Automatisk overføring av feriedager

Dersom arbeidstaker ikke har avviklet ferie i løpet av ferieåret og dette skyldes sykdom eller foreldrepermisjon, så skal alle ferielovens feriedager som er til gode ved ferieårets slutt overføres til neste år.