Egen pensjonskonto

Her finner du nyttige lenker, bransjeavtaler og regelverk knyttet til egen pensjonskonto.

Kort om egen pensjonskonto

I 2021 ble «egen pensjonskonto» innført for de med innskuddspensjon som jobber i private bedrifter eller er selvstendig næringsdrivende. På egen pensjonskonto samles både nåværende og tidligere pensjonsopptjening automatisk, med mindre arbeidstaker selv har reservert seg mot dette. Egen pensjonskonto skal gjøre pensjon enklere og mer forståelig, ved å gi bedre oversikt og mer innflytelse over egen pensjon. Den enkelte arbeidstaker kan selv velge ha egen pensjonskonto hos arbeidsgivers pensjonsleverandør, eller å flytte pensjonskontoen til en annen pensjonsleverandør man velger selv.

Kurs for rådgivere

Rådgivere for sparing og investeringer bør ha nødvendig kunnskaper om egen pensjonskonto, slik at de kan gi informasjon og råd til beste for kunden. FinAut har utviklet et kurs som er obligatorisk for rådgivere i sparing og investering og kan benyttes av alle ansatte i FinAuts medlemsbedrifter. Les mer om kurset på FinAuts nesttside.