Fagwebinar bærekraftig finans 2022

3. nov 2022, kl. 05.00–07.30
Digitalt

Finans Norge inviterer til fagwebinar der du får en grundig oppdatering på aktuelt regelverk innen bærekraftig finans. De siste årene har vi sett en rekke nye regelverk bli innført, i tillegg til innføring av bærekraftrelaterte krav i eksisterende regelverk. Vi nærmer oss nå ikrafttredelse av flere av disse regelverkene, og fagwebinaret vil gi deg en oversikt over hva noen av disse nye lovkravene betyr i praksis. Vel møtt til digitalt fagwebinar 3. november!

Om programmet:

Årets fagwebinar vil dekke tre ulike temaer som er spesielt aktuelle innen bærekraftig finans. Først vil vi få en oppdatering på det nye rapporteringsdirektivet for bærekraftinformasjon (CSRD) og arbeidet med gjennomføring av direktivet i Norge. Vi vil også få mer informasjon om hva som ligger i de nye rapporteringskravene, spesielt de obligatoriske europeiske rapporteringsstandardene (ESRS). De nye rapporteringskravene er omfattende og krevende, og det vil være meget nyttig for medlemmene å være oppdatert i god tid før kravene trer i kraft.

Videre får vi en oppdatering på endringene i MiFID II-regelverket, og hvordan ESG og bærekraft kommer inn som en del av regelverket. Dette gir nye utfordringer for finansforetakene, og det kommer tilsvarende endringer i forsikringsdistribusjonsdirektivet (IDD) og Solvens II-regelverket. 

Til slutt dykker vi dypere i skadeforsikring i taksonomien og hvordan skadeforsikring passer inn i arbeidet med klimatilpasning og taksonomirammeverket. Vi vil også høre hvordan skadeforsikringsaktivitetenes tekniske kriterier kan operasjonaliseres.

Program: 

Ordstyrer: Simen Kristiansen, Finans Norge 

Del 1 – Nye krav til bærekraftrapportering og standardisering av rapporteringen
10.00-10.05     Velkommen
                          v/ Simen Kristiansen, Fagsjef bærekraftig finans i Finans Norge

10.05-10.30      Det nye rapporteringsdirektivet CSRD og gjennomføring i Norge
                           v/ Marion Remøy, Leder Fiskeri & Havbruk i Sparebanken Vest

10.30-11.00       Oversikt over europeiske rapporteringsstandarder (ESRS)
                            v/ Kjersti Okstad Kirkeby, Fagdirektør selskapsrapportering og bærekraft i
                            Revisorforeningen

11.00-11.05     Benstrekk

Del 2 – ESG og bærekraft i MiFID II
11.05-11.25      Status og utfordringer knyttet til gjennomføring av MiFID II-regelverket 
                           v/ Angela Nygaard, Juridisk direktør i VPFF

11.25-11.35     Samtale 
                          v/Angela Nygaard, Juridisk direktør i VPFF og Simen Kristiansen, Fagsjef
                           bærekraftig finans i Finans Norge

11.35-11.40     Benstrekk

Del 3 – Skadeforsikring i EU-taksonomien
11:40-11:55      Skadeforsikring, klimatilpasning og samarbeid mellom
                           skadeforsikringsbransjen og offentlige myndigheter
                            v/ Torunn Brånå, Fagsjef klima og bærekraft i KLP Skadeforsikring

11:55-12:10       Operasjonalisering av taksonomiens tekniske kriterier for skadeforsikring
                             v/ Jørgen Kjetil Knudsen, Bærekraftanalytiker i Gjensidige

12:10-12:25       Samtale
                            v/ Torunn Brånå, Fagsjef klima og bærekraft i KLP Skadeforsikring, Jørgen Kjetil
                             Knudsen, Bærekraftanalytiker i Gjensidige og Simen Kristiansen, Fagsjef
                             bærekraftig finans i Finans Norge

12:25-12:30       Avslutning
                            v/ Simen Kristiansen, Fagsjef bærekraftig finans i Finans Norge

NB. Vi tar forbehold om eventuelle endringer i programmet

Delta aktivt under arrangementet

Send gjerne inn spørsmål underveis i webinaret. Dette gjør du enkelt gjennom meldingsfunksjonen som du finner på samme side som live-streamen. Vi vil gjøre vårt beste for å besvare spørsmålene som kommer inn, men vi kan dessverre ikke garantere at vi rekker å ta med alle. Spørsmålene dine vil ikke være synlige for noen andre enn arrangørene. Skriv gjerne hvem av foredragsholderne du retter spørsmålet ditt til.

NB. Meldingsfunksjonen er en enveis-kommunikasjonskanal og er kun ment til å sende inn spørsmål til møteleder/foredragsholdere. Hvis henvendelsen gjelder eks. tekniske spørsmål, ber vi deg om å sende det til event@finansnorge.no

Praktisk gjennomføring

Webinaret sendes direkte fra studio i Oslo. Lenke til deltakelse via live-stream vil bli sendt ut til alle påmeldte dagen i forkant kl. 15.00. Lenken er knyttet opp til din personlige påmelding og vil være passordbelagt.

Presentasjoner som er blitt godkjente for deling, vil dere finne igjen på arrangementets hjemmeside i etterkant. 

Lurer du på noe?

For spørsmål knyttet til arrangementet, samt påmelding og annet praktisk, vennligst ta kontakt med Marielle Arvesen på e-post: marielle.arvesen@finansnorge.no

Vel møtt til webinar!