Åpent informasjonsmøte om syke- og uføreopplysninger

20. jan 2022 til 20. jan 2023
Digitalt Påmeldingsfrist Påmeldingsfrist: 18.01.22Møtet er åpent (gratis) og påmeldte deltakere vil motta Teams-invitasjon

Bits AS og Finans Norge har gleden av å invitere til åpent informasjonsmøte om digital utveksling av syke- og uføreopplysninger fra NAV.

Tema som blir belyst i informasjonsmøtet:

  • Hvordan fungerer løsningen og hvem kan hente syke- og uføreopplysninger fra NAV?
  • Hvordan gå frem for å ta løsningen i bruk og hva kreves av selskapene?
  • Hva koster det å koble seg til løsningen og å bruke den?
  • Erfaringer fra NAV og aktører som har tatt løsningen i bruk

Det er etablert en løsning som gjør at alle forsikringsselskaper / pensjonsleverandører kan utveksle syke- og uføreopplysninger fra NAV heldigitalt. Ved å ta denne løsningen i bruk kan oppgjørsbehandlingen effektiviseres, og behandlingstiden av en oppgjørssak kan dermed reduseres betydelig. Noen selskaper har allerede tatt løsningen i bruk og kan dele foreløpige erfaringer med bruk av løsningen.

Bruk av samtykkeløsningen for å innhente opplysninger fra NAV kan benyttes til å behandle søknader for følgende produkter/tjenester som forsikringsselskaper tilbyr: 

  • Tjenestepensjoner med innskudds-/premiefritak og med rett til uførepensjon
  • Andre uføreforsikringer, både engangs- og terminvise utbetalinger ved forsikredes arbeidsuførhet   

Hvem passer informasjonsmøtet for?

Informasjonsmøtet er nyttig for leverandører som kan tenkes å ta i bruk løsningen og serviceleverandører som leverer tjenester på vegne av disse, innkjøpsansvarlige for systemer, ansatte som jobber med oppgjørsbehandling eller skadebehandling og utviklere av nye systemløsninger.

Møtet er åpent (gratis), og invitasjonen kan videresendes til andre. 

Praktisk informasjon

Påmeldte deltakere vil motta Teams-invitasjon.