Ny finansavtalelov fra 2023

Gå til hovedinnhold

Ny finansavtalelov fra 2023

Det norske stortingsbygget i Oslo. Foto.
Den nye finansavtaleloven skal erstatte gjeldende finansavtalelov av 1999 og angrerettsloven på finansområdet. Foto: tony740607 / adobe stock

Finans Norges temaside om den kommende finansavtaleloven vil bli oppdatert fortløpende med informasjon om det pågående arbeidet og hvordan den nye reguleringen påvirker finansnæringen og deres kunder.

Den nye finansavtaleloven ble vedtatt rett før jul 2020 og har til hensikt å erstatte gjeldende finansavtalelov av 1999 og angrerettloven på finansområdet. Loven er foreløpig ikke trådt i kraft og siste status om dato for ikrafttredelse er 01.01.2023. 

Sentrale hensyn bak loven er styrket forbrukervern, forebygging av gjeldsproblemer, regulering av flere tjenester og en samlet regulering slik at kunden kan gå til samme lov for å finne alle sine rettigheter og plikter.

Hva gjør Finans Norge?

Finans Norge har siden lovens vedtakelse jobbet med å gå igjennom og endre bransjens mønsteravtaler knyttet til utlån og innlån. Dette er et omfattende arbeid som har krevd mye ressurser. Det arbeidet som gjenstår før mønsteravtalene ferdigstilles er i stor grad avhengig av at departementet kommer med nødvendige tolkningsuttalelser og forskrifter.

Arbeidet utføres av Finans Norges Fagutvalg Dokument og Fagutvalg Kontrakt. 

Planlagt informasjon fra Finans Norge

Finans Norge vil holde denne samlesiden oppdatert og vi tar sikte på jobbe målrettet for å tilby relevante oppdateringer og nødvendige dokumenter etterhvert som arbeidet går fremover. Her er oversikt over planlagt informasjon fra Finans Norge:

  • Siste nyheter om finansavtaleloven
  • Rundskriv
  • Standardavtaler og -kontrakter
  • Forskrifter og tolkningsforståelser
  • Informasjonsmateriell til bankene
  • Informasjonsmateriell til som bankene kan benytte i sin kommunikasjon til forbrukere 

Siste nyheter

Status på ny finansavtalelov

Finans Norge gir her en foreløpig oversikt over den kommende finansavtaleloven. Samtidig lanserer vi en ny samleside som vil bli oppdatert fortløpende om det pågående arbeidet og hvordan den nye reguleringen påvirker finansnæringen og deres kunder. 

Regjeringsbygget i Oslo. Foto.
Foto: tony740607 / adobe stock

Dokumentutvalget

Finans Norges dokumentutvalg har som hovedoppgave å utvikle og vedlikeholde mønsteravtaler for bankenes kreditt - og garantivirksomhet og sikkerhetsstillelser i tråd med det til enhver tid gjeldende regelverk på området, samt å tilpasse avtalene til en hverdag med elektroniske dokumenter.

Kontraktsutvalget

Finans Norges kontraktsutvalg har som hovedoppgave å utvikle og vedlikeholde mønsteravtaler for bankenes innskudd- og betalingstjenester i tråd med det til enhver tid gjeldende regelverk på området, samt å tilpasse avtalene til en hverdag med elektroniske dokumenter.

Fagrådet i FinAut

FinAut er finansnæringens operative verktøy på kompetanseområdet. FinAut autoriserer rådgivere og sørger for at de er oppdaterte. FinAut samarbeider med medlemsbedrifter om dette, blant annet gjennom fagråd. Fagrådet i Sparing og investering, og kreditt er i gang med arbeidet med ny finansavtalelov. FinAut ser på hva som er kompetansekravene, og hva og hvor i fagplaner og kompetanseopplegg det kreves endringer.