Vi gleder oss til å møte deg på årets Hvitvaskingskonferanse!

Arrangementet begynner om

  • 0dag
  • 0time
  • 0minutt

Program

DAG 1 – 9. november

10.00-10.35 Velkommen! Åpning av Hvitvaskingskonferansen 2023! 
v/Kari Olrud Moen, Adm. direktør i Finans Norge, Pål Lønseth, sjef i Økokrim, Per Mathis Kongsrud, direktør i Finanstilsynet samt konferansens ordstyrer Atle Roaldsøy, fagdirektør og advokat i Finans Norge.
10.35-11.15 Status fra Enheten for finansiell etterretning og Økokrim. 
v/Førstestatsadvokat Trude Stanghelle, EFE, Økokrim, Avdelingsdirektør for Etterretning og forebygging Lone Charlotte Pettersen.
11.15-11.45 Utviklingstrekk og fokusområder 
v/Brita Daae Hrenovica, Seksjonssjef, og Heidi Augestad Opsahl, Senior tilsynsrådgiver i Finanstilsynet

11.45-12.15 Kaffepause 

12.15-12.35 Aktuelle initiativer mot økonomisk kriminalitet 
v/Anders Schiøtz Worren, Avdelingsdirektør, Justis- og beredskapsdepartementet
12.35-13.05 Eiendomsmarkedet og hvitvasking - hva gjør eiendomsmeglerne?
v/Fagsjef Hanne Nordskog-Inger i Eiendom Norge og Senior tilsynsrådgiver i Finanstilsynet Arne Solberg, seksjon for eiendomsmegling og inkasso.

13.05-14.05 Lunsj

14.05-14.45 Globale sikkerhetsutfordringer – krevende navigasjon i vanskelig farvann 
v/Odin Johannessen, direktør Næringslivets sikkerhetsråd
14.45-15.00 Sanksjoner - ny frysveileder
v/Therese Simpson Johansen, Seniorrådgiver, og Mats Benestad, Fagdirektør, Utenriksdepartementet
15.00-15.15 Sanksjoner - etterlevelse og utfordringer
v/Kine Christophersen, Fagleder internasjonale sanksjoner, Group Compliance AML, ABC & Sanctions
15.15-15.35 EUs AML-Pakke – viktige endringer og mulige konsekvenser
v/Atle Roaldsøy, Fagdirektør og advokat i Finans Norge

15.35-16.05 Kaffepause 

16.05-17.00 Parallelle sesjoner:

1) Hvitvaskingsloven og finansiell inkludering
v/Anne-Marte Hee Teigmo, Seniorrådgiver og Jo Gjedrem, Seksjonssjef for Atferdstilsyn på bank- og forsikringsområdet, Finanstilsynet

2) Operasjonell tilnærming til vurdering av hvitvaskingsrisiko ovenfor kunder med virtuell valuta
v/Johanne Andresen, Manager Advisory, Risk consulting, KPMG

3) Hvitvasking i skadeforsikring 
v/Ole Hermansen, Direktør utredning, Gjensidige Group

17.00-18.00 After conference mingel og innsjekk på hotell
19.30-20.00 Aperitiff
20.00-01.00 Festaften med middag og underholdning


DAG 2 – 10. november

09.00-09.30 Terrorfinansiering – situasjonen i Europa, samt presentasjon av straffesak 
v/Kjersti Bagle, Leder Finansiell innhenting, PST
09.30-10.15 Moderne slaveri i Norge – arbeidslivets skyggeside 
v/Einar Haakaas, journalist og forfatter

10.15-10.45 Kaffepause og utsjekk 

10.45-11.15 Arbeidet med anti-hvitvasking i sparebank 
v/Hans Kristian Glesne, Adm. banksjef i Skue Sparebank
11.15-11.40 Kriminelles bruk av generativ kunstig intelligens 
v/Etterretningsleder Tina Tuff Michelsen og flerkildeanalytiker Joachim Hartgen-Sverdrup, Kripos NC3

11.40-12.05 Kaffepause 

12.05-12.45 Kontanter i den grensekryssende kriminelle økonomien 
v/Analytikere, Økokrim
12.45-13.30 Kunsten å være en god kollega - etisk og uetisk atferd på arbeidsplassen 
v/Forfatter og foredragsholder Per Henrik Stenstrøm
13.30-13.35 Oppsummering og takk for denne gang! 
v/Atle Roaldsøy, Finans Norge

13.35-14.30 Lunsj og vel hjem!

NB! Vi tar forbehold for eventuelle endringer i programmet.

Mann i hette. Bilde.

Hvitvaskingskonferansen 2023

Nordens største møteplass for arbeid mot hvitvasking og terrorfinansiering!