Fagutvalg kontrakt (kontohold, betalingstjenester)

Terje Larsen, leder Nordea Bank Abp.
Siren Coward Pareto Bank
Henriette Yggeseth Handelsbanken
Trine-Lise Novsett Storebrand Bank
Vegard Sundsaasen SpareBank 1 Gruppen AS
Hanne Storstein DNB
Marit Brodal SpareBank 1 Østlandet
Charlotte Tvedt  Eika Gruppen
Tord Steffensen Sortland Danske Bank
Bjørn Olav Bjerke (observatør) Spama
Thea Melsbø Aarseth (observatør) Bits
Hovedsekretær

Egeli, Victoria

Mandat for Fagutvalg kontrakt.pdf

Regelverk for tvisteløsning ved Fagutvalg kontrakt.pdf