Kvinner i Finans Charter

Kvinner i Finans Charter har som mål å bidra til å øke andelen kvinner i ledende posisjoner i finansnæringen i Norge. Det er næringen selv som eier charteret gjennom bransjeorganisasjonene Finans Norge, VFF, VPFF og NVCA. Aktivitetene driftes av FutureBoards AS.

Invitasjon til Finans Norges medlemsbedrifter

Vi skal bidra til å øke andelen kvinner i ledende posisjoner i finansnæringen i Norge. Signer Kvinner i Finans Charter, og bli med i den gjeve klubben av “doers, not talkers”!

Ved å signere forplikter bedriften seg til å sette interne mål for kjønnsbalanse på ledernivå, ha én person på ledernivå som får dedikert ansvar for oppfølging av arbeidet, publisere status og utvikling offentlig underveis, og sist, men ikke minst, linke godtgjørelse til ledere til oppnåelse av målene.

Dette er bedriftene som har signert Charteret (lenke til Kvinner i Finans Charters hjemmeside - oversikt helt nederst)

Første rapportering fra medlemsbedriftene ble publisert 29. september 2022. Les rapporten på Kvinner i Finans Charter hjemmeside.

Andre rapportering fra medlemsbedriftene ble publisert 26. september 2023. Les rapporten på Kvinner i Finans Charter hjemmeside.

Eiere av Kvinner i Finans Charter

Finans Norge er en av eierne av Kvinner i Finans Charter, sammen med Verdipapirfondenes forening (VFF)Verdipapirforetakenes forbund og Norsk venturekapitalforening (NVCA)

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.