Virkedager eller arbeidsdager?

Virkedager eller arbeidsdager?

Som virkedager regnes alle dager foruten søndager eller lovbestemte helge- eller høytidsdager. Det betyr at lørdager også er inkludert. 1 ferieuke tilsvarer derfor 6 virkedager.

Ferielovens system er likevel slik at arbeidstaker bare kan kreve å få fri så mange arbeidsdager som vedkommende normalt har i en arbeidsuke. Det vil si at for en arbeidstaker hvor normalarbeidsuken utgjør 5 arbeidsdager, så vil 5 arbeidsdager utgjøre 1 ferieuke. For arbeidstaker som jobber 3 dagers uke, så vil 3 arbeidsdager utgjøre 1 ferieuke.

Våre medlemmer opererer i all hovedsak med 5 dagers arbeidsuke (mandag til fredag). Av den grunn er det mange som bruker faktiske arbeidsdager ved beregning av antall feriedager. 1 ferieuke vil etter denne beregningen utgjøre 5 arbeidsdager. 4 uker og 1 dag utgjør 21 arbeidsdager.

De ekstra tariffestede feriedagene vil ved samme beregningsmåte utgjør 4 arbeidsdager.