Hvordan treffer rapporteringskrav på bærekraft små og mellomstore bedrifter?

13. sep 2022, kl. 04.00–05.30
Middelthuns gate 27 eller digitalt Påmeldingsfrist Arrangementet er gratis.

Bærekraftsrapportering er noe som kommer med full fart og som mange SMB'ere er opptatt av, men kanskje ikke godt nok forberedt på. Finans Norge og NHO inviterer til seminar for å hjelpe små – og mellomstore bedrifter i jungelen av rapporteringskrav, hvor vi snakker om hvordan disse kan være relevante for dere.

Det kommer flere krav som retter seg mot store selskaper, blant annet EUs direktiv om Corporate Sustainability og ny norsk lov om åpenhet med rapportering på politikk, risiko, aktiviteter og resultater, og taksonomien for bærekraftig finans. Disse kan medføre krav også til rapportering og dokumentasjon fra underleverandørene. Videre vil Sustainable Product Policy (PEF), et nytt produktrapporteringsrammeverk i EU, kreve livsløpsanalyse og dermed dokumentasjon fra underleverandører. Og selv om en SMB ikke skulle være berørt av formelle krav, kan det være forventninger fra kunder, banker og andre om bærekraftsinformasjon fra bedriften.

Disse rapporteringskravene vil kreve ressurser, men hva er den direkte nytteverdien for din bedrift? Grønn omstilling er viktig, men hvordan kan det gjøre deg bedre som bedrift og hva er relevansen for dine varer og tjenester?

Med dette som bakteppe inviterer Finans Norge og NHO til seminar for å hjelpe små – og mellomstore bedrifter i jungelen av rapporteringskrav, hvor vi snakker om hvordan disse kan være relevante for dere.

Program

08.00-08.15   FinansNorges klimaveikart
Agathe Schjetlein, bærekraftsdirektør, Finans Norge

08.15 – 08.30   Regelverk på bærekaftsrapportering som kommer, og kort om relevans for SMB, hva slags metodikk finnes?
Nina Lillelien, seniorøkonom, NHO

08.30 – 08.45   Hvilke forventninger har vi til våre leverandører på bærekraftsrapportering?
Catharina Bjerke, bærekraftsdirektør, Veidekke

08.45 – 09.05    Hvordan kan små og mellomstore bedrifter jobbe effektivt og gjør seg nytte av god bærekraftsrapportering?  
Tips og råd fra 2 bedrifter med erfaring 

09.05 – 09.15    Hva slags krav kommer i offentlige anskaffelser? Blir det et taksonomikrav i offentlige anskaffelser?
Arnhild Dordi Gjønnes, NHO

09.15 – 09.30    Hva er et grønt lån (herunder taksonomirelaterte lån)? Hvilke fordeler ligger i det, og hvordan kvalifiserer man til det?
Line Asker, DnB