Flere kvinner i ledende stillinger i finans

Publisert

Kvinne. Foto.

– Det skjer mye viktig arbeid for å fremme likestilling og mangfold lokalt i de mange medlemsbedriftene. Det gir resultater, sier Finans Norges administrerende direktør Kari Olrud Moen. Foto: Kilian Munch

8. mars: – Likestillingsindikatorene for 2022 viser nå at hver fjerde administrerende direktør i finansnæringen er kvinne. På ledernivåene under er hver tredje leder kvinne. Dette er en gledelig utvikling og noe som også har bidratt til at lønnsgapet mellom kvinner og menn har blitt redusert fra 17 til 15 prosent siden 2021, sier Finans Norges administrerende direktør Kari Olrud Moen.

Finansnæringen har en høy andel kvinnelige ledere sammenlignet med andre norske næringer. Bank og forsikring er i tillegg best innenfor finansnæringen med nesten 40 prosent kvinnelige ledere og 31 prosent kvinnelige administrerende direktører.

Lokale tiltak som virker

– Det skjer mye viktig arbeid for å fremme likestilling og mangfold lokalt i de mange medlemsbedriftene. Det gir resultater, sier Olrud Moen og fortsetter;

– Men i tillegg har vi likestillingstiltak gjennom tariffavtalene i finans, der arbeidstakerne som tar ut minimum fem måneders foreldrepermisjon har krav på lønnsøkning når de kommer tilbake i arbeid. Det kom inn i tariffavtalen i 2018. Formålet er å bedre likestillingen i næringen, sikre likelønn for menn og kvinner og ikke minst oppmuntre flere menn til å ta lengre «pappaperm».

Kvinner i Finans Charter skaper resultater

Mange banker og forsikringsselskap har i flere år jobbet systematisk med å øke kvinneandelen i egen organisasjon, men det har gått sakte. Kvinner i Finans Charter, som næringen etablerte for noen år siden, er det første initiativet som dekker hele finansnæringen. Her forplikter bedrifter seg til å rapportere på mål og tiltak.

– Vi vet at ting som måles følges opp og dette skaper resultater. Nå ser det ut til å bidra i positiv retning, sier Olrud Moen.

Fortsatt store utfordringer

– Utfordringene fremover blir fortsatt å tiltrekke oss kvinner. Kvinneandelen synker når kontorjobbene forsvinner. Inn kommer ny kompetanse, og vi trenger blant annet flere kvinner inn i spesialiststillinger i teknologi. I tillegg må vi jobbe for at flere kvinner velger lederstillinger og frontfinans. Likestillingsarbeidet i næringen er på ingen måte i mål, her er det bare å jobbe systematisk videre, sier Finans Norges administrerende direktør.

Om Likestillingsindikatorene

Likestillingsindikatorene er et samarbeid mellom Finans Norge og Finansforbundet.​
Indikatorene er hentet fra offentlig tilgjengelig statistikk for hele finansnæringen, bortsett fra indikatorene for likelønn som er hentet fra Teknisk beregningsutvalg og gjelder ansatte i tariffområdet utenom ledere.

Likestillingsindikatorene for finanssektoren