Digitale penger og realtidsbetaling

Publisert

Foto: Sveinung Sleire

Digitalisering av finansnæringen, rivende utvikling på betalingsområdet og Norges Banks arbeid med digitale penger var noen av hovedsakene på Finans Norges årlige Betalingsformidlingskonferanse. Norges Bank signaliserte på konferansen at den er ett steg nærmere deltakelse i et felles europeisk system for realtidsbetaling.

Temaet på årets Betalingsformidlingskonferanse den 4. november 2021 var de store endringene som er på gang innenfor betalingsformidling både nasjonalt og globalt - der private, digitale valutaer og digitale penger fra sentralbankene etter hvert skal konkurrere. Alt skal skje i realtid 24/7/365 på tvers av landegrenser når EUs Digitale Strategi skal realiseres innen 2024.

Kryptoaktiva og digitale sentalbankpenger

Visesentralbanksjef Ida Wolden Bache redegjorde for sentralbankens syn på kryptoaktiva, realtidsbetalinger og digitale sentralbankpenger. Ifølge Norges Bank er det lite sannsynlig at det vil skje en substitusjon av norske kroner med kryptovalutaer i overskuelig fremtid – mye av samme grunn som at utenlandske valutaer har beskjeden rolle i det norske betalingssystemet.

– Det er sterke krefter for endring i betalingssystemet. Endringene gir muligheter for bedre tjenester, men innebærer også noen risikoer. Vårt overordnede mål er et sikkert, effektivt og attraktivt betalingssystem i norske kroner også i fremtiden, sa Ida Wolden Bache i sitt innlegg på konferansen.

Norges Bank har i vel fire år utredet innføring av digitale sentralbankpenger i Norge. Sentralbanken vil i løpet av de neste to årene gjennomføre testing av ulike tekniske løsninger for digitale sentralbankpenger. Norges Bank har et uttalt ønske om å være i posisjon dersom det skulle bli behov.

Finans Norge har vært opptatt av at det gjennomføres en grundig utredning av digitale sentralbankpenger. En innføring av digitale sentralbankpenger kan være potensielt disruptivt, og kan være med på å endre innarbeidede roller i betalingsmarkedet. Det er derfor viktig å grundig vurdere samfunnsmessige implikasjoner.

Felles europeisk system for realtidsbetaling

Visesentralbanksjefen varslet at Norges Bank har besluttet at den skal forhandle med Den europeiske sentralbanken om norsk deltakelse i et felles system for realtidsbetalinger (TIPS). Slike betalinger er betalingstjenester som sikrer at mottaker får pengene direkte på konto kun sekunder etter at betalingen har skjedd.

– Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid med banknæringen i det videre arbeidet, sa Wolden Bache.

Finans Norge har vært opptatt av at det må være et sikkert og effektivt betalingssystem i Norge, og at infrastrukturen også i fremtiden må ha god støtte for realtidsbetalinger.

FLERE ARRANGEMENTER FRA FINANS NORGE

Se kurs og konferanser på Finans Norges nettsider