Webinar arbeidsgiver: Oppdatert verktøykasse for inkludering, likestilling og mangfold

30. mar 2023kl. 10:30–11:00
Gratis
Flere glade mennesker som smiler til kamera.

Finans Norges og Finansforbundet har oppdatert verktøykassen for å hjelpe finansbedrifter med inkluderings-, mangfolds- og likestillingsarbeidet i sin virksomhet. På dette webinaret vil din medlemsbedrift få konkrete tips til eget mangfoldsarbeid. Finans Norges arrangerer Teams-webinar for Finans Norges arbeidsgivermedlemmer.

Gjennom verktøyene ønsker partene å øke finansnæringens evne til å tiltrekke seg, utvikle og ikke minst beholde talentfulle medarbeidere fra ulike bakgrunner og bidra til å skape en næring der alle føler seg sett, hørt og verdsatt.

I webinaret vil Finans Norges arbeidslivsavdeling v/ Frederick G. Hjertø og Mikkel Sunde Dragnes gjennomgå de nye oppdaterte verktøyene, hva de innebærer og komme med konkrete tips i mangfoldsarbeidet. I tillegg får vi med oss Christian Kongolo fra Finans4Alle, en organisasjon som jobber for en mer mangfoldig finansnæring i Norge. Han vil dele sine erfaringer og komme med tilbakemeldinger på partenes oppdaterte verktøykasse.

Det vil bli gjort opptak av webinaret som legges ut på Medlemssider arbeidsgiver (bak arbeidsgiverpålogging).

For arbeidsgivermedlemmer

Dette medlemsmøtet er en del av møterekken "Arbeidslivet i finans" og er kun for Finans Norges arbeidsgivermedlemmer. Mail-invitasjon sendes ut til HR-kontaktene i disse bedriftene. Ledere med personalansvar kan melde sin interesse for deltakelse til . Bedrifter som er interessert i arbeidsgivermedlemskap er velkommen til å henvende seg til oss via samme mailadresse.

  • Frederick G Hjertø
  • Spesialrådgiver