Ny finansavtalelov fra 2023

Gå til hovedinnhold

Ny finansavtalelov fra 2023

Det norske stortingsbygget i Oslo. Foto.
Den nye finansavtaleloven skal erstatte gjeldende finansavtalelov av 1999 og angrerettsloven på finansområdet. Foto: tony740607 / adobe stock

Finans Norges temaside om den kommende finansavtaleloven vil bli oppdatert fortløpende med informasjon om det pågående arbeidet og hvordan den nye reguleringen påvirker finansnæringen og deres kunder.

Tilgang til medlemsnyheter

Alle som jobber i Finans Norges medlemsbedrifter har tilgang til medlemsnyheter. De fleste nyhetene om finansavtaleloven er kun åpen for medlemmer. For å få tilgang til medlemsnyhetene logger du inn i menyen øverst til høyre eller oppretter en ny bruker (finansnorge.no).  

Om den nye finansavtaleloven

Den nye finansavtaleloven ble vedtatt rett før jul 2020 og har til hensikt å erstatte gjeldende finansavtalelov av 1999 og angrerettloven på finansområdet. Det ble i Kongen i Statsråd 02.09.22 vedtatt at loven skal tre i kraft 01.01.23 med unntak av § 8-3 nr. 9 som gjelder endringer i angrerettsloven.

Sentrale hensyn bak loven er styrket forbrukervern, forebygging av gjeldsproblemer, regulering av flere tjenester og en samlet regulering slik at kunden kan gå til samme lov for å finne alle sine rettigheter og plikter.

Hva gjør Finans Norge?

Finans Norge har siden lovens vedtakelse jobbet med å gå igjennom og endre bransjens mønsteravtaler knyttet til utlån og innlån. Dette er et omfattende arbeid som har krevd mye ressurser. Det arbeidet som gjenstår før mønsteravtalene ferdigstilles er i stor grad avhengig av at departementet kommer med nødvendige tolkningsuttalelser og forskrifter.

Arbeidet utføres av Finans Norges Fagutvalg Dokument og Fagutvalg Kontrakt. Her er oversikt over planlagt informasjon fra Finans Norge:

  • Siste nyheter om finansavtaleloven
  • Rundskriv
  • Standardavtaler og -kontrakter
  • Forskrifter og tolkningsforståelser
  • Informasjonsmateriell til bankene
  • Informasjonsmateriell til som bankene kan benytte i sin kommunikasjon til forbrukere 

Siste nyheter

Medlemsnyheter vises kun for innloggede medlemmer (se faktaboks).

Dette betyr ny finansavtalelov for deg som forbruker

Ny finansavtalelov trer i kraft 1. januar 2023. Loven skal gi et sterkere forbrukervern og gjennomfører en rekke nye EU-regler. For næringskunder vil den nye loven innebære mindre endringer. På denne nettsiden vil Finans Norge gi deg en oversikt over hva ny...

Kunde i bank og forsikring. Foto.
Denne siden vil gi deg som forbruker informasjon om ny finansavtalelov. Foto: Freedomz/AdobeStock

Dokumentutvalget

Finans Norges dokumentutvalg har som hovedoppgave å utvikle og vedlikeholde mønsteravtaler for bankenes kreditt - og garantivirksomhet og sikkerhetsstillelser i tråd med det til enhver tid gjeldende regelverk på området, samt å tilpasse avtalene til en hverdag med elektroniske dokumenter.

Kontraktsutvalget

Finans Norges kontraktsutvalg har som hovedoppgave å utvikle og vedlikeholde mønsteravtaler for bankenes innskudd- og betalingstjenester i tråd med det til enhver tid gjeldende regelverk på området, samt å tilpasse avtalene til en hverdag med elektroniske dokumenter.

Fagrådet i FinAut

FinAut er finansnæringens operative verktøy på kompetanseområdet. FinAut autoriserer rådgivere og sørger for at de er oppdaterte. FinAut samarbeider med medlemsbedrifter om dette, blant annet gjennom fagråd. Fagrådet i Sparing og investering, og kreditt er i gang med arbeidet med ny finansavtalelov. FinAut ser på hva som er kompetansekravene, og hva og hvor i fagplaner og kompetanseopplegg det kreves endringer.