Ferie som ikke er avviklet ved opphør av arbeidsforholdet

En arbeidstaker som ikke har avviklet all ferie når et arbeidsforhold avsluttes, har rett til å få utbetalt lønn for ikke avviklet ferie. I realiteten får arbeidstaker igjen det som arbeidsgiver har trukket i lønn (ofte i juni) i forbindelse med utbetaling av feriepenger det året.