Ny hovedavtale mellom Finans Norge og Finansforbundet

Publisert

Fra hovedavtaleforhandlingene i januar 2020, da man ble enig om å revidere hovedavtalen. Foto: Finans Norge

Finans Norge og Finansforbundet har blitt enig om en ny revidert hovedavtale. Endringene i den nye hovedavtalen gjelder fra 1. februar 2022 og løper ut 2023.

Avtalen har fått ny struktur, det er gjort språklige forbedringer og den er tydeligere på områder som samarbeid, medinnflytelse og likestilling. Partene er enige i at den nye hovedavtalen er blitt mer brukervennlig og et enklere verktøy, både for de sentrale hovedtariffpartene og de lokale partene i bedriftene.

I hovedavtaleforhandlingene 8. og 9. januar 2020 mellom Finansforbundet og Finans Norge ble partene enige om å nedsette partssammensatte utvalg som skulle foreslå ny struktur og språklige endringer i hovedavtalen, samt materielle endringer i hovedavtalens kapittel 4 - om tillitsvalgte, samarbeid, medinnflytelse og likestilling.

Hva betyr endringene?

Revisjonen innebærer en rekke forbedringer, blant annet:

  • Språklige forbedringer, samt en tydeligere og mer brukervennlig struktur
  • Styrker og bevisstgjør samarbeidsplikten mellom de lokale partene
  • Synliggjør hovedtariffpartenes ansvar på likestillingsarbeidet
  • Gir større fleksibilitet ved valg av tillitsvalgte og ved deltakelse i utvalg
  • Tydeliggjør medvirkningsretten ved innføring av nye eller endrede informasjonsteknologiske løsninger
  • Åpner for større fleksibilitet i forbindelse med opplæring av tillitsvalgte
  • Ved enighet mellom de lokale parter vil hovedverneombudet ha mulighet til å delta i tillitsutvalgets møter med ledelsen

Utvalgsarbeidet resulterte i et omforent endringsforslag til styrene i Finans Norge og Finansforbundet.

Endringene i den nye hovedavtalen gjelder fra 1. februar 2022 og løper ut 2023.

Ny hovedavtale og «avtalespeil» som gjør det enkelt å gjenfinne de ulike bestemmelsene i den gamle hovedavtalen i den nye avtalen