Øvrig ferie som ikke er avviklet

Dersom arbeidstaker ikke har avviklet ferie i tråd med ferieloven, og det står igjen flere feriedager, utover det som kan avtales overført til neste år, så har det skjedd et brudd på ferieloven. Det som skjer da, er at ferien automatisk overføres til neste år.

Dette betyr at samtlige feriedager som arbeidstaker har til gode, enten overføres ved avtale, ellers så overføres de automatisk.

Dersom det er arbeidstakere som har svært mye ferie til overs er det vårt råd at arbeidsgiver gjennom dialog med den enkelte legger en plan for avvikling av ferie neste ferieår slik at feriedager ikke hoper seg opp.