Webinar arbeidsgiver: Arbeidslivet i finans - statistikk

16. feb 2023, kl. 10.30–11.00
Digitalt

Den norske finansnæring sysselsetter nærmere 50 000 arbeidstakere. Svært få jobber deltid og midlertidigheten er lav. I dette webinaret vil du få den store fakta-gjennomgangen av finansnæringen. Finans Norges arrangerer Teams-webinar for Finans Norges arbeidsgivermedlemmer.

Næringen er produktiv, høykompetent og bidrar med fire prosent av fastlands Norges verdiskaping, men sysselsetter kun to prosent av landets sysselsatte. I dette webinaret vil du få en gjennomgang av hvilken statistikk arbeidslivsavdelingen i Finans Norge følger og formidler, som kan være til nytte for medlemsbedriftene.

Webinaret holdes av spesialrådgiver Frederick G. Hjertø.

Det vil bli gjort opptak av webinaret som legges ut på Medlemssider arbeidsgiver.

For arbeidsgivermedlemmer

Dette medlemsmøtet er en del av møterekken "Arbeidslivet i finans" og er kun for Finans Norges arbeidsgivermedlemmer. Mail-invitasjon sendes ut til HR-kontaktene i disse bedriftene. Ledere med personalansvar kan melde sin interesse for deltakelse til arbgiv@finansnorge.no. Bedrifter som er interessert i arbeidsgivermedlemskap er velkommen til å henvende seg til oss via samme mailadresse.