Kan ferie kjøpes ut?

Etter ferieloven er det ikke anledning for arbeidsgiver til å stryke lovfestede feriedager og i stedet betale ut vanlig lønn for disse dagene.

Forbudet mot å kjøpe ut ferie gjelder imidlertid kun den lovfestede delen av ferien, og ikke de feriedagene som er avtalt i sentralavtalen. Disse feriedagene disponerer partene over som de selv vil. Det betyr at partene kan bli enige om at den avtalefestede ferien kan betales ut som et alternativ til overføring.