Finans Norges temaside om personlig økonomi for ungdom og skoler

Gå til hovedinnhold

Ungdom, økonomi og skole

Undervisningsmateriell

Finans Norge har utviklet mye undervisningsmateriell innenfor personlig økonomi som kan brukes i skolen, enten på egen hånd eller sammen med andre. Undervisningsmateriellet er i hovedsak rettet mot ungdomsskolen eller videregående skole.

Pengequiz for ungdomsskoleklasser

Hvilken ungdomsskoleklasse i Norge kan mest om personlig økonomi? Hvilke elever skal representere Norge under EM i personlig økonomi?

Logoen til EMQ

På egne ben

Finans Norge og Forbrukertilsynet har utarbeidet veiledningen  som inneholder anbefalinger til konkrete informasjonstiltak overfor unge voksne kunder, uavhengig av lovkrav.

På egne ben. foto.

Enkelt innføringskurs i personlig økonomi

Bruk pengene dine smart - et hjelp-til-selvhjelpskurs i personlig økonomi for flyktninger. Materiellet kan også med fordel benyttes overfor andre målgrupper som trenger grunnleggende innføring i hverdagsøkonomi, for eksempel ungdom.

Illustrasjon fra kursmateriellet

Prosjektoppgave for ungdomsskolen

Denne oppgaven egner seg som prosjektoppgave i ungdomsskolen, og gjerne i matematikk. I oppgaven skal elevene løse noen økonomiske utfordringer for en tenkt person, Kalle: Hvordan kan han styre hverdagsøkonomien samtidig som han setter av penger til sparing?

Bilde av oppgaven

Sjef i eget liv!

Finans Norge og Ungt Entreprenørskap har utarbeidet opplæringsprogrammet Sjef i eget liv! for videregående skole. Det er knyttet opp mot læringsmål i personlig økonomi og kan derfor med fordel gjennomføres av en ekstern veileder fra finansnæringen.

Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no

Et veiledningshefte for medarbeidere i bank eller forsikring som vil holde et kort kurs om økonomisk planlegging og pengebruk i forbindelse med russefeiringen for elever i videregående skole. Økonomilappen.no er utviklet av Finans Norge i samarbeid med...

Bilde av forsiden av heftet

Personlig økonomi for videregående skole

Denne undervisningspermen er ment å supplere opplæringen i samfunnsfag på videregående skole. Materiellet er tilpasset hovedområdet individ og samfunn der personlig økonomi inngår. 

Profileringsmateriell Økonomilappen

Skal dere ut og snakke privatøkonomi med folk, kan Økonomilappen være en god inngang til temaet. Finans Norge har laget mal til et lite "sertifikat/bevis" som kan gis til de som klarer testen, samt en roll-up som kan brukes i forbindelse med stand, foredrag...

Bilde av økonomilappen-bevis

Profileringsmateriell Skolemeny

Skal dere ut og snakke om og markedsføre Skolemeny - nettverket og nettsiden? Da har vi både film, roll-up og flyer som kan brukes. 

Ekstremvær og forsikring

Finans Norge og pedagogikkstudenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus har utviklet et undervisningsverktøy om naturfarer, beredskap og risikovurdering. Beregnet på skadeforsikringsselskaper og skoler som ønsker å samarbeide om undervisning i ungdomsskolen....

Personlig økonomi i skolen – tips for lærere

FNO tilbyr en kortfattet brosjyre beregnet på lærere som ikke har undervist i personlig økonomi tidligere. Brosjyren skal vekke interesse for temaet og kan være en starthjelp for å komme i gang med opplæringen.

Økonomitips for foreldre

Økonomitips for foreldre er en kortfattet brosjyre som kan bidra til å vekke interesse for temaet. Brosjyren kan deles ut til kunder, brukes overfor skoler, og for eksempel deles ut på foreldremøter.

Oppskriftshefte for nybegynnere

Her er et hefte for finansbedrifter som ikke har samarbeidet med skolene tidligere eller som har gjort lite på dette området. Du finner gode råd og tips til hjelp i arbeidet.

Nettverket og nettsiden Skolemeny

Skolemeny er et nettverk bestående av aktører som tilbyr materiell og undervisningsressurser som skolen kan benytte seg av i opplæringen i temaet "personlig økonomi".
Materiell for markedsføring av Skolemeny overfor lærerere.

Økonomilappen

Lær om personlig økonomi og test kunnskapene dine på Økonomilappen. 

Se filmen om Økonomilappen

Økonomilappen - den viktigste lappen du tar!

Ungt Entreprenørskap

Finans Norge og Ungt Entreprenørskap har inngått en samarbeidsavtale som skal styrke unges kunnskap om økonomi og finans.