Nyheter

Lønnsveksten i finans omtrent som anslått ramme

Teknisk beregningsutvalg, TBU, presenterte foreløpige tall for årslønnsveksten i 2016 mandag 20. februar. Lønnsveksten for medlemsbedriftene i Finans Norge er anslått til 2,5 prosent, tett opptil anslått lønnsramme i tariffoppgjøret i 2016 som var på 2,4...

Bilde fra en arbeidsplass der folk er i bevegelse

Silver – veien videre

Finansdepartementet har besluttet å sette fripoliseselskapet Silver under offentlig administrasjon. Mange lurer på hva som er veien videre for et livselskap under offentlig administrasjon. Her er prosessen videre. 

Støtter endring i handlingsregelen

Finans Norge har tidligere, blant annet i høringen om aksjeandelen i Statens Pensjonsfond Utland ( SPU) , fremhevet at oljepengebruken må avspeile et realistisk anslag på forventet realavkastning. I tillegg til å være realistisk, bør det inneholde en sikkerhetsmargin. Det gir betydelig større robusthet overfor eventuelle fall i verdiene i fondet.

Bilder fra FutureBank 2017

Nesten 600 deltok på IKT Norge og Finans Norges store arrangement FutureBank 2017 tirsdag 14. februar. Her finner du en liten stemningsrapport i form av bilder fra dagen.

Rekordhøye reiseerstatninger

Erstatningene etter sykdom på reise fortsetter å øke. I 2016 var reiseerstatningene rekordhøye og til sammen på over 2 milliarder kroner, viser tall fra Finans Norge.

Skilt til ulike byer. Foto.

Ingen Silver-løsning

Det hadde vært positivt for Silver og selskapets kunder dersom man hadde kommet frem til en løsning som innebærer at kundenes pensjonsrettigheter kunne videreføres som ordinær virksomhet. 

Nytt nummer av Sparebankbladet

Sparebankbladet er ute med nytt nummer. Noen av sakene: Autorisasjonsordning i kreditt, en verden i forvirring av Arne Jon Isachsen, diskusjon om kapitalkravene for pensjonskasser og litt om leasing.

Sparebankbladet 1-2017. Faksimile av forsiden.

Optimismen fortsetter å stige

PRESSEMELDING: Forventningsbarometeret stiger for fjerde kvartal på rad, viser resultatene for første kvartal 2017. Det er godt nytt for en økonomi som trenger vekst og omstilling. 

Fire unge mennesker som holder en pil som viser en stigende kurve

Økt innsyn i hvem som eier obligasjoner er godt nytt for det norske kapitalmarkedet

Finans Norge har tidligere sammen med Oslo Børs tatt til orde for en større innsynsrett i hvem som eier obligasjoner enn det som følger av gjeldende regulering. Et forslag som nå har vært på høring følger opp vårt tidligere innspill ved å legge til rette for avtalebasert innsyn i obligasjonseierregisteret.

Styrker felles betalingsinfrastruktur

Det er viktig for Norge at vi opprettholder en god felles infrastruktur på betalingsformidling. Tidligere har flere banker gått sammen om MobilePay, og dagens nyhet om at 106 banker går sammen om å benytte Vipps, er en naturlig utvikling i markedet for...

Bilde av en som sitter i en stol og får mange lyse ideer (lyspærer) som så blir en stor lyspære

Kortbruk økte med 8 prosent

Tall fra Nets og BankAxept AS viser at betalingskortene i januar ble benyttet 136,4 millioner ganger, en økning på 8 prosent. I løpet av årets første måned ble det handlet for 44,2 milliarder kroner med betalingskortene.

Bilde av betalingskort

Finans Norges studentundersøkelse

Finans Norge har sendt ut en studentundersøkelse til utvalgte studiesteder. Formålet er å få mer innsikt i ulike studenters interesse for finansnæringen.

Komfyrbranner kan unngås

I fjor skyldtes 43 prosent av brannvesenets utrykninger til privatpersoner komfyrbranner. Det viser statistikk fra Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB). 

Brann etter tørrkoking. Foto.
Foto: DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Høring om telefonsalg

Det finnes en rekke eksempler på fornuftige kundesamtaler som Finans Norge er redd for vil bli forbudt gjennom departementets lovforslag og tolkning av markedsføringssamtaler. Dette var budskapet til Stortingets familie- og kulturkomite på høringen som ble avholdt tirsdag 7. februar.

Om å lukke gjeldsfeller

Stortingets finanskomite avholdt tirsdag 7. februar en høring om SVs forslag om å lukke gjeldsfeller. Finans Norge mener det er viktig å se på tiltak som begrenser mulighetene for privatpersoner til å pådra seg uhåndterlig usikret kreditt.  

Bilde av en bekymret mann over regninger

Delingsøkonomiutvalget

Delingsøkonomiutvalget overrakte sin rapport til finansminister Siv Jensen i dag. Hovedkonklusjonen er at delingsøkonomien gir sterkere konkurranse, større valgmuligheter for forbrukerne og nye inntektsmuligheter for husholdningene. 

Handelspolitisk kick-off

Normaliseringen av forholdet mellom Kina og Norge, kan vise seg å bli Solberg-regjeringens viktigste seier, skriver Tom Staavi i et nytt blogginnlegg.

Shanghai skyline. Foto.
Shanghai skyline. Foto: Sean Pavone/Shutterstock

Kapitalkrav til forbrukeres beste

Alle pensjonsleverandører bør ha like kapitalkrav, skriver Finans Norge i et notat til Stortingets Finanskomité. Pensjoner bør forvaltes like trygt og godt hos alle leverandører og like kapitalkrav sikrer konkurranse. 

Lønnsvekst i bank og forsikring på 2,5 prosent

SSB la onsdag 1. februar fram tallene for lønnsveksten fra september 2015 til september 2016. Samlet lønn i finanstjenester økte med 3,3 prosent. For bank og forsikring steg samlet lønn med 2,5 prosent, mens annen finansiell tjenesteyting økte med 5,2...

Bilde av mennesker på jobb

Innbetaling til innskuddspensjon øker sterkt

Finans Norges markedsstatistikk for 4. kvartal 2016 viser at norske livselskaper totale forsikringsforpliktelser økte med 7 prosent til 1172 milliarder kroner gjennom 2016. Tallene bekrefter trenden om at innskuddspensjon overtar for ytelsesordningene. 

Redusert gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (K2) falt med to tideler til 4,8 prosent i desember, ifølge tall fra SSB. Nedgangen skyldtes svakere vekst for ikke-finansielle foretak. Både gjeldsveksten i kommuneforvaltningen og husholdninger steg i perioden.