om jobbmuligheter i finansnæringen. Nå avsluttes kampanjen.

Skjermdump fra hjemmesiden jobbifinans.no
Takk for at du har fulgt #jobbifinans i sosiale medier. Nå avsluttes kampanjen, og ved nyttår vil kontoene slettes.

Bærekraftig finans tas inn i autorisasjonsordningene

Økende etterspørsel etter bærekraftige produkter, endrede kundeforventninger og nye reguleringer vil kreve en utvidet kundedialog og endret rolleforståelse for mange ansatte i finans. Derfor blir bærekraftig finans et eget emneområde i autorisasjonsordningene under tverrgående emner og et krav til årlige oppdateringer for eksisterende rådgivere i 2020. Les mer hos FinAut.

Vær åpne og gi folk en sjanse

Mange arbeidsgivere er ikke klar over hvilken hjelp og støtte det offentlige kan gi bedrifter som ønsker å ansette personer eller beholde ansatte med ulike funksjonsnedsettelser. En ny handlingsplan fra regjeringen gir en oversikt over de virkemidlene det...

Bilde av Runa Opdal Kerr som holder innlegg på Gjensidiges mangfoldskonferanse onsdag 18. desember.
Finans Norges arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr holdt innlegg på Gjensidiges mangfoldskonferanse onsdag 18. desember.

Nytt nummer av Finansrett

Et nytt nummer av Finansrett er i dag publisert på Finansrett.no. To sentrale punkter i dette nummeret omtaler den nye boliglånsforskriften som ble vedtatt uten store endringer, og endringer i bankenes kapitalkrav med virkning fra 01.01.2020.

Nibor kan brukes som referanse også etter årsskiftet

Norske Finansielle Referanser AS (NoRe) har sendt søknad til Finanstilsynet om godkjenning som administrator for Nibor etter kravene i EUs Benchmarksforordning. Slik søknad er et krav for at Nibor fortsatt kan benyttes som referanserente i EU også etter årsskiftet. Finanstilsynet har informert det europeiske tilsynet på verdipapirområdet – ESMA – om at søknad er mottatt.

Kan Vipps ta over verden?

Hør julepod-spesial med Vipps-sjef Rune Garborg! I ukas episode kan du høre hvordan Vipps har fjernet 30 millioner papirfakturaer, om vippsing på julaften, nye produkter og tjenester som kommer og hvordan Vipps tenker om konkurransen med globale giganter.

Tom Staavi, Rune Garborg, Jan Erik Fåne

Økte kapitalkrav for norske banker

Finansdepartementet informerte i pressemelding 11. desember om at det vil fastsette endringer i bankenes kapitalkrav med virkning fra utgangen av 2020, men nye krav skal gjelde for mindre banker først fra utgangen av 2022. Endringene innebærer at systemrisikobufferkravet økes fra 3 til 4,5 prosent, og at det innføres gulv for IRB-risikovekting av eiendomslån.