Webinar arbeidsgiver: Håndtering av varslingssaker i finans

29. sep 2022, kl. 06.00–06.30
Digitalt

I dette webinaret får du praktiske råd om hvordan du håndterer varslingssaker i finans. Finans Norge arrangerer Teams-webinar for Finans Norges arbeidsgivermedlemmer.

Fafo lanserte 11. august 2022 sin rapport om hvordan arbeidsgivere i bl.a. finansnæringen opplever, vurderer og erfarer arbeidstakeres ytringsfrihet og varsling. I arbeidet med rapporten har ledere i finans blitt dybdeintervjuet om mulige dilemmaer som lederne står i, og hvordan de har erfart varslingssaker i virksomhetene.

Under lanseringen av rapporten ga Finansforbundet bedriftene i næringen ros for å ha på plass gode varslingsrutiner. Samtidig kom Finansforbundet med en oppfordring til næringen om å sette søkelyset på den praktiske håndteringen av varslingssaker ute i bedriftene og ivaretakelsen av de berørte ansatte.

I lys av dette vil vi i webinaret ta for oss arbeidsgivers plikter ved varsling og gi praktiske råd om håndtering av varslingssaker.

Webinaret holdes av advokatene Marianne Pedersen, Therese Høyer Grimstad og Katarina Lægreid Buzatu.

Det blir tatt opptak av dette webinaret som så vil bli lagt ut på webinarsidene vår (med logg inn).

For arbeidsgivermedlemmer

Dette medlemsmøtet er en del av møterekken "Arbeidslivet i finans" og er kun for Finans Norges arbeidsgivermedlemmer. Mail-invitasjon sendes ut til HR-kontaktene i disse bedriftene. Ledere med personalansvar kan melde sin interesse for deltakelse til arbgiv@finansnorge.no. Bedrifter som er interessert i arbeidsgivermedlemskap er velkommen til å henvende seg til oss via samme mailadresse.

Arbeidslivet i finans

Kommende medlemsmøte/Teams-webinar i møterekken «Arbeidslivet i finans» 

Torsdag 30. mars 10.30-11.00:
Mangfold på arbeidsplassen v/Frederick Hjertø og Mikkel Sund Dragnes
Fredag 28. april 14.00-14.30:
Tariffoppgjøret 2023 v/Therese Høyer Grimstad, Thomas Keiserud og Alexander A. Lange
Torsdag 25. mai 10.30-11.00:
Tema ikke fastsatt enda
Torsdag 15. juni 10.30-11.00:
Kompetanse (endelig tittel kommer) v/Frederick Hjertø og Katarina Lægreid Buzatu

Medlemsbedriftenes HR-kontakter får mail-invitasjon. Webinarene er også åpne for ledere med personalansvar i de bedriftene som er arbeidsgivermedlemmer. 
Kontaktperson: Katarina Lægreid Buzatu