Kurs i praktisk markedsføringsrett 2022

12. mai 2022, kl. 06.00–12.00
Bjørvika Konferansesenter, Dronning Eufemias gate 6A, 0191 Oslo Kr. 2.800,- inkl. lunsj

Det er mange regler å forholde seg til for den som driver med markedsføring, salg og kommunikasjon i en finansbedrift. Finans Norge ønsker derfor å invitere til kurs i praktisk markedsføringsrett den 12. mai. Kurset vil gi deg en grundig gjennomgang av de viktigste markedsføringsreglene. Målgruppen for kurset er ansatte som jobber med markedsføring, salg og kommunikasjon, men er også godt egnet for jurister.

I år får vi besøk av både Forbrukertilsynet og Finanstilsynet. De kommer til å presentere hva tilsynene er spesielt opptatt av nå, og fortelle litt om hvordan de jobber.

Nytt hovedtema i år er bærekraft, dvs. hvilke regler som kommer til anvendelse dersom man benytter begreper som «bærekraftig», «grønn» eller «etisk» i markedsføring. Her kommer vi også inn på hvilken betydning taksonomien og offentliggjøringsforordningen vil ha i denne sammenhengen. Forbrukertilsynet vil også fortelle om sitt tilsyn med åpenhetsloven.

Det vil også bli en oppfriskning av mer tradisjonelle temaer, som markedsføring av kreditt, herunder bilfinansiering, og reglene for bruk av agenter, affiliates og whitelabels. I tillegg blir det en bolk om direkte markedsføring.

Program

09.30-10.00 Kaffe og registrering

10.00-10.05 Velkommen!
v/ Gry Nergård, Finans Norge

10.05-10.35 Forbrukertilsynet og Finanstilsynet: Presentasjon av tilsynene og lovgivningen – hva er de opptatt av nå? Og hvordan jobber de?
v/ Jo Gjedrem, Finanstilsynet og Tonje Drevland, Forbrukertilsynet

10.35-11.15 Markedsføring av kreditt
v/ Kamilla Hjortmo, Forbrukertilsynet med ev. kommentarer fra Finanstilsynet

11.15-11.45 Markedsføring av bilfinansiering
v/ Kamilla Hjortmo, Forbrukertilsynet

11.45-12.30 Lunsj

12.30-13.00 Markedsføring gjennom agenter, affiliates og whitelabels
v/ Kamilla Hjortmo, Forbrukertilsynet med ev. kommentarer fra Finanstilsynet

13.00-13.45 Direkte markedsføring
v/ Ida Sofie S. Krakeli, Forbrukertilsynet

13.45-14.00 Kaffepause

14.00-14.40 Bruk av bærekraftpåstander i markedsføring
v/ Tonje Drevland, Forbrukertilsynet  

14.40-14.55 Bransjestandard for markedsføring av verdipapirfond, særlig med fokus på bærekraftspåstander
v/ Geir-Arne Nyborg, VFF

14.55-15.10 Samtale: Tilsynene om taksonomien og offentliggjøringsforordningen
v/ Tonje Drevland, Forbrukertilsynet og Jo Gjedrem, Finanstilsynet

15.10-15.40 Åpenhetsloven
v/ Bente Øverli, Forbrukertilsynet

15.40-16.00 Avslutning og vel hjem!
v/ Gry Nergård, Finans Norge

Vi tar forbehold om eventuelle endringer i programmet. 

 

Har du spørsmål?

For spørsmål om påmelding og annet praktisk, vennligst ta kontakt med Hanne Berntsen på e-post hanne.berntsen@finansnorge.no 

For spørsmål om faglig innhold, vennligst ta kontakt med Gry Nergård på e-post gry.nergard@finansnorge.no 

 

Det er satt av god tid til spørsmål underveis i kurset, så vi håper dere vil delta aktivt! Vel møtt! 

Villedende markedsføring av rentefordel ved billån

Forbrukertilsynet har kommet frem til at flere bilannonser med kampanjerenter bryter med loven. Disse annonsene gir inntrykk av at det tilbys en kampanjerente med fast rente de første årene av lånets løpetid, selv om renten i realiteten er flytende hele perioden.

Forbrukertilsynet: Svært problematisk å markedsføre fond med påstanden «bærekraftig»

– Vi ser at enkelte fond i dag blir markedsført med påstander om «bærekraftig» fond – dette er i utgangspunktet svært problematisk sett opp mot gjeldende regelverk, sier Tonje H. Drevland, seksjonssjef ved tilsynsavdelingen i Forbrukertilsynet.