Slik forsikrer vi oss mot naturskader

Norsk natur har gitt oss rikelig med verdifulle ressurser. Vi har bosatt oss ved havet, på fjellet, langs elver og på sletter, for å unytte naturens goder. Men naturkreftene kan være harde. Storm, flom, ras og skred er en del av risikoen ved å bo på de mest utsatte stedene.

Selv om risikoen alltid har vært der, begynner vi likevel å se noen endringer. Været blir røffere og mer uforutsigbart. Det kommer mer styrtregn, som vil utløse ras og snøskred, og elvene vil gå utover sine bredder. I tillegg kommer stormene sterkere og oftere. Flere tørre perioder vil øke faren for store skogbranner. De siste ti årene har vi brukt over 35 milliarder kroner på erstatninger etter natur- og værrelaterte skader i Norge.

I mange land risikerer en å stå på bar bakke hvis hjemmet eller arbeidsplassen blir ødelagt av storm, flom, ras eller snøskred. Man må selv sørge for forsikring mot naturskader, og bor du i et utsatt område får du kanskje ikke engang forsikring. En av grunnene til at vi kan fortsette å bo i de mest utsatte delene av Norge, er at vi har en forsikringsordning hvor innbyggerne står solidariske overfor hverandre. Gjennom naturskadeforsikringsordningen i Norge, fordeles risikoen for hvor vi bor på alle landets innbyggere.

Naturskadeforsikringsordningen

Naturskadeforsikringsordningen gjør at alle med brannforsikring på bygning eller innbo automatisk også er dekket for naturskader. Prisen for naturskadedekningen er for tiden 0,07 promille av brannforsikringssummen. Den er lik for alle, uansett hvor du bor.

Alle forsikringsselskap som tilbyr brannforsikring er pliktige til å være medlem av Norsk Naturskadepool, som administrer ordningen. Ved naturskader utbetaler forsikringsselskapene erstatning til sine kunder. Deretter utlignes kostnadene på forsikringsselskapene i naturskadepoolen, basert på hvert selskaps markedsandel. Som naturskade regnes:

  • Storm
  • Skred
  • Flom
  • Stormflo
  • Jordskjelv
  • Vulkanutbrudd

Les mer:

Om naturskadepoolen på Norsk Naturskadepools nettsider.

Om statistikk for vær- og naturskader