Webinar arbeidsgiver: Aktuelle problemstillinger rundt nytt innleieregelverk

17. aug 2023, kl. 10.30–11.00
Bilde. Tomt kontorlandskap.

På webinaret vil advokatene Marianne Pedersen og Katarina Lægreid Buzatu gi en statusoppdatering knyttet til lovendringene og se nærmere på praktiske problemstillinger vi har fått fra medlemmene om innleie.  

Opptak av webinaret vil bli publisert på Finans Norges medlemssider for arbeidsgivere.

For arbeidsgivermedlemmer

Dette medlemsmøtet er en del av møterekken "Arbeidslivet i finans" og er kun for Finans Norges arbeidsgivermedlemmer. Mail-invitasjon sendes ut til HR-kontaktene i disse bedriftene. Ledere med personalansvar kan melde sin interesse for deltakelse til arbgiv@finansnorge.no. Bedrifter som er interessert i arbeidsgivermedlemskap er velkommen til å henvende seg til oss via samme mailadresse.