Finans - Nyheter

Gå til hovedinnhold

Nyheter

EUs arbeid med nytt bygningsenergidirektiv

EU jobber i disse dager med å revidere sitt bygningsenergidirektiv (2010/31/EU) fra 2010. Bygningsenergidirektivet omhandler blant annet energiforbruket til bygg, og EU ønsker å sette nye krav til energieffektivitet i nye og eksisterende bygg i Europa.

Kran og byggeplass. Foto.
Foto: Unkas Photo / Adobe Stock

Nye regler om styrkede arbeidstakerrettigheter vedtatt

Stortinget vedtok 17. mars flere endringer i arbeidsmiljøloven som styrker de ansattes rettigheter. Endringene innebærer blant annet en utvidelse av arbeidsgiveransvaret i konsern, en generell rett til fast ansettelse etter tre år og en presisering av arbeidstakerbegrepet. Lovendringene trer i kraft fra 1. januar 2024. For detaljer, se tidligere publisert omtale.

Sykefraværet har normalisert seg

Det legemeldte sykefraværet økte i Finans Norges medlemsbedrifter for 4. kvartal 2022. Legemeldt sykefraværsdagsverk utgjorde da 3,9 prosent av avtalte dagsverk og tilsvarer en økning på 5,5 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2021. Finansnæringens...

En forkjølet mann med termometer. Foto.
Foto: LightfieldStudios / Adobe Stock

Samarbeid er det beste forsvar i cyberkrigen

Norge og Norden er under konstante cyberangrep. Selv om angrepene på den finansielle infrastrukturen var færre i 2022, er vi ikke naive. Finansnæringens unike nordiske samarbeid om et cyberforsvar, gjør at vi har slått tilbake de angrepene som har vært. Les debattinnlegget til Morten Tandle, administrerende direktør i Nordic Financial CERT på digi.no  

Behov for utsatt høringsfrist om ny rekonstruksjonslov

Justis- og beredskapsdepartementet sendte tidligere i vinter på høring et omfattende forslag til revisjon av regelverket om rekonstruksjon av foretak. Forslaget skal erstatte den midlertidige loven om rekonstruksjon som ble innført våren 2020 som en del av pandemitiltakene for å hjelpe næringslivet. 

Klasse 10 A på Li skole vant NM i Pengequiz 2023

Jubelen sto i taket i klasserommet i Nittedal da klassen stakk av med en knepen seier i NM i Pengequiz torsdag 16. mars. I år var det 72 klasser fra hele Norge som deltok og engasjementet var stort under Kahoot-finalen som ble kjørt live på Zoom.

En jublende klasse. Foto.
Endelig – Klasse 10 A, Li skole ble NM-mestere på tredje forsøk! Foto: Linda Tomtsveen

Nettotegnet verdipapirfond for 3 milliarder i februar

Til tross for at urolighetene i verden fortsetter, nettokjøpte norske personkunder verdipapirfond for 3 milliarder i februar. Av dette ble det nettokjøpt aksjefond for 1,6 milliarder og rentefond for 1,4 milliarder kroner. Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

– Vi følger nøye med

Finansmarkedene har hatt en urolig uke etter kollapsen i den amerikanske Silicon Valley Bank (SVB), og de store utfordringene i Credit Suisse. Finans Norge følger utviklingen tett sammen med våre medlemmer og myndigheter.

Portrettbilde av Kari Olrud Moen, administrerende direktør i Finans Norge. Foto.
Norske banker er godt kapitalisert og oppfyller alle krav som er satt, det gir trygghet i en periode med uro i finansmarkedene, sier Finans Norges administrerende direktør Kari Olrud Moen. Foto: Kilian Munch

Rådgivning for fremtiden

Finanslunsj podkast: I klimaspesialen av Finanslunsj diskuterer vi sammen med Bjørn Kjærand Haugland fra Skift og Rasmus Nord, administrerende direktør i Sweco Norge hvordan vi skal bygge en mer bærekraftig fremtid. Hvordan skal vi sikre nok kraftproduksjon...

Bjørn Kjærand Haugland i Skift og Rasmus Nord i Sweco Norge, er ukens gjester i Finanslunsj. Foto.
Bjørn Kjærand Haugland i Skift og Rasmus Nord i Sweco Norge, er ukens gjester i Finanslunsj. Foto: Finans Norge

Slik har noen millioner blitt til 48 milliarder

Det finnes et datadelingsprosjekt i Norge som til nå har gitt 48,3 milliarder kroner i målbare gevinster for de neste 10 årene. Vinnerne er du, jeg, næringslivet og det offentlige. Du har neppe hørt om det, men dette er bare starten på hva som er mulig hvis...

Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge. Foto.
Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge. Foto: CF-Wesenberg

Norge rundt med NM i Pengequiz

Hittil har 80 skoleklasser meldt seg på NM-finalen i Pengequiz, som går av stabelen torsdag 16. mars. – Det tikker inn påmeldinger hver eneste dag nå, og det morsomme er at det er klasser fra absolutt hele Norge som melder seg på og har lyst til å konkurrer...

En skoleklasse i klasserommet som spiller Kahoot. Foto.
Øving må til: Klassene kan øve seg i forkant på temaene som blir en del av NM-finalen. Foto: Finans Norge.

Egen pensjonskonto - et viktig likestillingsgrep

8. mars: Innføring av egen pensjonskonto (EPK) og særlig regelendringen som ga pensjonsopptjening fra første krone, viser seg å være et usedvanlig viktig likestillingsgrep.

Kvinne som legger penger i en sparegris. Foto.
Foto: shumytskaya / Adobe Stock

Flere kvinner i ledende stillinger i finans

8. mars: – Likestillingsindikatorene for 2022 viser nå at hver fjerde administrerende direktør i finansnæringen er kvinne. På ledernivåene under er hver tredje leder kvinne. Dette er en gledelig utvikling og noe som også har bidratt til at lønnsgapet mellom...

Portrettbilde av Kari Olrud Moen. Foto.
– Det skjer mye viktig arbeid for å fremme likestilling og mangfold lokalt i de mange medlemsbedriftene. Det gir resultater, sier Finans Norges administrerende direktør Kari Olrud Moen. Foto: Kilian Munch

Helseforsikring tilfører mer penger og mer helseproduksjon

Gjennom helseforsikring tilføres norsk helseproduksjon mer midler frivillig. Det betyr at vi får mer helseproduksjon i Norge. Supplementet er lite, men det er på viktige tjenester. Per nå utgjør helseforsikringsmarkedet kun om lag 1 prosent av det offentlig...

Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge. Foto.
Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge. Foto: CF-Wesenberg

Forslag til ny finanstilsynslov

Skjørestad-utvalget har i dag overlevert forslag til ny finanstilsynslov til finansministeren. Utvalgets forslag er viktig for næringen og Finans Norge vil grundig sette seg inn i forslaget og avgi høringssvar.

Forslag til endringer i finansforetaksloven

Finans Norge har avgitt høringssvar til Finansdepartementet om noen avgrensede endringer i finansforetaksloven. Endringene skal bidra til å sikre at sentrale norske kapitalinstrumenter fortsatt kvalifiserer som ren kjernekapital etter EU-regelverket. Dette er avgjørende for at dagens kapitalsammensetning i bankene skal kunne oppfylle de myndighetsfastsatte kapitalkravene....

Økning i forbrukslån

Fra februar til mars økte forbrukslån med 900 millioner kroner. Sammenlignet med samme perioden i fjor er økningen på 1,3 milliarder. Det viser ferske tall fra Norsk Gjeldsinformasjon. – Økningen i forbrukslån knytter seg sannsynligvis til både refinansiering av kredittkortgjeld og økt forbruk, sier Svein Ove Karstensen, daglig leder i Norsk Gjeldsinformasjon. 

10 700 gjennomførte kunnskapsprøver i 2022

Årsstatistikken fra FinAut viser at det for 2022 ble gjennomført 10 700 kunnskapsprøver. En relativt stor andel av økningen gjelder kunnskapsprøvene i person- og skadeforsikring næringsliv. Ved utgangen av 2022 er det nesten 10 000 autoriserte rådgiver som tilsammen har 23 818 autorisasjoner. De fleste rådgiverne er autorisert i flere ordninger. Se hele statistikken hos...

Skadestatistikk for 2022

Erstatningene for landbasert forsikring totalt i 2022 ble på 51,7 milliarder kroner, mot 45,7 milliarder i 2021 – en økning på drøye 13 prosent fra 2021. Mye av økningen skyldes flere store brannskader på bygning og innbo.

Rekordhøye bilerstatninger i fjor

I fjor var bilerstatninger, og erstatninger på andre motorkjøretøy, på til sammen 18,5 milliarder kroner, viser tall fra Finans Norge. Dette er høyere enn noen gang før og en økning på 13 prosent fra året før.

Biler i kø
– Nesten 30 prosent av bileierne opplevde en forsikringsmeldt bilskade i fjor, sier Stine Neverdal i Finans Norge. Foto: Kichigin 19 / Adobe Stock

Nye krav til bærekraft og grønn finansiering – dette må bedrifter vite

Verden og Norge står i en stor omstilling som kommer til å påvirke næringslivet og finansnæringen. Tidligere vurderte man bærekraft som ikke-finansiell informasjon, men det er ikke lenger tilfellet. Bærekraft får konsekvenser for verdsettelser og...

Kristian Ruth, fagsjef bærekraft i Finans Norge er ordstyrer på fagwebinaret "Nye krav til bærekraft i næringslivet - Hva spør bankene din bedrift om?" Foto: Kilian Munch
Kristian Ruth, fagsjef bærekraft i Finans Norge er ordstyrer på fagwebinaret "Nye krav til bærekraft i næringslivet - Hva spør bankene din bedrift om?" Foto: Kilian Munch

Den norske tilliten bygger på inkasso

Hvorfor har vi høy grad av tillit i Norge? Hvorfor kan avtaler inngås smidig og med betaling etter levering? Fordi vi alle stoler på at alle gjør opp for seg fordi vi har effektive løsninger når betaling uteblir. Det er dette inkassobransjen bidrar med. Den...

Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge. Foto.
Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge. Foto: CF-Wesenberg

Jobbskapertallet 69 200: Ytterligere nedkjøling

Finans Norges jobbskapertall for fjerde kvartal 2022 viser at det har blitt 69 200 flere sysselsatte de siste 12 månedene, en merkbar nedgang fra forrige måling. Derimot har andelen av jobbskaping i privat sektor aldri vært høyere.

Ung arbeider som flytter varer på pallejekk på lageret. Foto.
Foto: pikselstock / Adobe Stock