Kommunikasjonsseminaret 2022

3. nov 2022 til 4. nov 2022
Bjørvika Konferansesenter, Dronning Eufemias gate 6A, 0191 Oslo kr 2.000,- eks mva Påmeldingsfrist Kommunikasjonsseminaret 2022 er nå vel over. Tusen takk til alle som bidro til et godt og spennende program, og til alle dere som deltok!

4. november inviterer Finans Norge til vårt årlige kommunikasjonsseminar på Bjørvika konferansesenter. I en tid preget av fake news, økt cyberrisiko, usikre økonomiske tider vil vi diskutere hvordan en best kommuniserer i krisetider. I tillegg vil vi diskutere nærmere hvordan finansnæringen håndterer at deler av befolkningen ikke føler at finansnæringen er der for dem. Vi vil også ha en samtale med NHO om forventningene om samarbeidet mellom NHO og Finans Norge, når Finans Norge går inn i NHO ved årsskiftet.

Program

Ordstyrer: Jan Erik Fåne, Finans Norge 

09.00-09.30 Registrering og kaffe

09.30-09.35 Velkommen til høstens kommunikasjonsseminar
                      v/ ordstyrer Jan Erik Fåne, Finans Norge

Deltema 1: Kommunikasjon i krigstider
Russlands krigføring i Ukraina er også en propaganda- og kommunikasjonskrig. Og den ser ut til å bli langvarig. Den geopolitiske usikkerheten og konsekvensene er store. Krisetider er kommunikasjonstider. Krigen involverer trollfabrikker, falske nyheter og forsøk på cyberangrep. Hvordan forholder vi oss til dette?

09.35- 09.50 Når cyberangrepet blir et faktum – åpenhet eller ei? 
                       v/ Halvor Molland, Norsk Hydro

09.50-10.05 Finansnæringens cyberstrategi – en løypemelding
                      v/ Tom Staavi, Finans Norge

10.05-10.20 Krigspropaganda, fake news, påvirkning – hvordan forholder vi oss til det?
                      v/ Anders Romarheim, senter for internasjonal sikkerhet ved Forsvarets Høyskole

10.20-10.35 Benstrekk

Deltema 2: Kommunikasjon i økonomisk krisetid
Strømprisene er rekordhøye, det er inflasjon, og rentene stiger for første gang på mange år. Nordmenns forventinger til egen og landets økonomi har aldri vært lavere. Vi har en generasjon som aldri har opplevd renteøkninger og økonomiske nedgangstider. Når vil finansnæringen bli møtt med konsekvensene av dette, og hvor forberedt er vi på å takle situasjonen?

10.35-10.50 Usikkerhet og stigende levekostnader – hvor godt stilt er norske
                      husholdninger?

                      v/ Christian Poppe, SIFO

10.50-11.15 Panelsamtale: Hvordan møter vi kundene i økonomiske krisetider?
                      v/ ordstyrer Jan Erik Fåne, Finans Norge 
                      Lene Drange, Luksusfellen, Inkassoregisteret
                      Kjell Inge Bækken, Sparebank1Østlandet
                      Tommy Grav, NAV
                      Magnus Solstad, Kredinor

11.15-12.15 Lunsj 

Deltema 3: Krisetider øker utenforskap
Utenforskap øker i krisetider: flere får ikke tilgang til, eller velger bort, finansnæringen. Det blir vanskeligere å få lån og forsikring og sparing nedprioriteres. Hvordan møter vi de som ikke er digitale? Hva er risikoen hvis vi feiler? Økt svindel, omdømme, strengere regelverk?

12.15-12.35 Samtale: Bidrar vi til å øke utenforskapet?
                      v/ ordstyrer Jan Erik Fåne, Finans Norge 
                      Derya Incerdursun, Nordea
                      Karoline Høiby, If
                      Roar Rambøl Hillestad, Eiendomsfinans

12.35-12.50 Hvordan møter vi de som ikke er digitale uten å bremse den teknologiske
                     utviklingen?

                     v/Gry Nergård, Finans Norge

12.50-13.10 Olga-saken fra et kommunikasjonsperspektiv?
                      v/ Bjørnar Mickelson, Sparebank1Østlandet

13.10-13.30 Benstrekk

Deltema 4: Finansnæringen og NHO

13.30-13.50 Samtale mellom NHO og Finans Norge
                     v/ Nina Kraugerud Ertzaas, kommunikasjonsdirektør NHO og
                     Jan Erik Fåne, kommunikasjonsdirektør Finans Norge

13.50-14.00 Avslutning 
                     v/ ordstyrer Jan Erik Fåne, Finans Norge 

NB. Vi tar forbehold om eventuelle endringer i programmet 

Har du spørsmål?

For spørsmål om påmelding og annet praktisk, vennligst ta kontakt med Pia Litleskare på epost: pia.litleskare@finansnorge.no

For spørsmål om faglig innhold, vennligst ta kontakt med Lillian Andenæs på e-post lillian.andenes@finansnorge.no

 

Vel møtt til Kommunikasjonsseminaret 2022!