Webinar arbeidgiver: FinAuts autorisasjonsordninger – relevante HR-problemstillinger

25. mai 2023, kl. 10.30–11.00

Vi tar for oss FinAuts autorisasjonsordninger, bransjenormen «God skikk» og reglene for melding av mulig brudd til FinAut. Finans Norge arrangerer Teams-webinar for Finans Norges arbeidsgivermedlemmer.

Vi vil også ta opp flere relevante problemstillinger som vi får fra medlemmene knyttet til autorisasjoner, og som oppstår ved ansettelse, underveis i arbeidsforholdet og ved avslutning av et arbeidsforhold.

Webinaret holdes av Marianne Pedersen og Katarina Lægreid Buzatu, sammen med Vibeke Høsteng i FinAut.

Opptak av webinaret vil bli publisert på Finans Norges medlemssider for arbeidsgivere.

For arbeidsgivermedlemmer

Dette medlemsmøtet er en del av møterekken "Arbeidslivet i finans" og er kun for Finans Norges arbeidsgivermedlemmer. Mail-invitasjon sendes ut til HR-kontaktene i disse bedriftene. Ledere med personalansvar kan melde sin interesse for deltakelse til arbgiv@finansnorge.no. Bedrifter som er interessert i arbeidsgivermedlemskap er velkommen til å henvende seg til oss via samme mailadresse.