Skadeforebygging

Få næringer har så mye kunnskap om skader og ulykker som forsikringsnæringen har. Denne kunnskapen gir forsikringsselskapene en unik mulighet til å bidra til skadeforebygging i samfunnet.

I tillegg har forsikringsselskapene virkemidler som andre aktører mangler, for eksempel muligheten til å stille krav gjennom sikkerhetsforskrifter og forsikringsvilkår. Næringen har kontakt med praktisk talt alle husstander og bedrifter i Norge, og alt dette gir et godt utgangspunkt for skadeforebygging og opplysningsvirksomhet.

Finans Norge støtter også følgende kompetanseorganer, som driver med skadeforebygging:
Trygg Trafikk

Landsdekkende medlemsorganisasjon for det frivillige trafikksikkerhetsarbeidet i Norge. Les mer på Trygg Trafikks nettsider.

Norsk brannvernforening

Frittstående stiftelse som arbeider for å hjelpe individer, bedrifter og organisasjoner til å ta ansvar for sin egen brannsikkerhet. Videreutvikling av foreningens databaser Ulme og Knitre, med fokus på kunnskap og historikk rundt brannetterforskning og brannårsaker, er en viktig del av arbeidet med brannsikkerhet. Les mer på Norsk brannvernforenings nettsider.

Skadeforebyggende forum

Nasjonalt forum som setter søkelys på kunnskap og temaer rundt ulykker og personskade. Forumet samler aktører fra frivillige organisasjoner, forsikringsselskaper, næringslivet og offentlig sektor til felles innsats på skadeforebyggende arbeid. Les mer på Skadeforebyggende forums nettsider.

Finans Norge støtter også et forprosjekt drevet av Menon Economics og NGI – Verdien av å forebygge, som tar for seg samfunnsøkonomisk analyse av forebygging. Les mer om prosjektet.

 
Tidligere prosjekter:

Klima2050

Klima 2050 er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) ved SINTEF og NTNU, med fokus på å redusere samfunnsmessig risiko knyttet til klimaendringer. Prosjektet varte fra 2015-2022. Les mer på Klima2050s nettsider.

Begrens Skade 2

Begrensskade er et FoU-prosjekt ved NGI, som har til formål å begrense skader innen bygg og anlegg. Delprosjekt 1+2 dreide seg om å kartlegge skadeårsaker. Les mer på prosjektets nettsider.

 
Restverdiredningen redder verdier

Gjennom Restverdiredningen samarbeider forsikringsnæringen med brann- og redningsetaten om å redde mest mulig av gjenverdiene etter branner, vannlekkasjer og andre skader. Les mer på Restverdiredningens nettsider.

 
FG Skadeteknikk kvalitetssikrer sikringsutstyr- og foretak

FG Skadeteknikk (FG står for forsikringsgodkjent) er en del av Finans Norge Forsikringsdrift, og har som formål å utarbeide regler og godkjenne sikringsutstyr og foretak, for å redusere risikoen for brann- og innbrudd. Eksempelvis har FG Skadeteknikk godkjent en rekke type brannalarmer, sykkellåser  og sikkerhetsdører, som oppfyller visse krav. Les mer om forsikringsgodkjenning på FG Skadeteknikks nettsider.