Naturrisiko i finans: Hvordan påvirkes finansnæringen?

8. des 2022, kl. 09.00–10.30
MUNCH, Edvard Munchs plass 1, Oslo

Tap av natur og biologisk mangfold utgjør en finansiell risiko som både næringslivet og finansnæringen må forholde seg til. Hvordan skal finansnæringen forholde seg til denne risikoen? Finans Norge, WWF og Deloitte lanserer 8. desember en rapport som analyserer hvordan naturrelaterte risikoer påvirker norsk finansnæring og finansinstitusjoner.

Se opptak av arrangementet her: https://players.brightcove.net/5756059951001/default_default/index.html?videoId=6317338328112 

Naturen er avgjørende for vår evne til verdiskapning og ivaretakelsen av et velfungerende samfunn. Finansnæringen må forholde seg til naturrisiko, og derfor har Finans Norge, Verdens naturfond (WWF) og Deloitte gått sammen om en rapport som analyserer hvordan naturrisiko påvikrer norsk finansnæring og rapporten vil gi anbefalinger for hvordan de ulike bransjene i finansnæringen skal betrakte naturrisiko. 

Bli med på Munch den 8. desember når vi lanserer rapporten som vil gi anbefalinger om hva næringen i tiden fremover kan foreta seg for å møte stadig strengere krav. 

Program:

14.00 – 14.05: Introduksjon og velkommen

v/ Finans Norge, WWF og Deloitte

14.05 – 14.15: Regjeringens arbeid med naturrisiko

v/ Ragnhild Sjoner Syrstad, statssekretær, Klima- og miljødepartementet

14.15 – 14.20: Naturrisiko og finanssektorens rolle

v/ Idar Kreutzer, administrerende direktør, Finans Norge

14.20 - 14.25: Naturen på dagsorden

v/ Else Hendel, assisterende generalsekretær, WWF

14.25 – 14.40: Presentasjon av rapporten og konkrete anbefalinger til bransjen

v/ Anders Magnus Løken, leder klima- og bærekraftstjenester. Deloitte

14.40 – 15.15: Panelsamtale med deltakere fra finansbransjen

v/ Emine Isciel, fagdirektør klima- og miljø, Storbrand, Karoline Bakka Hjertø, leder bærekraft, Sparebank1 Østlandet. Jørgen Kjetil Knudsen, bærekraftsanalytiker, Gjensidige

15.15 – 15.25: Spørsmål og svar fra salen, og avrunding 

Vi ses 8. desember!

Har du spørsmål om arrangementet, så ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver Ingvild Kirkedam i Finans Norge på e-post ingvild.kirkedam@finansnorge.no eller manager Marianne Solli Løken i Deloitte på e-post msolli@deloitte.no.

Velkommen til rapportlansering 8. desember!