Brudd på ferieloven

Dersom manglende avvikling av de lovbestemte feriedagene skyldes en forsettlig eller uaktsomt opptreden fra arbeidsgiver side så kan arbeidstaker, i tillegg til overføring av feriedagene, kreve erstatning etter § 14, jfr. ferieloven § 7.

Brudd på tariffavtalte ferierettigheter fører ikke til erstatningsansvar etter ferieloven. Et erstatningsansvar kan derimot foreligge etter de erstatningsreglene som gjelder ved mislighold i kontraktsforhold.

Erfaringsvis er det svært sjelden dette kommer på spissen.