Nyheter

Gå til hovedinnhold

Nyheter

TBU-tall viser middels lønnsvekst i bank og forsikring

TBU presenterte i dag hovedtallene fra sin foreløpige rapport «Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2020». For heltidsansatte i forhandlingsområde bank og forsikring viser TBU-tallene en årslønnsvekst på 3,4 prosent, 0,2 prosentpoeng høyere enn anslaget i tariffoppgjøret i 2019.

Hva er fremtidens bank?

Å spå hva som blir fremtidens bank er en risikofylt øvelse. Men at det skjer mye, og i raskt tempo, er det liten tvil om. Finansminister Jan Tore Sanner tok utfordringen på strak arm da han etter tre uker i finansministerstolen ble invitert til å snakke for...

Foto av en fullsatt sal på FutureBank 2020
En fullsatt sal på FutureBank 2020

Likelønnsgapet minker, men jobben er ikke ferdig

Nye tall fra SSB viser at det både er en økning av antall kvinnelige ledere i finans og en reduksjon av lønnsgapet mellom kvinner og menn i næringen. Dette er gledelig og kommer som følge av målrettet innsats i banker og forsikringsselskap, skriver Finans Norges arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr på bloggen sin. 

Hyttefolket vil opp i høyden

Fjellhytteprisene generelt har steget et par prosent det siste året, men noen spesielt beliggende hytter har steget 11 prosent. Frykten for snøfattige vintre og en svak norsk krone driver hytteprisene oppover, samtidig som et flatt boligmarked kan holde lit...

Jan Erik Fåne, Nejra Macic, Henning Lauridsen og Tom Staavi. Foto.
PODKAST: Jan Erik Fåne, Nejra Macic, Henning Lauridsen og Tom Staavi om hyttepriser i fjellet.

Norge mangler kvalifisert arbeidskraft i IKT

Finansnæringen er ikke alene om å slite med å finne kvalifisert IKT-kompetanse. En ny rapport fra Kompetansebehovsutvalget peker på lav utdanningskapasitet som en viktig årsak til rekrutteringsproblemer av denne yrkesgruppen i Norge. Finans Norge jobber nå...

Illustrasjonsfoto av kontorlandskap med noen ansatte som går rundt, og en skjerm med grafer på

Forsvarlig byggkvalitet må sikres

Hvis konklusjonene i en ny rapport om byggkvalitet følges opp av myndighetene, blir det store endringer også for forsikringsnæringen.

Håvard Grønstad. Foto.
Håvard Grønstad med rapporten om byggkvalitet. Foto: Synnøve Haram.

Positiv økonomisk fremtidstro preger nordmenn i starten av nytt tiår

Norske husholdninger har fortsatt tro på egen økonomi i starten på det nye året og det er nå et flertall som også er positive til landets økonomi fremover. Det viser Forventningsbarometeret for 1. kvartal 2020. Flere enn ved forrige måling mener at tiden er...

Illustrasjonsbilde av folk i en fotgjengerovergang

Kjempevekst for kontaktløs betaling

Tall fra Nets og Vipps AS viser at i januar ble det gjennomført 163,5 millioner kortkjøp, en vekst på 4 prosent i forhold til januar 2019. Betalingskortene ble benyttet til å handle varer og tjenester for 51,2 milliarder kroner, en økning på 2,2 prosent...

Illustrasjonsbilde av en kortbetaling som foregår kontaktløs

Finansdepartementet varsler utredning av EUs bankpakke i Norge

EUs kapitalkravsregelverk (CRR/CRD IV) ble i januar fullt ut gjeldende i norsk rett. Nå forberedes neste steg i utviklingen av kapitalkravsregelverket som kan få store konsekvenser for banknæringen i Norge. Finansdepartementet har i et brev 7. februar bedt Finanstilsynet om å opprette en arbeidsgruppe som skal se nærmere på gjennomføring av endringer i EUs bankregelverk i...

Foreløpig livstatistikk

Det er innbetalt 41 milliarder kroner til private kollektive pensjonsordninger i 2019. Det viser foreløpig livstatistikk fra Finans Norge.

Hurra! Forbruksgjelden synker!

Innkjøringstiden er over, nå begynner vi å få skikkelige tall fra gjeldsinformasjonstjenestene. Og de viser at nordmenns samlede usikrede gjeld har falt med 3 milliarder kroner de to siste månedene, på tross av at det inkluderer julen der vi normalt bruker...

Tom Staavi, Svein Ove Karstensen, Kai-Morten Terning og Jan Erik Fåne. Foto.
Tom Staavi, Svein Ove Karstensen, Kai-Morten Terning og Jan Erik Fåne.

Premiestatistikk for skadeforsikring i 2019

Premiestatistikken for skadeforsikring i 4.kvartal 2019 er klar. Her finner du blant annet markedsandelene for de enkelte forsikringsselskapene ved årsskiftet.

Kommentar: Bankene gjør mye for å forhindre svindel

Men vi er ikke så dumme at vi forteller omverdenen, herunder svindlerne, om hvilke tiltak vi har iverksatt. Det burde en som forsker på banksvindel ha fått med seg. Det skriver informasjonsdirektør Tom Staavi i et innlegg i E24, etter at forsker og professor Kristian Gjøsteen ved NTNU gikk ut mot finansnæringen samme sted. Les innleget i E24.

Stor aktivitet i autorisasjonsordningen

I fjerde kvartal i fjor ble det gjennomført totalt 1876 kunnskapsprøver i FinAut-regi. Av dette utgjør 1301 prøver i personforsikring. 219 kandidater ble innmeldt forrige kvartal og 159 rådgivere autorisert. Se Q4-statistikken hos FinAut.

Svakere gjeldsvekst og stabil registrert arbeidsledighet

Samlet tolvmånedersvekst i innenlandsk gjeld til publikum ble redusert til 5,1 prosent i desember, ned fra 5,6 prosent måneden før, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Detaljene viser at svakere gjeldsvekst blant husholdninger og ikke-finansielle...

graf fra ssb.

Boris leverer Brexit – klar for neste etappe!

Norske finansielle aktørers aktiviteter inn i Storbritannia krever avtale mellom Norge og Storbritannia. I et blogginnlegg beskriver Ellen Bramness Arvidsson hva som nå skjer videre etter Storbritannia nå har forlatt EU.

Coronavirus, aksjesparing og reiseforsikring

Frykt for pandemi har sendt aksjemarkedene ned. Hva skal du gjøre som aksjesparer? Hva med dine planlagte reiser? If dekker nå avbestilling for reiser til hele Kina. Hva skal til for at flere steder og land blir inkludert på den listen? Og hva er de virkeli...

Jon Berg (If), Kristin Skaug (AksjeNorge) og Tom Staavi (Finans Norge). Foto.
Jon Berg (If), Kristin Skaug (AksjeNorge) og Tom Staavi (Finans Norge) diskuterer hvilken betydning coronaviruset kan få i denne utgaven av Finanslunsj.

Finansnæringen vet hva risiko er

– Bærekraft har gradvis kommet som en drivkraft for næringslivet, sa Idar Kreutzer da han innledet forsikringskonferansen 28. januar.  Samfunnsliv og næringsliv henger nøye sammen og et bærekraftig samfunn må være en grunnleggende strategisk driver for all...

Idar Kreutzer. Foto.

Ekspertgruppe foreslår modernisering av inkassoloven

En arbeidsgruppe nedsatt av Justisdepartementet har siden høsten 2018 arbeidet med å revidere inkassoloven. Finans Norge har deltatt i arbeidsgruppen sammen med representanter fra Justisdepartementet, Finanstilsynet, Virke og Forbrukerrådet. 

Hva blir din pensjon?

Hvordan bør du forvalte pensjonen din? Er aksjeandelen høy nok? Bør du be om et høyere pensjonsinnskudd i stedet for større lønnstillegg? Hvordan kan du få oversikt? "Finanslunsj" tar et dypdykk i innskuddspensjonen som 1,4 millioner nordmenn har sammen med...

Pensjon er tema og i studio til Tom Staavi og Jan Erik Fåne møter du Hanne Sannes-Moe og Leif-Runde Husebye Rein fra Nordea Liv og Lars-Erik Eriksen fra Storebrand.

Forsinket norsk gjennomføring av forsikringsdistribusjonsdirektivet (IDD)

Det nye forsikringsdistribusjonsdirektivet (direktiv 2016/97/EU) – ofte betegnet IDD («Insurance Distribution Directive») trådte i kraft i EU i 1. oktober 2018. Direktivet ble senere i oktober 2018 vedtatt tatt inn i EØS-avtalen, men vedtaket trer ikke formelt (folkerettslig) i kraft før parlamentene i Norge og Island gir sin godkjenning. Det er ingen signaler om at dette vi...

Norges Bank holder styringsrenten uendret på 1,50 prosent

Den nye komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet i Norges Bank har besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,50 prosent. Dette var et såkalt mellomliggende møte, uten publisering av ny pengepolitisk rapport eller avholdelse av pressekonferans...

Innsats for å skaffe rett IT-kompetanse

Hvorfor går nyutdannede IT-kandidater arbeidsledige, mens arbeidslivet skriker etter IT-kompetanse? Dette ønsker kunnskapsministeren å undersøke nærmere, og finansnæringen er invitert inn til prosjektet for å dele sine erfaringer

 Illustrasjonsbilde: Et tomt kontor

Tap av natur som finansiell risiko

Verdien av naturgoder er anslått til å være over 100.000 milliarder kroner, og tap av natur kan ha store finansielle konsekvenser for næringslivet. WWF Verdens naturfond ønsker å etablere naturrisiko som et begrep på samme måte som klimarisiko.

Foto. Avskoging.
WWF har nylig publisert en rapport i samarbeid med Finans Norge. Rapporten belyser hvordan natur- og biomangfold vil påvirke finansiell risiko.