Fagutvalg kontrakt (kontohold, betalingstjenester)

Vegard Sundsaasen, leder SpareBank 1 Gruppen AS
Monica Ervik Nordea Bank Abp.
Siren Coward Pareto Bank
Henriette Yggeseth Handelsbanken
Trine-Lise Novsett Storebrand Bank
Hanne Storstein DNB
Marit Brodal SpareBank 1 Østlandet
Charlotte Tvedt  Eika Gruppen
Tord Steffensen Sortland Danske Bank
Bjørn Olav Bjerke (observatør) Spama
Thea Melsbø Aarseth (observatør) Bits
Utvalgsansvarlig

Egeli, Victoria

Mandat for Fagutvalg kontrakt.pdf

Regelverk for tvisteløsning ved Fagutvalg kontrakt.pdf