Juristforbundet inngår tariffavtale med Finans Norge

Publisert

Kjersti Hatlestad, forhandlingsleder i Juristforbundet og Marianne Pedersen, ansvarlig for Akademikeravtalene i Finans Norge. Foto: Finans Norge

Et anbefalt forslag til tariffavtale mellom Juristforbundet og Finans Norge er nå godkjent av partene. Avtalen er tilnærmet identisk med avtalene som Finans Norge har inngått med Econa, Tekna og Nito, og gjelder fra 1. januar 2023.

– Juristforbundets medlemmer er en voksende arbeidstakergruppe i finansnæringen. Det er både naturlig og riktig at samarbeidet formaliseres gjennom en tariffavtale, sier arbeidslivsdirektør i Finans Norge, Runa Opdal Kerr.

Juristforbundet er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for mer enn 21.000 jurister, advokater og juridiske studenter. Juristforbundet er med i hovedsammenslutningen Akademikerne.

– Vi opplever at juristenes kompetanse er ettertraktet i en finansnæring i stadig utvikling, og Juristforbundet har en voksende medlemsmasse i bank, forsikring og finans. Den nye overenskomsten er viktig fordi den sikrer våre tillitsvalgte en plass rundt bordet i omstillings- og endringsprosesser og i forkant av lønnsforhandlinger. Vi takker Finans Norge for svært gode og konstruktive forhandlinger og ser frem til et godt samarbeid med Finans Norge og medlemsbedriftene, sier Kjersti Hatlestad, Juristforbundets forhandlingsleder.

Hovedavtale/overenskomst mellom Finans Norge og Juristforbundet.