Webinar arbeidsgiver: Advarsel i arbeidsforhold

9. mar 2023kl. 05:30–06:00
Digitalt Påmeldingsfrist Alle Finans Norges arbeidgivermedlemmer har fått mailinvitasjon. Dersom andre ønsker å delta, send en mail til . Teams-webinaret er gratis.
Foto: Murrstock/AdobeStock

Advarsel er et virkemiddel arbeidsgiver kan bruke for å korrigere arbeidstakers adferd eller arbeidsutførelse. Advarsel er ikke lovregulert, og det er mange som er usikre på når advarsel kan gis, hvilke saksbehandlingsregler som gjelder og hva rettsvirkningen er. Finans Norge arrangerer Teams-webinar for Finans Norges arbeidsgivermedlemmer.

Hva er for eksempel forholdet mellom advarsel og oppsigelse? Hva skal en advarsel inneholde, hvor lenge kan den oppbevares og hva skjer hvis den ansatte ikke godtar advarselen?

Vi gir deg oversikten, og også noen praktiske tips.

Webinaret holdes av advokatfullmektig Pål Viksmoen og advokat Therese Høyer Grimstad.

Det blir gjort opptak av medlemsmøtet.

For arbeidsgivermedlemmer

Dette medlemsmøtet er en del av møterekken "Arbeidslivet i finans" og er kun for Finans Norges arbeidsgivermedlemmer. Mail-invitasjon sendes ut til HR-kontaktene i disse bedriftene. Ledere med personalansvar kan melde sin interesse for deltakelse til . Bedrifter som er interessert i arbeidsgivermedlemskap er velkommen til å henvende seg til oss via samme mailadresse.

Arbeidslivet i finans

Kommende medlemsmøte/Teams-webinar i møterekken «Arbeidslivet i finans» 

Torsdag 30. mars 10.30-11.00:
Mangfold på arbeidsplassen v/Frederick Hjertø og Mikkel Sund Dragnes
Fredag 28. april 14.00-14.30:
Tariffoppgjøret 2023 v/Therese Høyer Grimstad, Thomas Keiserud og Alexander A. Lange
Torsdag 25. mai 10.30-11.00:
Tema ikke fastsatt enda
Torsdag 15. juni 10.30-11.00:
Kompetanse (endelig tittel kommer) v/Frederick Hjertø og Katarina Lægreid Buzatu

Medlemsbedriftenes HR-kontakter får mail-invitasjon. Webinarene er også åpne for ledere med personalansvar i de bedriftene som er arbeidsgivermedlemmer. 
Kontaktperson: 

  • Therese Høyer Grimstad
  • Direktør arbeidsliv / advokat MNA