Webinar Arbeidsgiver:Innstramminger i innleiereglene – hva er bedriftenes alternativer fremover?

26. jan 2023, kl. 05.30–06.00

Regjeringen har vedtatt flere endringer i innleiereglene, og de fleste trer i kraft 1. april i år. I dette webinaret vil vi gjennomgå de viktigste lovendringene og se på hva som er bedriftenes alternativer fremover. Finans Norges arrangerer Teams-webinar for Finans Norges arbeidsgivermedlemmer.

Regjeringen har vedtatt flere endringer i innleiereglene:

  • Adgangen til innleie fra bemanningsforetak for arbeid av midlertidig karakter oppheves.
  • Det innføres en adgang til innleie av personer med spesialkompetanse som skal utføre rådgivnings- og konsulenttjeneste i klart avgrenset prosjekt.
  • Alle innleide får rett til fast ansettelse etter tre år, uavhengig av grunnlaget for innleie.
  • Grensen mellom innleie og entreprise justeres.   

Reglene trer i kraft 1. april 2023, men med overgangsregler i tre måneder.

Webinaret holdes av advokatene Marianne Pedersen og Katarina Lægreid Buzatu.

Det vil bli gjort opptak av webinaret som legges ut på Medlemssider arbeidsgiver.

For arbeidsgivermedlemmer

Dette medlemsmøtet er en del av møterekken "Arbeidslivet i finans" og er kun for Finans Norges arbeidsgivermedlemmer. Mail-invitasjon sendes ut til HR-kontaktene i disse bedriftene. Ledere med personalansvar kan melde sin interesse for deltakelse til arbgiv@finansnorge.no. Bedrifter som er interessert i arbeidsgivermedlemskap er velkommen til å henvende seg til oss via samme mailadresse.