Fagseminar krisehåndtering 2022

30. nov 2022, kl. 05.00–10.00
Finansnæringens Hus, 6. etg. Hansteens gate 2, 0253 Oslo kr 3.100,- (mva vil tilkomme på servering)

Finans Norge, i samarbeid med Finanstilsynet, Norges Bank og Bankenes sikringsfond inviterer til fagseminar om krisehåndtering av banker i Norge. Seminaret finner sted hos Finans Norge i Hansteensgate 2, Oslo.

Om programmet

I løpet av dagen vil du som deltager få en oversikt over det gjeldende regelverket for krisehåndtering av banker i Norge og hvordan en krisehåndtering gjennomføres av de ulike involverte partene. Bankene vil få informasjon om hvilke oppgaver de har i forbindelse med krisehåndtering, både under gjennomføring av en krisehåndtering, men også forhold som må være på plass som forberedelse til krisehåndtering. Det vil bli viet tid til å gjennomgå Finanstilsynets forventninger til bankenes arbeid med krisehåndterbarhet, jf. EBAs retningslinjer, samt Norges Banks arbeid ifbm. likviditet under resolusjon. Forholdet mellom krisehåndtering og avvikling under offentlig administrasjon vil bli belyst, og Bankenes sikringsfond vil gi en redegjørelse for erfaringer fra deres håndtering av Optin Bank-caset.

Program

Ordstyrer:  Joar Johnsen, analysesjef, Finans Norge

10.00-10.15: Velkommen og oversikt over gjeldende regelverk
v/ Joar Johnsen, analysesjef, Finans Norge
 
10.15-11.00: Gangen i en krisehåndtering
v/ Knut Lykke, senior tilsynsrådgiver, og Ole-Jørgen Karlsen, seksjonssjef, seksjon for krisehåndtering i Finanstilsynet

11.00-11.45: Lunsj 

11.45-12.30: Forberedelser til krisehåndtering
- Gjenopprettingsplan

v/ Josefine Wilberg, rådgiver, seksjon for mellomstore og små banker i Finanstilsynet

Krisetiltaksplan og bankenes bidrag til å utarbeide denne
v/ Katja Knudsen, seniorrådgiver, og Ida Marie Hestdahl Kristiansen, seniorrådgiver, seksjon for krisehåndtering i Finanstilsynet
                           
12.30-13.00: Pant for S-lån - Likviditetsstøtte under krisehåndtering 
v/ Olaug Risting Stemsrud, seniorrådgiver, Norges Bank

13.00-13.20: Pause 

13.20-13.50: Optin Bank ASA UOA – utbetaling av garanterte innskudd
v/ Stig Helberg, administrerende direktør i Bankenes Sikringsfond

13.50-14.35: Retningslinjer for krisehåndterbarhet 
v/ Tore Fugelsnes, tilsynsrådgiver, seksjon for krisehåndtering i Finanstilsynet

14.35-14.45: Avslutning 
v/ Joar Johnsen, analysesjef, Finans Norge

NB. Vi tar forbehold om eventuelle endringer i programmet

Målgruppe

Ansatte i banker som har fått eller forventes å få MREL-krav, med ansvar for krisehåndtering eller funding/risikostyring. Andre markedsaktører med interesse for krisehåndtering av banker.

Praktiske oplysninger

Fagseminar krisehåndtering arrangeres i år hos Finans Norge, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til vårt kurs- og konferansesenter i 6. etasje i Finansnæringens hus. Det vil bli skiltet i resepsjonen, og registrering vil foregå i 6. etasje fra kl. 09.30. 

Vi har kun et begrenset antall plasser, så vi anbefaler å være tidlig ute med din påmelding hvis du vil sikre deg en billett ink. lunsj på dette fagseminaret. 

Presentasjoner som er godkjent for deling, vil i etterkant av arrangementet legges ut på nettsiden til arrangementet. 

Har du spørsmål?

For spørsmål om påmelding eller annet praktisk, vennligst ta kontakt med Marielle Arvesen, på e-post marielle.arvesen@finansnorge.no

For spørsmål om faglig innhold, vennligst ta kontakt med Joar Johnsen, på e-post joar.johnsen@finansnorge.no

Vel møtt til Fagseminar krisehåndtering!

PRESENTASJONER