Avtale om overføring av feriedager

Arbeidsgiver og arbeidstaker kan ved skriftlig avtale overføre inntil 12 virkedager/10 arbeidsdager (2 uker) til påfølgende ferieår jf. ferieloven § 7 (3). Overføring av feriedager er noe begge partene må være enige om, og ingen av partene kan i utgangspunktet kreve slik overføring.

I tillegg kan det avtales overføring av hele eller deler av den avtalefestede ferien på 5 virkedager/4 arbeidsdager, jf. sentralavtalens § 6 nr. 1. f).

Det totale antallet dager som kan overføres ved avtale er derfor 17 virkedager/14 arbeidsdager.

Ansatte over 60 år som har en ekstra ferieuke kan avtale overføring med arbeidsgiver etter samme regler. De har med andre ord ingen utvidet adgang til å overføre feriedager.

I praksis kan dette avtales ved at arbeidsgiver sender ut et søknadsskjema som arbeidstaker fyller ut, hvor blant annet antall dager som ønskes overført inntas.