I juni 2023 kommer EU-kommisjonens lovforslag om "Open Finance", som også vil være aktuelt for Norge. Hva er det og hvordan vil det påvirke norsk finansnæring?

Hva er dette?

EU-kommisjonen vil legge fram et forslag til «Open Finance» i slutten av juni 2023. Arbeidet med forslaget pågår for fullt. Med utgangspunkt i PSD II – betaltjenestedirektivet som la til rette for at bankene kan/må dele av forbrukerdata når forbruker ønsker det, vil EU-kommisjonen gå videre.

Forhåpningen er at «Open Finance» skal gi bedre finansielle produkter, større treffsikkerhet i rådgivning og gjøre produktene mer tilgjengelige for forbrukere. Man ser også framfor seg at næringslivets behov av finansielle tjenester vil tilfredsstilles på en mer effektiv måte.

Tilgang til persondata vil muliggjøre mer skreddersydde produkter. Regulering av datadeling i finans støtter næringen i utviklingen av datadrevet finans, samtidig som det sikrer dataeieres kontroll med data.

Det kommende forslaget vil bygge på forslaget til forordning om europeisk datastyring (Data Governance Act) som EU-kommisjonen la fram den 25. november 2020. Det vil også etterligne den generelle datareguleringen (Data Act), som ble foreslått i februar 2022, i noen deler.

Den 28. januar 2021 publiserte EIOPA – den europeiske forsikrings- og pensjonstilsynsmyndigheten – et diskusjonsnotat om datadeling i forsikring. EU-kommisjonen gjennomførte en høringsrunde på Open Finance sommeren 2022.

Hvem er det viktig for?

Forslagene om «Open finance» vil være sektorsovergripende og berøre alle aktører i finansnæringen og alle aktører som interagerer med næringen.

Les mer

Lær mer om datadeling i forsikring

Se Finans Norges videopresentasjon av forventet innhold i EU-kommisjonens kommende forslag om om datadeling i finansnæringen (open finance). Videopresentasjonen er med lyd. Ta kontakt dersom du ønsker å få tilsendt foilene. 

Det finnes mange fordeler med datadeling, men det skaper også utfordringer når det gjelder personvern og datasikkerhet.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.
Kvinne. Foto.