Arbeidstakers krav på ferie

  • Arbeidstaker har etter ferieloven § 7 (3) krav på ferie i 25 virkedager hvert år, eller 4 uker og 1 dag, populært kalt «Grodagen». Arbeidstaker som fyller 60 år i løpet av ferieåret har etter ferieloven krav på en ekstra ferieuke, til sammen 31 virkedager, jf. ferieloven § 5 (2)
  • Gjennom sentralavtalen § 6 har arbeidstaker rett til 5 virkedager ekstra ferie, utover det ferieloven gir. Sammen med Grodagen utgjør det en femte ferieuke.