Kurs for saksbehandlere innen skadeforsikring

15. des 2022, kl. 04.00–11.00
Finansnæringsens hus, Hansteensgate 2, Oslo. Kursavgiften er kr 1.850

Kurs for saksbehandlere innen skadeforsikring

Hensikten er å gi saksbehandlere i de forskjellige selskapene en generell og rettet innføring i hvordan forsikringssvindel forsøkes gjennomført i næringen, og på den måten bidra til at flest mulige mistenkelige saker blir gjenstand for videre vurdering.

Det blir gjennomført en generell undervisning i juridiske forhold, hvitvasking og innen teknisk utredning. Videre bli det gitt opplæring i hvilke typer svindelmetoder som benyttes, innenfor følgende kategorier:

  • Reiseforsikring
  • Innbo-/verdigjenstander og bygning-/fritidsbolig
  • Bil/fritidsbåt/motorsykler

Undervisningen gjennomføres med representanter fra de forskjellige selskapene og er selskapsnøytralt.

Kurset har en fellesdel og deretter en gruppedeling i et tema, se program.

På påmeldingsskjemaet bes det påført i hvilken gruppe man ønsker deltagelse.

Etter kursets gjennomføring vil det bli utstedt et kursbevis.

Eventuelle spørsmål om kurset kan rettes til Harald Bjerke, harald.bjerke@finansnorge.no/ Kjersti A. Mehus, kjersti.mehus@finansnorge.no.

Program

08:45 – 09:00

Oppmøte/registrering

Lett servering

09:00 - 09:15

Velkommen

Harald Bjerke, Finans Norge Forsikringsdrift

09:15 - 10:15

Samarbeid skadebehandler/utreder

Espen Norenberg Olsen, Gjensidige

10:15 - 11:15

Teknisk utredning

Rune S. Nielsen, Gjensidige

11:15 - 12:00

Lunsj

 

12:00 - 12:45

Hvitvasking

Morten Eckbo Brinker, Fremtind

12:45 - 13:45

Søk på internett

Eivind Sverdrup, DNB Liv

13:45 - 14:00

Pause – forflytting til grupperom

 

14:00 - 16:00

Innbo/verdigjenstander

Klaus Martin Arnesen, Fremtind

14:00 - 16:00

Bil og fritidsbåt

Jens Christian Tvede, Storebrand

14:00 - 16:00

Reiseforsikring

Tine Heldal, Frende

16:00 - 16:10

Avslutning – takk for oss

Kjersti Mehus, Finans Norge Forsikringsdrift