Lønnsoppgjøret i Finans 2023 er godkjent av alle parter og kan iverksettes

Håndtegnet virtuell voksende graf med pengemynter stablet av en forretningsmann.

Det anbefalte forslaget til årets sentrale lønnsoppgjør fra 23. mai er nå godkjent av alle tariffpartene og de nye lønnssatsene kan derved iverksettes.

Etter at det ble brudd i forhandlingene og oppgjøret gikk til megling, ble Finans Norge den 23. mai enig med Finansforbundet og LO v/Handel og Kontor og Fagforbundet om et anbefalt forslag til lønnsoppgjøret i finansnæringen. Alle de involverte tariffparter har nå godkjent oppgjøret innen fristen kl. 15:00 i dag. Lønnsreguleringen kan derved iverksettes.

Resultatet er at lønnsregulativets satser/fastlønnen økes med et generelt tillegg på 2,65 prosent, minimum kr. 18 000 per år. Det generelle tillegget gjøres gjeldende med virkning fra 1. mai 2023. Resultatet er innenfor frontfagsrammen på 5,2 prosent.

Her kan du lese mer om de nye lønnsregulativene og forklaring for 2023.

Vi vi minner samtidig om følgende bestemmelse i protokollen: 

«Arbeidstakerne som har fratrådt sin stilling i bedriften før vedtakelsesdato, har ikke krav på tillegget. Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg, kompensasjonstillegg og andre uregelmessige tillegg mv. for arbeid utført i perioden mellom 1. mai og vedtakelsesdato.»

Rammen for oppgjøret kan beskrives slik:

Overheng:                                     1,6 %
Generelt tillegg:                            1,9%
Glidning og lokale tillegg:            1,7%
Årslønnsramme:                           5,2%

Finans Norges anmodning er at bedriftene medvirker til å overholde frontfagsrammen.