Brudd i lønnsforhandlingene i finans

Etter to dager med forhandlinger 3. og 4. mai med henholdsvis Finansforbundet og Handel og Kontor/Fagforbundet (LO) ble det brudd i årets tariffoppgjør i finans.

– Vårt tilbud om sentralt tillegg var i tråd med frontfagsoppgjøret og etterfølgende oppgjør i privat sektor. Vi er skuffet over at Finansforbundet har valgt å bryte forhandlingene. Samtidig må vi konstatere at partene trenger bistand fra Riksmekleren for å løse dette, sier forhandlingsleder og arbeidslivsdirektør Therese Høyer Grimstad i Finans Norge.

Finans Norge forhandlet parallelt med Finansforbundet og Handel og Kontor/Fagforbundet (LO).

Finansforbundet organiserer rundt 50 prosent av de ansatte i Finans Norges medlemsbedrifter, mens Handel og Kontor/Fagforbundet (LO) organiserer 3 prosent.

Dato for mekling er foreløpig ikke fastsatt, men det antas å bli berammet i starten av juni.

Finansforbundet har varslet plassoppsigelse for 20 000 ansatte i finans. Streik kan tidligst iverksettes én måned etter plassoppsigelsen.

Se forøvrig spørsmål og svar om lønnsoppgjøret i finans.

Alt om lønnsoppgjøret i finans 2023

Lønnsoppgjøret 2023 er et mellomoppgjør der det bare forhandles om lønn.