Ekstraferie for arbeidstakere over 60 år

Arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret har krav på ferie i ytterligere 6 virkedager (1 uke). Denne ekstraferien kommer i tillegg til den femte ferieuken. Det vises til ferieloven § 5 nr. 2 og sentralavtalen § 6 nr. 4.