Sparebankdagene 2022

31. okt 2022 til 2. nov 2022
Kilden teater og konserthus, Sjølystveien 2, 4610 Kristiansand

Sparebankforeningen inviterer til årets Sparebankdager i Kristiansand 31. oktober - 2. november. Tradisjonen tro legger vi til rette for en kombinasjon av faglig og sosialt påfyll gjennom spennende innledninger, dialog på tvers av næringen og god tid til uformell erfaringsutveksling.

Se detaljert program under. 

Om programmet: 1. november

09.00-09.05        Velkommen
v/styreleder Sparebankforeningen Geir Bergskaug

09.05-09.10        Åpning av Sparebankdagene 2022
v/ordfører Kristiansand kommune Jan Oddvar Skisland

09.10-09.30       Hvorfor og hvordan er regjeringen opptatt av å legge til rette for sterke lokal- og regionbanker?
v/ Geir Indrefjord, statssekretær Finansdepartementet

09.30-09.45       En reise for norske sparebanker igjennom 200 år
v/ partner Arctic Securities Jon Gunnar Pedersen

09.45-10.15       Panelsamtale: Hva er fremtidens sparebank?
Omstilling, teknologi og nye konsepter
v/ direktør Sandnes Sparebank Trine Stangeland,
direktør Bulder Bank Torvald Kvamme,
partner Arctic Securities Jon Gunnar Pedersen,
styreleder Sparebankforeningen Geir Bergskaug
Ordstyrer: administrerende direktør Finans Norge Idar Kreutzer

10.15-10.40        Kaffepause

10.40-11.00        Hvordan vil energinasjonen Norge passe inn i det store     bildet?
v/ Vice President Rystad Energy Vegard Wiik Vollset

11.00-11.20        Makroøkonomisk utvikling og fremtidsutsikter – og
hvordan påvirker dette sparebanksektoren?
v/ sjeføkonom SpareBank1 SR-Bank Kyrre Knudsen

11.20-11.50        Samtale på scenen: Hvorfor går Finans Norge og
NHO sammen, og hvordan vil dette påvirke sparebankene?
v/ administrerende direktør i Finans Norge Idar Kreutzer,
direktør for strategi, medlem og organisasjon i NHO Kristian Enger, konsernsjef Eika Gruppen Hege Toft Karlsen, konsernsjef SpareBank 1 Østlandet Richard Heiberg
Ordstyrer: kommunikasjonssjef Finans Norge Sveinung Sleire

11.50-12.50        Lunsj

12.50-13.00        Kulturelt innslag med Kilden

13.00-13.20        Finanstilsyn og sparebanker i endring
v/ avdelingsdirektør i Finanstilsynet Ann Viljugrein

13.20-13.40        Finanstilsynet i en ny tid – arbeidet med utkast til ny lov
v/ utvalgsleder for Finanstilsynslovutvalget Endre Skjørestad

13.40-14.10        Panelsamtale: Hvorfor er forutsigbarhet og
Finanstilsynets rolle viktig for sterke sparebanker?
v/ konsernsjef SpareBank 1 SR-Bank Benedicte Fasmer,
viseadministrerende direktør Arctic Securities Fridtjof Berents,
avdelingsdirektør i Finanstilsynet Ann Viljugrein.
Ordstyrer: direktør bank og kapitalmarked, Finans Norge Erik Johansen

14.10 - 14.40      Kaffepause

14.40-15.00        EUs grønne giv og bærekraftig finans
v/ EUs ambassadør  til Norge Nicolas de la Grandeville

15.00-15.30        Hvordan kan effektivt samarbeid med Eksfin styrke sparebankenes kraft i omstillingen?
v/ administrerende direktør Sparebanken Vest Jan Erik Kjerpeseth,
avdelingsdirektør Eksfin Ivar Rekve

15.30-15.55        Panelsamtale: Hvordan tar sparebankene sterkere posisjoner som byggere av et bærekraftig samfunn?
v/ leder for bærekraft SpareBank 1 Østlandet Karoline B. Hjertø, konserndirektør samfunn og bærekraft Eika Gruppen Marianne Groth, bærekraftansvarlig Sparebanken Sør Magne Kvaslerud
Ordstyrer: fagsjef bærekraft i Finans Norge Kristian Ruth

15.55-16.00        Avslutning og praktisk informasjon

Har du spørsmål? 

Har du spørsmål om påmelding eller annet praktisk, vennligst ta kontakt med Hanne Berntsen på e-post: hanne.berntsen@finansnorge.no

For spørsmål om faglig innhold, venligst ta kontakt med Sveinung Sleire på e-post: sveinung.sleire@finansnorge.no

Velkommen til Sparebankdagene 2022!